skip to Main Content

Tid: Tirsdag d. 22. august 2023 kl. 15.00-17.00
Sted: Online

Tirsdag d. 22. august 2023 havde Sociale Entreprenører i Danmark i samarbejde med KooperationenReach for Change, Konsulenthuset for Socialøkonomi og DISIE planlagt at afholde online arrangementet “Få vejledning af fagpersoner – for sociale iværksættere”
Arrangementet blev aflyst pga. for få tilmeldte.


Om arrangementerne

“Få vejledning af fagpersoner – for sociale iværksættere” er en fortløbende arrangementrække, hvor sociale iværksættere kan få inspiration og konkret sparring.
Rummelig Genstart er sammen med Sociale Entreprenører i Danmark, Kooperationen, Reach for Change og DISIE gået sammen om at samle fagfolk og praktikere med viden om socialøkonomiske virksomheder indenfor forretningsudvikling, fundraising, coaching og afklaring, PR og branding, juridiske forhold mm. for at stille korte online vejlednings sessioner til rådighed for sociale iværksættere.
Sociale iværksættere kan deltage i et enkelt arrangement, men er også velkommen til at vende tilbage og få flere vejledningssessioner ved kommende arrangementer.


Om arrangørerne – og om medlemskaber

Læs mere om medlemskab af SED på: https://socialeentreprenorer.dk/bliv-medlem/

Læs mere om medlemskab af Kooperationen på: https://kooperationen.dk/medlemmer/bliv-medlem/

Mere om Reach for Change på: https://reachforchange.org/en

Mere om DISIE på: https://disie.dk/da/

Mere om Konsulenthuset for Socialøkonomi på: https://husetforsocialokonomi.dk

Back To Top