skip to Main Content

Tid:  Fredag d. 22. januar 2016 kl. 14.30-17.30
Sted: Hos Sociale Entreprenører i Danmark, MarselisborgCentret P. P. Ørumsgade 11., byg. 4, 1. i Aarhus

Sociale Entreprenører i Danmark afholdt Nytårskur for første gang fredag d. 22. januar 2016 i Sociale Entreprenører i Danmarks lokaler på MarselisborgCentret.
Der var 16 deltagere.

Nytårskuren var tænkt som en lejlighed til at møde og netværke med andre aktører og interesserede indenfor det socialøkonomiske område.
Arrangementet bød på lidt godt til ganen og startede med en præsentations runde af deltagerne. Her fortalte deltagere fra de socialøkonomiske virksomheder Bistad, Frugtplukkerne og Gallo Huset om status for virksomhedernes arbejde, men også om udfordringer i forhold til f.eks. rimelighedskravet.
Fra Jammerbugt Kommune fortalte Peter Mortensen om kommunens indsats for at styrke soicaløkonomiske virksomheder i kommunen.
Thomas Lindberg fra Floden, der er en helt ny socialøkonomisk virksomhed fra Randers, fortalte om opstarten af virksomheden, som bl.a. fremstiller naturlegepladser.
Lars Jensen fortalte kort om sin nystartede socialøkonomiske virksomhed Pakservice Horsens, der er en socialøkonomisk virksomhed, som giver plads til ansatte med særlige behov og hensyn.
Thomas Østergaard fra VIA fortalte, at VIA i er ved at udvikle en ny diplomuddannelse Design for Change med fokus på socialt entreprenørskab.

Efter præsentationsrunden gav Per Bach fra Sociale Entreprenører i Danmark en status på SED´s aktiviteter og fortalte om foreningens planer for 2016.

1. Information
Hjemmeside: SED leverer information via foreningens hjemmeside der b.la. indeholder en liste over mere end 200 danske socialøkonomiske virksomheder og en linkside med mere end 300 links til aktører indenfor socialt iværksætteri, socialøkonomiske virksomheder, social innovation, frivilligt arbejde, fonde og puljer samt anden nyttig information for sociale iværksættere.


Nyhedsbrev: SED har indtil nu udsendt 46 Nyhedsbreve med mere end 1400 nyhedsartikler indenfor socialt iværksætteri. Nyhedsbrevet har ny 1100 abonnenter. Herudover poster SED en mængde nyheder via foreningens facebookside, der nu har 1050 likes.

2. Arrangementer
SED har de sidste 4 år gennemført mere end 50 arrangementer af forskellige typer heraf 20 i 2015.(Se SED´s afholdte arrangementer her)
Netværksmøder: SED har indtil nu afholdt 18 lokale netværksmøder i Aarhus og København. Herudover samarbejder SED med Socialøkonomi Nordjylland og Vejle Kommunes netværk for socialøkonomiske virksomheder og nævner deres arrangementer på SED´s hjemmeside.
I februar 2016 starter SED netværksmøder for socialøkonomiske virksomheder på Fyn.

Temamøder: SED afholder temamøder med faglig viden for sociale iværksættere f.eks. indenfor fundraising, forretningsudvikling, organisationsform mm. Der vil komme en del flere temamøder i 2016, som led i SED´s arbejde med at gøre faglig viden tilgængelig for sociale iværksættere og socialøkonomiske virksomheder.

Studieturer: SED har de sidste 4 år gennemført 6 studieture, der har besøgt socialøkonomiske virksomheder heriblandt en årligt tilbagevende studietur i Global Entrepreneurship Week (uge 46/47). I 2016 vil studieturen gå til Fyn.

3. Projekter
SED deltagere i forskellige projekter i det omfang foreningen har ressourcer til det.
Det har i de seneste år primært drejet sig om EU Erasmus+ projketet ”Social enterpreneurship development in Baltic Sea Region” Her er der produceret forskellige undervisningsmaterialer og afholdt Roundtablekonference i august 2015.
I 2016 afholdes afslutningskonference for projektet d. 20. maj i København.

Inklusion iMidt er et stort EU projekt i Region Midtjylland fra 2016-18
Projektet har 3 fokusområder
– Flere virksomheder skal bidrage til inklusion af borgere på kanten af eller uden for arbejdsmarkedet.

