skip to Main Content

Tid: Onsdag d. 24. februar kl 16-18 2016
Sted: Superwerk, Toldbodgade 5-7, 5000 Odense
Tema: SED Netværksstart på Fyn

Sociale Entreprenører i Danmark afholdt for første gang Netværksmøde for socialøkonomiske virksomheder og sociale iværksættere på Fyn d. 24. februar 2016. Mødet blev afholdt hos Superwerk i Odense.
Der var 20 deltagere. 

Per Bach fra Sociale Entreprenører i Danmark bød velkommen og fortalte kort om SED´s arbejde og om baggrunden for mødet.
(SED ) har de seneste 3 år holdt lokale netværksmøder for socialøkonomiske virksomheder i Aarhus og København. Her har interesserede i socialøkonomi haft mulighed for at netværke, gensidigt inspirere, vidensdele, have dialog om problematikker i sektoren, og feedback på konkrete udfordringer.
I 2016 vil SED gerne afholde de lokale netværksmøder på Fyn. Derfor var der inviteret til opstartsmøde hos Superwerk, hvor interesserede kunne mødes og drøfte behov og ønsker for det kommende netværk.

Netværksmøde for socialøkonomiske virksomheder på Fyn 24.2. 2016

Herefter fortalte Anja fra Superwerk om virksomhedens arbejde.
Superwerk er en Socialøkonomisk Virksomhed som sælger, restaurerer og redesigner genbrugstøj, møbler og kostumer i en charmerende fabriksbygning i Odense. Superwerk laver desuden bestillingsopgaver i forbindelse med design af rum og objekter til virksomheder, institutioner og privatpersoner. Virksomheden er tilknyttet KFUM’s Sociale Arbejde.
Superwerk startede i maj 2015 og blev en Registreret Socialøkonomisk Virksomhed i november 2015.
Det går fremad med omsætningen i Superwerk som i januar 2016 var på 66.000 kr.
I øjeblikket er der tilknyttet 162 personer til Superwerk. 40 personer er frivillige. 12 personer er i fleksjob og 2 personer er i ordinær ansattelse.
Superwerk har en kontrakt med Odense kommune om 8 ugers forløb dor udsatte borger, hvor man får penge pr uge pr borger. I øjeblikket er 80 personer i forløb i sortering, butik og træværksted.

3. Præsentationsrunde
Til stede var repræsentanter fra:
At danse med Livet
Carlos Kitschen
Carlos Kitschen

Fonden for Entreprenørskab

Gastroteket
High Five

Karlshøjs
Odense Kommune
Spinderihallerne Vejle
Svendborg Kommune
Vollsmosesekretariatet
Superwerk

Netværksmøde for socialøkonomiske virksomheder på Fyn 24.2. 2016

4. Interesse og muligheder for at etablere

Der blev talt om hvad deltagerne var interesseret i at bruge et netværk på Fyn til.

– Information om hvad man må, og hvad man ikke må i forhold til beskæftigede med løntilskud.
– Erfaringsudveksling mellem sociaialøkonomiske virksomheder på Fyn.
– Knytte samarbejder .
– Vidensdeling
– Fundraising via netværk
– Få information om hvad der sker på det socialøkonomiske område på Fyn.
– Faglige arrangementer (Fundraising, forretningsudvikling, organisering…)
– Input til det at være leder for en socialøkonomisk virksomhed.

Per opsummerede snakken.
Da der blev udtrykt ønske om at fortsætte netværksmøderne på Fyn foreslog Per, at SED ville sørge fo,r at der blev afholdt 3 netværksmøder mere i 2016.
Det næste i starten af maj og yderligere 2 i efteråret 2016.

Back To Top