skip to Main Content

Tid: Tirsdag d. 23. januar 2024 kl. 15.00-17.00
Sted: online

Sociale Entreprenører i Danmark afholdt i samarbejde med  KooperationenReach for ChangeDISIE og Konsulenthuset for Socialøkonom onlinearrangementet Få vejledning af fagpersoner – for sociale iværksættere tirsdag d. 23 . januar 2024.
Der var 3 deltagere fra 3 projekter. 5 fagpersoner stod til rådighed med sparring og hjælp til deltagerne.

– Fundraising – Lone Christiansen
– Fundraising og forretningsudvikling – Marco D´Andrea
– Forretningsudvikling – Trine Faber Velling
– Juridiske spørgsmål – Uffe Bech
– Coaching og afklaring – Anne-Mette Sylvest Pedersen

Sparringen foregik i perioder af 30 minutter – og deltagerne kunne vælge sparring med maks tre fagpersoner.
Herudover tilbød workshoppen et fællesrum, hvor deltagere kunne mødes og stille ekstra spørgsmål til SED.

Om arrangementerne

“Få vejledning af fagpersoner – for sociale iværksættere” er en fortløbende arrangementrække, hvor sociale iværksættere kan få inspiration og konkret sparring.
Rummelig Genstart er sammen med Sociale Entreprenører i Danmark, Kooperationen, Reach for Change og DISIE gået sammen om at samle fagfolk og praktikere med viden om socialøkonomiske virksomheder indenfor forretningsudvikling, fundraising, coaching og afklaring, PR og branding, juridiske forhold mm. for at stille korte online vejlednings sessioner til rådighed for sociale iværksættere.
Sociale iværksættere kan deltage i et enkelt arrangement, men er også velkommen til at vende tilbage og få flere vejledningssessioner ved kommende arrangementer.

Om arrangørerne – og om medlemskaber

Læs mere om medlemskab af SED på: https://socialeentreprenorer.dk/bliv-medlem/

Læs mere om medlemskab af Kooperationen på: https://kooperationen.dk/medlemmer/bliv-medlem/

Mere om Reach for Change på: https://reachforchange.org/en

Mere om DISIE på: https://disie.dk/da/

Mere om Konsulenthuset for Socialøkonomi på: https://husetforsocialokonomi.dk

– Fundraising – Lone Christiansen

– Fundraising og forretningsudvikling – Marco D´Andrea
– Forretningsudvikling – Trine Faber Velling
– Coaching og afklaring – Anne-Mette Sylvest Pedersen
– Juridiske spørgsmål – Uffe Bech
(hvis du ikke er helt afklaret omkring din ide er det en god ide at starte med Coaching).

Sparringen foregår i perioder af 30 minutter – og du kan vælge sparring med maks tre fagpersoner.
Send dine ønsker til os sammen med din tilmelding, så laver vi en tidsplan for dig og sender et link til arrangementet dagen før.

Har du spørgsmål om arrangementerne, kontakt Per Bach på per@socialeentreprenorer.dk


Medlemskab af SED:

Medlemskab af SED fås ned til 30 kr om året
Mikromedlemskab 30kr årligt: https://socialeentreprenorer.dk/vare/micro-medlemskab/
Personligt medlemskab 100 kr årligt: https://socialeentreprenorer.dk/vare/personligt-medlemskab/
Læs mere om medlemskab af SED på: https://socialeentreprenorer.dk/bliv-medlem/

Læs mere om medlemskab af Kooperationen på: https://kooperationen.dk/medlemmer/bliv-medlem/

Mere om Reach for Change på: https://reachforchange.org/en

Mere om DISIE på: https://disie.dk/da/

Mere om Konsulenthuset for Socialøkonomi på: https://husetforsocialokonomi.dk


ENGLISH

Time: Tuesday 23 January 2024 at 15.00-17.00
Place: Online – (link to and information about participation in the event will be sent to all registered on 22 January)
Cost: The event is free
Registration: Via the “Tilføj kurv” button or to Per Bach by email. per@socialespregnorer.dk
The event is held in collaboration with the Kooperationen, Reach for Change, DISIE and Konsulenthuset for Socialøkonomi (the Consultancy for Social Economy).

If you consider starting a social enterprise, or are already in the process and need support and guidance, you can get help at our events – “Få vejledning af fagpersoner – for sociale iværksættere” “Get guidance from professionals – for social entrepreneurs” – an ongoing series of events, where social entrepreneurs can get inspiration, caching and support.
Social Entrepreneurs in Denmark organize and run the events together Cooperation, Reach for Change, DISIE and the Consultancy for Social Economy to bring together professionals within business development, fundraising, coaching, legal questions etc. to provide online support sessions for social entrepreneurs.
Social entrepreneurs are free to attend a single event and to return for more sessions at future events if needed.

At this event, you can have sessions with the following professionals:

– Fundraising – Lone Christiansen
– Fundraising and business development – Marco D´Andrea
– Business development – Trine Faber Velling
– Coaching – Anne-Mette Sylvest Pedersen
– Legal Questions – Uffe Bech

(if you are at a very early stage and have not developed your idea, it is a good idea to start with a Coaching session.

Sessions are 30 minutes – and you can choose sessions with maximum of three professionals.
Send us your wishes together with your registration and we will make a time schedule for you and send a link to the event the day before.

If you have any questions about the events, contact Per Bach at per@socialespregnorer.dk

 

Back To Top