skip to Main Content

Tid: Tirsdag d. 31. august 2021 kl. 15.00-17.00
Sted: Online

I samarbejde med Rummelig GenstartKooperationenReach for Change, DISIE afholdt Sociale Entreprenører i Danmark torsdag d. 31. august 2021 online arrangementet “Få vejledning af fagpersoner – for sociale iværksættere”

Der var 5 deltagere fra 5 forskellige projekter.
4 fagpersoner stod til rådighed med sparring og hjælp til deltagerne.
– Fundraising – Lone Christiansen
– Forretningsudvikling og fundraising – Marco D´Andrea
– Forretningsudvikling – Betina Møller
– Coaching og afklaring – Anne-Mette Sylvest Pedersen

Sparringen foregik i perioder af 20 minutter (coaching dog 30 minutter) – og deltagerne kunne vælge sparring med maks tre fagpersoner.
Herudover tilbød workshoppen et fællesrum, hvor deltagere kunne mødes og stille ekstra spørgsmål til SED.

Om arrangementet
“Få vejledning af fagpersoner – for sociale iværksættere” er en fortløbende arrangementrække, hvor sociale iværksættere kan få inspiration og konkret sparring.
Rummelig Genstart er sammen med Sociale Entreprenører i Danmark, Kooperationen, Reach for Change og DISIE gået sammen om at samle fagfolk og praktikere med viden om socialøkonomiske virksomheder indenfor forretningsudvikling, fundraising, coaching og afklaring, PR og branding, juridiske forhold mm. for at stille korte online vejlednings sessioner til rådighed for sociale iværksættere.
Sociale iværksættere kan deltage i et enkelt arrangement, men er også velkommen til at vende tilbage og få flere vejledningssessioner ved kommende arrangementer.
Har du spørgsmål om arrangementerne, kontakt Per Bach på
per@socialeentreprenorer.dk


Yderligere information om arrangørerne:

Læs mere om Rummelig Genstart på: www.rummeliggenstart.dk

Medlemskab af SED:
Læs mere om medlemskab af SED på: https://socialeentreprenorer.dk/bliv-medlem/

Læs mere om medlemskab af Kooperationen på: https://kooperationen.dk/medlemmer/bliv-medlem/

Læs mere om Reach for Change på: https://reachforchange.org/en

Læs mere om DISIE på: https://disie.dk/da/

 

Arrangementet var del af Rummelig Genstart, som er støttet af Den Europæiske Socialfond og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

 

 

Back To Top