skip to Main Content

Tid: Lørdag d. 13. juni kl. 10.00-11.00
Sted: Folkemødet på Bornholm, K15 Kærnehuset, 1. sal – Kirkepladsen
 

I forbindelse med Folkemødet 2015 afholdt Sociale Entreprenører i Danmark sammen med Kooperationen arrangementet “Nu rykker det i socialøkonomien” – lørdag d. 13. juni 2015.
Der var 50 deltagere til arrangementet.

Et panel af deltagere skulle medvirke til at inspirere til debat.

Deltagere:
Anne Worning, Konsulent, Kooperationen.
Per Bach, Formand, Sociale Entreprenører i Danmark.
Mona Gaarsdal, Formand, FRISE.
Anne Haarløv, Arbejdsmarkedschef, Roskilde kommune.
Christian Sølyst, Konsulent, LO.
Lotte Helms, Virksomhedsleder, Grennessminde  Bornholm.

Anne Worning bød velkommen og startede med at konstatere at 9 ud af de 2600 arrangementer på Folkemødet i år handlede om socialøkonomi. Så der er måske stadig et stykke til det rigtig rykker i socialøkonomien. Hun fortalte at baggrunden for arrangementet var at sætte fokus på, hvordan den opbakning som politikere, iværksættere, kommuner, organisationer og virksomheder udtrykker i forhold til socialøkonomiske virksomheder kan omsættes til handling, så feltet kan vokse til gavn for beskæftigelsen, miljøet, det folkelige engagement?
Anne fortalte, at det trods henvendelser ikke havde været muligt, at få en folketingspolitiker til at komme til arrangementet. Men både Kommune, fagforening og socialøkonomiske virksomheder var repræsenteret i debatpanelet.

Nu rykker det i socialøkonomien - Folkemødet 2015

Anne Haarløv fra Roskilde Kommune fortalte om kommunens indsats for at fremme socialøkonomiske virksomheder. Roskilde Kommune er blandt de 17 kommuner, der fik økonomisk støtte til at styrke indsatsen for socialøkonomiske virksomheder.
Anne Haarløv nævnte, at kommunen har oprettet et Advisory af forskellige aktører, der kan være med til at styrke kommunens viden og samarbejdsrelationer inden for området bl.a. Center for Socialt Entreprenørskab på RUC og Roskildefonden.
Hun fortalte også om, hvordan kommunen via erhvervsstøtteindsatsen og indkøbspolitiken forsøger ser på, hvordan man kan være med til at fremme socialøkonomiske virksomheder.
Hun mente i øvrigt, at det var ærgeligt, at de socialøkonomiske virksomheder blev flyttet fra Erhvervsstyrelsen til Socialstyrelsen, fordi de dermed kunne få karakter af blot at være en beskæftigelsesindsats.

Christian Sølyst fra LO fortalte gerne arbejde for at skabe det rummelige arbejdsmarked.
Christian fortalte at LO bakker op om de mange reformer, der er lavet med henblik på at skabe flere ind på arbejdsmarkedet og bl.a. få mennesker i ressourceforløb. Her så han at de socialøkonomiske virksomheder var vigtige, fordi de kunne være med til at skabe ressouceforløb på en anden måde de traditionelle virksomheder.
I forhold til hvordan det kan “rykke i socialøkonomien” nævnte Christian, at der skal skabes bedre lånemuligheder, og rimelighedskravet skal lempes for socialøkonomiske virksomheder.
Christian Sølyst har siddet med i “Udvalget for Socialøkonomiske Virksomheder” i 2013, som bl.a. skulle afdække de udfordringer for socialøkonomiske virksomheder. 

Lotte Helms fra den socialøkonomiske virksomhed Grennessminde Bornholm fortalte kort om virksomhedens arbejde.
Grennessminde Bornholm er en fondsbaseret, socialøkonomisk virksomhed, som driver dagtilbud som STU, ressourceforløb, praktikforløb og misbrugsbehandling samt højt specialiserede døgntilbud til særlige målgrupper. Virksomheden producerer bornholmske fødevarer og laver bæredygtige produkter af træ og meta. Virksomheden fremstiller bl.a. kryddersalt og forskellige marmelader.
Lotte Helms nævnte også at rimelighedskravet er en stor hindring for Grennessminde. 

Nu rykker det i socialøkonomien - Folkemødet 2015

En af pointerne i den efterfølgende diskussion var bl.a., at man skulle passe på, at socialøkonomiske virksomheder ikke endte med at blive endnu et beskæftigelsesprojekt. Det er vigtigt at se socialøkonomiske virksomheder i en større kontekst og huske på at de kan være med til at adressere mange forskellige problemstillinger f.eks. miljø og udkantsproblematikker.

Problematikken omkring rimelighedskravet blev nævnt flere gange som en stor hindring for, at socialøkonomiske virksomheder kunne integrere flere udsatte. Det blev også efterlyst at kommunerne skulle gøre mere for at socialøkonomiske virksomheder kan komme i betragtning i forbindelse med de offentlige udbud.

Fra salen blev der også mindet om, at man ikke skal glemme, at mange traditionelle virksomheder også tager et stort socialt ansvar, det er ikke kun socialøkonomiske virksomheder, der løfter den opgave.

Per Bach rundede arrangementet af og takkede for en god debat, som forhåbentlig ville fortsætte i andre sammenhænge, og nævnte at mere organisering og samarbejde mellem aktørerne kunne styrke feltet og give det en større stemme.

 

Back To Top