skip to Main Content

Tid: Mandag d. 12. juni 2017 kl. 16 – 18.
Sted: KPH / Københavns Projekthus, Enghavevej 80C, 2450 København SV

Sociale Entreprenører i Danmark afholdt sammen med KPH, Byhøst og BUG AMOK et seminar om grøn omstilling d. 12. juni 2017 hos KPH i København.
Der var 20 deltagere.

Charlotte Bay - Omstillings Aktion 12.6. 2017

På seminaret blev der set nærmere på, hvordan bliver vi bedre til at genanvende vores ressourcer, og hvad kan vi bruge cirkulær økonomi til.
Det betyder f.eks. at se på, hvordan mere affald kan gentænkes som ressourcer i et optimeret cirkulært system i byen. Den voksende globale ressourceknaphed viser et behov for nye løsninger. Både i hjemmet og ude.

Til OMSTILLINGSAKTION #1 blev der specielt sat fokus på én af de mulige løsninger nemlig dyrkning af insekter. At bruge insekter som proteinkilde frem for f.eks. okse, svine eller kyllingekød vil have en betydelig positiv effekt for miljø og klima.

Arrangementet indledtes med velkomst Niels Johan Juhl-Nielsen, næstformand i Sociale Entreprenører i Danmark, der kort fortalte om foreningens arbejde og kommende arrangementer.

Herefter var der oplæg ved Stifter af Byhøst, Kristoffer Melson om grøn omstilling og innovation. Byhøst har siden 2011 været bannerfører for VILD MAD-bevægelsen i byerne og arbejdet med den vilde mad i alle mulige former og afskygninger. Organisationen holder årligt flere events, foredrag og kurser om at indsamle og tilberede vild mad fra naturen.

Charlotte Bay fra Bug Amok fortalte efterfølgende om principperne bag at farme fårekyllinger, og bygge sin egen insektfarm. Intentionen var at deltagerne efterfølgende kunnen sætte en produktion i gang derhjemme – uden besvær.

Endelig var der smagsprøver på klima-muffins med choko-insekter og tid til networking.

Back To Top