– Indslusningsforløb for disse borgere skal blive mere effektive.

– En mere kvalificeret og specialiseret erhvervsservice målrettet socialøkonomiske virksomheder.
Som en del af projektet skal der opbygges netværk for socialøkonomiske virksomheder i regionen.
SED vil højst sandsynligt byde ind på den opgave når den kommer i udbud.

BYSED: SED har sammen med organisationer i Polen, Estland, Letland søgt om EU´s SEED midler, der lidt kort sagt er midler man kan få til at udvikle en færdig ansøgning til et større EU projekt. Tema for ansøgningen til et større EU projekt, som SED er med til at udvikle, bliver om “Unge og socialt entreprenørskab”. Hvis ansøgningen bliver bevilliget kører BYSED projektet i 2016-2017, og hvis ansøgningen til det store projekt bliver bevilliget, vil det store EU projekt køre fra 2017-2020.

SED Nytårskur 2016

4. Udvikling og Tema-netværk
SED startede sidste år et netværk for organisationer der arbejder med unge og socialt iværksætteri. Netværket holdt første gang møde i september 2015 og skal efter planen mødes igen i foråret 2016.
SED har også startet en arbejdsgruppe om måling af social værdi. Flere arbejdsgrupper kunne startes (f.eks. i forhold til socialt iværksætteri og flygtninge flygtningesituationen eller i forhold til uddannelse og socialt entreprenørskab.
Arbejdsgrupperne er organiseret under SED´s Workingboard

 

5. Støtte til sociale iværksættere
Indtil nu er SED´s støtte til sociale iværksættere der har henvendt sig til foreningen foregået pr. telefon og email. SED tilbyder også korte afklaringsmøder, og har indtil nu afholdt samtaler med ca 15 sociale iværksættere og socialøkonomiske virksomheder.
SED arbejder fremadrettet på at tilbyde støtte mere systematiseret støtte til sociale iværksættere i form af:
– Afklaringsmøder 1 time
– Tilbyder Netværk (lokalt, nationalt og internationalt (database SEBSR))

– Temamøder med fagligt indhold og adgang til fagpersoner.

– Nyhedsbrev – Portrætter og artikler om sociale iværksætterier – (synliggørelse)

– Support og mediearbejde i forbindelse med sager (f.eks. lukning af Vækstcenter for Socialøkonomiske virksomheder og Kaffegal og rimelighedskravet.)

– Social iværksætter Pris (SED arbejder på at etablere en pris for sociale iværksættere fra 2017)
– SED vil gerne lave en pris
Popup markeder for SØV

Personale
SED har siden september 2014 haft en enkelt ansat med 20 lønnede timer om måneden via EU projektet SEBS. projektet kører til juli 2016. Froeningen har haft praktikant (Hanne Miriam)i fleksjob afprøvning fra aug. 2015-jan. 2016.

 

Kontor
SED har siden aug. 2015 haft personale på kontoret i Aarhus gennemsnitligt 3-4 dage om ugen.
Det fysiske kontor har givet mulighed for mange møder med SØV sociale iværksættere og samarbejdspartnere.

 

Organisation
SED er den eneste brede landsdækkende medlemsorganisation i feltet. Det vi vi gerne styrke endnu mere.

Medlemmer
SED vil i 2016 styrke indsatsen for at forøge medlemstallet gerne blandt større SØV og primært for at give feltet en større stemme gennem organisering.

Vigtige temaer i den nærmeste fremtid i forhold til socialt iværksætteri
– Rammevilkår for sociale iværksættere
SED anlægger en strategi om ikke at gøre socialt iværksætteri partipolitisk.

– Flygtningeproblematik – at finde løsninger via socialt iværksætteri
(Finland – Startup Refugees som flytter iværksætteri ud på asylcentrene.)

– Rimelighedskrav

– Finansieringsmuligheder
– Socialt investeringsmarked, SIB

– Større organiseringer af SØV, konsortier ifht. Besparelser på administration og i forhold til offentlige udbud

Efterfølgende var der festmiddag under afslappede omstændigheder med mad fra Café Kaffegal.

Kræver særskilt tilmelding.

Back To Top