skip to Main Content

Tid: Torsdag den 3. april 2014 kl. 15.00-17.00
Sted: Kofoeds Skole, Toldbodgade 6 i Aarhus
Pris: Arrangementet var gratis

Der var ca 50 deltagere

Torsdag den 3. april 2014 afholdte Sociale Entreprenører i Danmark sammen med forfatterne reception i forbindelse med udgivelsen af bogen, ”Sammen om velfærd: bedre løsninger med social innovation”.
Som et led i arrangementet gav forfatterne et foredrag om bogen og om, hvordan social innovation kan være med til at sikre fremtidens velfærd.

Per Bach fra Sociale Entreprenører i Danmark bød velkommen til arrangementet, og fortalte kort om foreningens arbejde.
Han hilste også den nye bog velkommen som vigtig bog både pga. det faglige
indhold, hvor der er masser af inspiration at hente, men også pga. den debat
bogen forhåbentlig kan være med til at rejse om behov for nytænkning i forhold
til velfærd og velfærdsydelser.

Redaktør Anne Weinkouff fra Gyldendal fortalte kort om behovet for en bog om social innovation og fremtidens velfærd.
Social innovation er højaktuelt ikke bare i Danmark men også internationalt i forhold til at skabe nødvendige nye velfærdsløsninger.
Hun at det havde været en god og lærerig processen med bogen havde været og takkede for et fint samarbejde med forfatterne. 

v/ Karsten Frøhlich Hougaard og John René Keller Lauritzen

Se powerpoint fra oplægget: Klik her!

Efterfølgende var der et let tragtement, som Kofoeds Skole stod for samt mulighed for bogsignering af forfatterne.

Om bogen:

Social innovation handler om at bruge den innovations- og drivkraft, der findes blandt samfundets virksomheder, foreninger, frivillige og pårørende til at skabe nye og bedre velfærdsløsninger. Den offentlige sektor må slippe sit velfærdsmonopol og i højere grad træde ind i rollen som facilitator af en fælles indsats.
Sammen om velfærd placerer sig midt i diskussionen om, hvordan vi i Danmark vil organisere og drive fremtidens velfærdssamfund – og giver konkrete anvisninger.

Bogen rummer analyser, fakta, konkrete eksempler, erfaringer og nødvendige definitioner i det videre arbejde med at gøre social innovation til en del af fremtidens velfærd.

Bogen udgives den 13. marts 2014 på Gyldendal

FAKTA:
Titel:
 “Sammen om velfærd – bedre løsninger med social innovation”
Forfattere: John René Keller Lauritzen & Karsten Frøhlich Hougaard
Udgivelsesdato: d. 13. marts 2014
Sprog: Dansk
Sideantal: 192
Forlag: Gyldendal
ISBN-13:9788702152074
Bogen kan forudbestilles her 

Back To Top