skip to Main Content

Tid: Tirsdag d. 19. december 2023 kl. 15.00-17.00
Sted: Online

Sociale Entreprenører i Danmark afholdt i samarbejde med  KooperationenReach for ChangeDISIE og Konsulenthuset for Socialøkonom onlinearrangementet Få vejledning af fagpersoner – for sociale iværksættere tirsdag d. 19. december 2023.
Der var 1 deltagere fra 1 projekter. 1 fagperson stod til rådighed med sparring og hjælp til deltagerne.

– Juridiske spørgsmål – Uffe Bech

Sparringen foregik i perioder af 30 minutter
Herudover tilbød workshoppen et fællesrum, hvor deltagere kunne mødes og stille ekstra spørgsmål til SED.

Om arrangementerne

“Få vejledning af fagpersoner – for sociale iværksættere” er en fortløbende arrangementrække, hvor sociale iværksættere kan få inspiration og konkret sparring.
Rummelig Genstart er sammen med Sociale Entreprenører i Danmark, Kooperationen, Reach for Change og DISIE gået sammen om at samle fagfolk og praktikere med viden om socialøkonomiske virksomheder indenfor forretningsudvikling, fundraising, coaching og afklaring, PR og branding, juridiske forhold mm. for at stille korte online vejlednings sessioner til rådighed for sociale iværksættere.
Sociale iværksættere kan deltage i et enkelt arrangement, men er også velkommen til at vende tilbage og få flere vejledningssessioner ved kommende arrangementer.

Om arrangørerne – og om medlemskaber

Læs mere om medlemskab af SED på: https://socialeentreprenorer.dk/bliv-medlem/

Læs mere om medlemskab af Kooperationen på: https://kooperationen.dk/medlemmer/bliv-medlem/

Mere om Reach for Change på: https://reachforchange.org/en

Mere om DISIE på: https://disie.dk/da/

Mere om Konsulenthuset for Socialøkonomi på: https://husetforsocialokonomi.dk

 

Back To Top