skip to Main Content

Tid: Tirsdag d. 27. september 2022 kl. 15.00-17.00
Sted: Online

I samarbejde med Rummelig GenstartKooperationenReach for Change og DISIE afholdt Sociale Entreprenører i Danmark tirsdag d. 27. september 2022 online arrangementet “Få vejledning af fagpersoner – for sociale iværksættere”
Der var 3 deltagere fra 2 projekter.

3 fagpersoner stod til rådighed med sparring og hjælp til deltagerne.
– Fundraising – Lone Christiansen
– Forretningsudvikling – Trine Faber Velling
– Coaching og afklaring – Anne-Mette Sylvest Pedersen

Sparringen foregik i perioder af 30 minutter – og deltagerne kunne vælge sparring med maks tre fagpersoner.

Herudover tilbød workshoppen et fællesrum, hvor deltagere kunne mødes og stille ekstra spørgsmål til SED.

Om arrangementerne

“Få vejledning af fagpersoner – for sociale iværksættere” er en fortløbende arrangementrække, hvor sociale iværksættere kan få inspiration og konkret sparring.
Rummelig Genstart er sammen med Sociale Entreprenører i Danmark, Kooperationen, Reach for Change og DISIE gået sammen om at samle fagfolk og praktikere med viden om socialøkonomiske virksomheder indenfor forretningsudvikling, fundraising, coaching og afklaring, PR og branding, juridiske forhold mm. for at stille korte online vejlednings sessioner til rådighed for sociale iværksættere.
Sociale iværksættere kan deltage i et enkelt arrangement, men er også velkommen til at vende tilbage og få flere vejledningssessioner ved kommende arrangementer.

Om arrangørerne – og om medlemskaber

Læs mere om medlemskab af SED på: https://socialeentreprenorer.dk/bliv-medlem/

Læs mere om medlemskab af Kooperationen på: https://kooperationen.dk/medlemmer/bliv-medlem/

Mere om Reach for Change på: https://reachforchange.org/en

Mere om DISIE på: https://disie.dk/da/

Læs mere om Rummelig Genstart på: www.rummeliggenstart.dk

Arrangementet er del af Rummelig Genstart, som er støttet af Den Europæiske Socialfond og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

 

 

Back To Top