skip to Main Content

Tid: Torsdag d. 24. november 2016 kl. 15.00-17.30
Sted: Hustømrerne A/S, Katrinebjergvej 117, Aarhus N
Tema: Samspil og samarbejdsmuligheder mellem kooperative- og socialøkonomiske virksomheder.

Sociale Entreprenører i Danmark afholdt i samarbejde med Det Kooperative Fællesråd i Aarhus og Kooperationen arrangement om Samspil og samarbejdsmuligheder mellem kooperative- og socialøkonomiske virksomheder d. 24. november 2016 hos Hustømrerne i Aarhus.
Der var 18 deltagere.

Tanken med arrangementet var at undersøge samspils- og udviklingsmuligheder mellem de 2 typer virksomheder og se på, om der er mulighed for at bruge noget fra den anden type forretningsmodel, i sin egen virksomhed. Da der er mange værdimæssige ligheder imellem de to modeller.

Kooperative virksomheder har eksisteret siden slutningen siden 1800-tallet og kooperativer er stadig en stor del af vores hverdag, f.eks. når vi handler i butikker som Coop, bor i andelsboligforeninger eller er med i et fødevarefællesskab. Kooperativer bygger på 7 principper, hvoraf bl.a. medarbejdernes demokratiske deltagelse, ansvarlighed ift. samfundet, og økonomisk uafhængighed vægtes højt.

Begrebet socialøkonomi har fået stor bevågenhed de seneste år og betragtes som en forholdsvis ny måde at drive virksomhed på, som centrerer sig omkring at løse sociale eller samfundsmæssige udfordringer, f.eks. gennem beskæftigelse af socialt udsatte.

Per Bach SED, Karen Elisabeth Høeg fra Kooperationen, Julie Bayer fra Det Kooperative Fællesråd bød velkommen og og gav en introduktion til dagens agenda og samarbejdspartnere.

Her efter fortalte Per Bach om socialøkonomisk virksomhed. Per nævnte bl.a. definitionen på en socialøkonomisk virksomhed i følge Udvalget for socialøkonomiske virksomheder:
”Socialøkonomiske virksomheder er
private og driver erhverv med det formål gennem deres virke og indtjening at
fremme særlige sociale formål”.

Per gennemgik også kriterierne for at blive en Registreret socialøkonomisk virksomhed og gav konkrete eksempler på danske socialøkonomiske virksomheder.
Se Pers Powerpoint her

Liselotte Strand, der er ansat i Café Kaffegal fortalte om erfaringerne med at drive en socialøkonomisk virksomhed. Liselotte fortalte bl.a. hvordan Kaffegal drives uden tilskud og på almindelige markedsvilkår og selv tjener sine penge. Hun kom også ind på vigtigheden af at have en personalepolitik, der tog hensyn til de mange forskellige måder målgruppen, de psykisk sårbare, er ansat på.

Konsulent Karen Elisabeth Høeg  fra Kooperationen fortalte kooperative virksomheder.
I 1844 satte en gruppe arbejdere i den engelske by Rochdale sig ned og formulerede syv principper for, hvordan en virksomhed kunne være til nytte både for sig selv og for medlemmerne. Den første danske kooperative brugsforening blev stiftet i 1866 i Thisted.
Se Karen Elisabeth Høeg´s PowerPoint her

Herefter fortalte Klaus Andersen, direktør i Hustømmrerne om dagligdagen i en Kooperativ virksomhed. Klaus fortalte bl.a. at Hustømrerne opstod ved at 20 tømmere gik sammen om at starte virksomheden, fordi de gerne ville sikre deres arbrejde. Virksomheden drives, som almindelige virksomheder med henblik på at skabe en god forretning. Klaus tænker sjældent på at det er en kooperativ virksomhed og på det store samfundsansvar som virksomheden tager både i forhold inddragelse af medarbejdere, at give udsatte en chance i virksomheden og at sørge for hele tiden at have lærlingepladser – fordi det er blevet en helt naturlig del af driften.

Kjeld Søndergaard og Susanne Westhausen

Med udgangspunkt i virksomheden Huset Venture, som både er en kooperativ og socialøkonomisk, fortalte direktør for Kooperationen Susanne Westhausen og udviklingschef for Huset Venture Kjeld Søndergaard om ligheder mellem kooperative og socialøkonomiske virksomheder, og om det at have ’et ben’ i hver lejr og de fordele, det kan give.
Kjeld Søndergaard fortalte bl.a. at også Huset Venture i sin tid blev startet af 7 handicappede, der gerne ville have et arbejde. Han fortalte også og om de erfaringer Huset Venture har haft ved både at være organiseret i Selveje Danmark og Kooperationen.
Virksomheden har i dag 190 ansatte og 5 afdelinger i hele landet.

Susanne Westhausen gennemgik de forskellige lighedspunkter mellem socialøkonomisk virksomheder og kooperative virksomheder og kom også ind på, hvordan de to virksomhedstyper taler fint ind i dagsordenen omkring FN´s 17 Bæredygtighedsmål.

Herefter var der en kort pause.
Efter pausen blev deltagerne delt ind i mindre grupper for at diskutere spørgsmålene:
– Hvordan kan jeg bruge det socialøkonomiske og/eller kooperative i min virksomhed?
– Hvordan kan vi hjælpe hinanden eller udvikle noget nyt sammen?

Samspil mellem kooperative- og socialøkonomiske virksomheder 24.11. 2016

Til sidst var der en fælles opsumering.
Under opsumeringen var der flere forslag til samarbejder mellem de to modeller, f.eks. i forhold til offentlige udbud, hvor man kunne tænke sig at  ocialøkonomiske virksomheder kunne gå sammen i et konsortium eller i en kooperativ-lignende konstellation for at stå stærkere mht. til at kunne vinde udbud. Man kunne også forestille sig at sådanne konsortier bestod af både kooperative- og socialøkonomiske virksomheder.

I det hele taget var der en udbredt stemning for samarbejde mellem virksomhedsformerne og mellem de aktører, der er i det socialøknomiske felt.

Julie Bayer og Per Bach rundede af med at sige, at der ville komme et opfølgningsarrangement i 2017, hvor man mere konkret kunne se på hvordan sådanne samarbejder kunne se ud.

Back To Top