skip to Main Content

Tid: Onsdag d. 23. november 2022 kl. 15.30-17.30
Sted: Foredragssalen,105, FO-Byen, Vester Allé 8B, Aarhus

Sociale Entreprenører i Danmark afholdt d. 23. november 2022 i samarbejde mellem FO-Aarhus og Rummelig Genstart arrangementet “Samarbejder mellem socialøkonomiske virksomheder i Region Midt”. Arrangementet blev afholdt hos FO-Aarhus.
Der var 10 deltagere fra socialøkonomiske virksomheder

 Baggrund
At drive en socialøkonomisk virksomhed kan være udfordrende, fordi der skal tages hensyn til flere bundlinier ud over den økonomiske. Og to et halvt år med Corona har ikke gjort det nemmere.
Samtidig har den politiske opmærksomhed på socialøkonomiske virksomheders potentiale stået stille de seneste år.
Alt i alt er der god grund til at feltet for socialøkonomiske virksomheder kigger indad, og ser på om virksomhederne f.eks. gennem større samarbejde kan styrke sig selv og feltet generelt.
Til arrangementet var det derfor intentionen at se på hvilke muligheder der er for, at de socialøkonomiske virksomheder i Region Midt kan øge deres samarbejde til fælles bedste.
Samarbejdsmuligheder kunne f.eks. omfatte:

  • Fælles markedsføring af virksomhederne
  • Fælles henvendelser til medier og offentlighed
  • Samarbejder om at afsætte produkter og ydelser til private kunder
  • Samarbejder om at afsætte produkter og ydelser til offentlige kunder
  • Etablering af en løbende dialog med det offentlige med henblik på at få områdets kommuner til at blive fast aftager af de socialøkonomiske virksomheders ydelser
  • Oprette og vedligeholde en fælles portal for markedsføring

Per Bach fra Sociale Entreprenører og Anne Stecher fra FlexVirk bød velkommen til arrangementet og lagede op de muligheder og potentialer, der kan være i at de lokale socialøkonomiske virksomheder samles i et netværk og opbygger forskellige former for samarbejder.

Efterfølgende var der en kort præsentationsrunde.

Sisse Høy Simonsen, Special Minds og Vækstpark for Socialøkonomi
Special Minds og Vækstpark for Socialøkonomi er del af Den Sociale Udviklingsfond
Special Minds er en registreret socialøkonomisk virksomhed beliggende i Viby ved Aarhus. IT-virksomheden beskæftiger mennesker med en autisme profil/ aspergers syndrom, der har haft vanskeligt ved at finde fod, der har haft vanskeligt ved at finde fodfæste på det traditionelle arbejdsmarked på trods af deres mange styrker som høj intelligens, evnen til at arbejde vedholdende og deres unikke sans for detaljer, genkendelse af mønstre og deres strukturerede, logiske og kreative tankegang. Virksomheden har afdelinger i Silkeborg, Kolding og Aalborg.
Sisse fortalte at hun er underviser på en IT-linje hos Special Minds og deltog på vegne af Kamille Ebbe.
Hun nævnte også at Vækstpark for Socialøkonomi skriver forskellige artikler om socialøkonomi – herunder portrætter af socialøkonomiske virksomheder. De kan findes på Vækstparkens hjemmeside under punktet Socialøkonomisk Nyt.

Anne Stecher, FlexVirk ApS
FlexVirk er en socialøkonomisk virksomhed i Randers, som sælger flex- og skånejobberes ydelser på timebasis.
FLesVirk tilbyder til hjælp til praktiske opgaver som rengøring og havehjælp og til administrative opgaver som bogføring, kommunikation og regnskab til både private og virksomheder.
Anne fortalte, at hun meget gerne vil udveksle erfaringer med andre i forhold til at opnå overenskomster med fagforeninger.

Lene Grue-Sørensen, Blindes Arbejde Aarhus
Blindes Arbejde i Aarhus er del af den erhvervsdrivende fond Blindes Arbejde – stiftet i 1929. Fonden er samtidig en landsdækkende produktionsvirksomhed, hvis hovedformål er at beskæftige blinde og svagsynede personer indenfor fremstilling af håndgjorte børster og koste, vævning, håndfletning af kurve og stolesæder samt butiksarbejde. Blindes Arbejde har også afdelinger i København, Horsens og Odense.

Anne Enevold Henriksen, Kaffé Fair Aarhus
Kaffé Fair Aarhus er en kantinevirksomhed, der har til huse hos Brabrand Boligforening og som oplæring og jobmuligheder for mennesker med forskellige former for udfordringer. Virksomheden er del af FO-Aarhus.
Anne er meget interesseret i samarbejder der kan være med til at øge salget, hvilket vil give Kaffé Fair mulighed for at hjælpe flere udsatte mennesker gennem ansættelse.

