skip to Main Content

Tid: Tirsdag d. 23. november 2021 kl. 15.00-17.00
Sted: Online

I samarbejde med Rummelig GenstartKooperationenReach for Change og DISIE afholdt Sociale Entreprenører i Danmark tirsdag d. 23. november 2021 online arrangementet “Få vejledning af fagpersoner – for sociale iværksættere”

Der var 6 deltagere fra 5 forskellige projekter.
6 fagpersoner stod til rådighed med sparring og hjælp til deltagerne.
– Fundraising – Lone Christiansen
– Fundraising og forretningsudvikling – Marco D´Andrea
– Forretningsudvikling – Trine Faber Velling
– Forretningsudvikling – Natasha Flowers
– Coaching og afklaring – Anne-Mette Sylvest Pedersen
– Coaching og afklaring – Mads Damgaard

Sparringen foregik i perioder af 30 minutter – og deltagerne kunne vælge sparring med maks tre fagpersoner.
Herudover tilbød workshoppen et fællesrum, hvor deltagere kunne mødes og stille ekstra spørgsmål til SED.

Om arrangementet
“Få vejledning af fagpersoner – for sociale iværksættere” er en fortløbende arrangementrække, hvor sociale iværksættere kan få inspiration og konkret sparring.
Rummelig Genstart er sammen med Sociale Entreprenører i Danmark, Kooperationen, Reach for Change og DISIE gået sammen om at samle fagfolk og praktikere med viden om socialøkonomiske virksomheder indenfor forretningsudvikling, fundraising, coaching og afklaring, PR og branding, juridiske forhold mm. for at stille korte online vejlednings sessioner til rådighed for sociale iværksættere.
Sociale iværksættere kan deltage i et enkelt arrangement, men er også velkommen til at vende tilbage og få flere vejledningssessioner ved kommende arrangementer.

Har du spørgsmål om arrangementerne, kontakt Per Bach på per@socialeentreprenorer.dk

 

Yderligere information om arrangørerne:

Læs mere om Rummelig Genstart på: www.rummeliggenstart.dk

Læs mere om medlemskab af Sociale Entreprenører i Danmark på: https://socialeentreprenorer.dk/bliv-medlem/

Læs mere om medlemskab af Kooperationen på: https://kooperationen.dk/medlemmer/bliv-medlem/

Læs mere om Reach for Change på: https://reachforchange.org/en

Læs mere om DISIE på: https://disie.dk/da/

 

Arrangementet er del af Rummelig Genstart, som er støttet af Den Europæiske Socialfond og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

 

 

Back To Top