Sofie Mathisen, Social Foodies Aarhus
Social Foodies er en socialøkonomisk virksomhed, som hjælper socialt udsatte gennem relevante projekter både i Afrika og Danmark. Virksomheden sælger bla. is, chokolade, flødeboller, bagværk og nødder og for at skabe overskud til investering i projekter, som sikrer uddannelse og arbejdspladser. Virksomheden involverer sig i hele værdikæden fra små bøndernes arbejde til de færdige produkter.
Social Foodies´ har butikker beliggende på Frederiksberg og Østerbro samt i Lyngby, Hellerup, Ordrup, Vedbæk og i Aarhus.
Sofie nævnte at Social Foodies netop har været gennem en konkurs, men har fundet nye investorer og kører videre. SOfie havde medbragt smagsprøver på nogle af Social Foodies lækre varer.

Anne Cathrine Ressem og Hanne Lund-Nielsen, Kamoon
Kamoon er en socialøkonomisk restaurant og catering virksomhed i Holstebros største almennyttige boligområde, som har til formål at skabe beskæftigelse og uddannelse for områdets udfordrede unge og voksne og især har fokus på flygtninge indvandre kvinder. Anne Catrine nævnte at Kamoon mangler andre ant netværke med i Holstebro og derfor er meget interesserede i udveksling og samarbejde med andre socialøkonomiske virksomheder i regionen.

Poul Kristensen, Fair Trade Gruppen, Fair Trade Butik Bazaren
Fair Trade Gruppen drives af U-landsforeningen Svalernes afdeling i Århus. Fair Trade Gruppen har 45 års erfaring med Fair Trade og er formentlig Danmarks ældste Fair Trade-importør.
Poul havde et konkret forslag til samarbejde. Flere socialøkonomiske virksomheder kunne gå sammen om at udvikle, markedsføre og sælge en gavekurv, som samler varer fra flere forskellige socialøkonomiske virksomheder. Kurven kan tilbydes til virksomheder, kommuner og private kunder.

Stig Christensen, Skejby Rangers
Skejby Rangers er en registreret socialøkonomisk virksomhed, som består af fleksjobansatte medarbejdere. Vi tilbyder virksomheder et bredt udvalg af serviceydelser, inden for f.eks.; ejendomsservice, transport, grøn service, ompolstring af kontormøbler og meget mere. Virksomheden er del af FO-Aarhus.

Torben Dreier, FO-Aarhus
FO-Aarhus er et oplysnings forbund, en socialøkonomisk virksomhed med en bred vifte af projekter, aktiviteter, undervisning, debat, events og meget andet.. FO-Aarhus har flere socialøkonomiske virksomheder under sine vinger bl.a. Øens Madhus, KaffeFair og Skejby Rangers.
Torben nævnte at nogen af de ting som FO-Aarhus kan byde ind med i et samarbejde er Regnskabshjælp/bogføring lokaler. FO-Aarhus har ca. 18.000m2 lokaler på forskellige lokationer i Aarhus.

Efter præsentationsrunden gav Per et kort oplæg med inspiration til samarbejder mellem socialøkonomiske virksomheder gennem forskellige eksempler.
Du kan se Pers PowerPoints her

Herefter blev der talt mere konkret om samarbejdsmuligheder. Pouls forslag om at udvikle en gavekurv med varer fra flere socialøkonomiske virksomheder blev diskuteret sammen med andre forslag.
Det blev også diskuteret, hvordan gruppen kommer videre i processen med at afsøge samarbejdsmuligheder og iværksætte konkrete samarbejder.
Der var enighed om at få  lavet en oversigt med de forskellige virksomheders produkter og servicydelser samt hvilke samarbejder man gerne vil have med andre socialøkonomiske virksomheder.
Skemaet er udsendt pr. email til alle tilmeldte til arrangementet. Sociale Entreprenører i Danmark står for at samle oplysningerne i et oversigtsskema, der sendes til alle deltagere efterfølgende. Skemaet kan udvides løbende, hvis deltagergruppen udvides med flere socialøkonomiske virksomheder.
Der var enighed i gruppen om at holde mødes igen i midten af januar 2023. Der var ønsker om at næste arrangement kan foregå online af praktiske årsager. Her vil der blive taget mere konkret fat på samarbejdsmuligheder. Der vil også være mulighed for at dele deltagerne op i mindre grupper i forhold til hvad man ønsker at samarbejde omkring.
Sociale Entreprenører i Danmark indkalder til arrangementet i nærmeste fremtid.

 

Arrangementet er støttet af FO-Aarhus debatpulje og er del af Rummelig Genstart, som er støttet af Den Europæiske Socialfond og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Arrangementet er del af Rummelig Genstart, som er støttet af Den Europæiske Socialfond og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

 

 

 

Back To Top