skip to Main Content

Tid:  Torsdag d. 15. september 2016 kl. 16.00-18.00
Sted: Fonden for Entreprenørskab, Ejlskovsgade 3D, 5000 Odense C 

Sociale Entreprenører i Danmark afholdt d. 15. september Netværksmøde for socialøkonomiske virksomheder på Fyn hos Fonden for Entreprenørskab, i Odense. Tema for arrangementet var “Crowdfunding til socialøkonomiske virksomheder” med Michael Eis fra crowdfundingplatformen booomerang.dk – samt introduktion til Fonden for Entreprenørskabs arbejde med socialt entreprenørskab.
Der var 11 deltagere.

Per Bach  fra Sociale Entreprenører i Danmark bød velkommen og fortalte kort om SED´s netværksmøder på Fyn.

Herefter var der en kort præsentationsrunde af deltagerne.

Kis Østergaard fortalte at hun driver de to socialøkonomiske virksomheder Ressourceportalen
Og WØ i Svendborg.
WØ ApS er en café, butik og et kompetencecenter med fokus på læring, videndeling, udvikling
af den enkeltes potentialer, samt et forpligtende social økonomisk ansvar.
Ressourceportalen er en klinik der arbejder med terapi, supervision og coaching. Der har netop varet artikler i de lokale medier om Café WØ i forbindlese med åbningen.

Lilli Lewandowski er ansat i Ressourceportalen for at arbejde med terapi og coaching. Meget arbejde – svært at låne penge . 

Bente Jørgensen fra At danse med livet fortalte, at – At danse med livet er en non profit socialøkonomisk lokal forankret organisation, der arbejder for at skabe et brobyggende fællesskab for unge og voksne i Odense, som er udfordret af stress, angst og depression, og som har lyst til et anderledes tilbud end de allerede eksisterende. Organisationen arbjeder med Kunst kultur og natur til stressramte.
Projektet har lige fået en have og har også fået penge fra kommunen til at starte et litteratur værksted.

Sine Hindsgaul fortalte at hun arbejder på at starte en socialøkonomisk virksomhed omkring grøntsagsproduktion.

Kurt Lund Petersen fra Highfive fortalte at Highfive er et virksomhedsnetværk, der hjælper folk med en kriminel baggrund. F.eks. med at komme i gang med uddannelse og opkvalificering i forhold til, hvad der er brug for udenfor – så de er rustede, når de kommer ud.

De må ikke have nogen form for misbrug. Og fast bolig. Projektet følger dem minimum et efter de har fået job med fast løn.

Ridha Shimi fra Odense Kommunes fortalte at han for et halvt år siden fik til opgave at være den kommunale indgang til socialøkonomiske virksomheder – og at man er velkommen til at kontakte ham i forbindelse med spørgsmål til kommunen.

Camilla Ryge Leth fra Fonden For Entreprenørskab fortalte kort at hun er ansvarlig for Danish Entrepreneurship Awards som afholdes d. 17. november 2016.

Netværksmøde for socialøkonomiske virksomheder på Fyn 15.9. 2016

Pernille B. Rasmussen fortalte at Fonden for Entreprenørskab blev etableret i 2010 af et tværministerielt partnerskab mellem fire ministerier på baggrund af den daværende regerings samlede strategi for uddannelse i entreprenørskab.
Fonden er hjemmehørende i Odense men har også et satellitkontor i København.

Fonden for Entreprenørskab er det centrale nationale videncenter og omdrejningspunkt for udvikling af entreprenørskab i undervisningen på alle uddannelsesniveauer, og arbejder for at evnen til at være innovativ skal være et grundelement i alle uddannelser fra folkeskole til ph.d.

Fonden for Entreprenørskab:

-Uddeler fondsmidler til udvikling og videreudvikling af undervisning med fokus på innovation og entreprenørskab på alle niveauer af uddannelsessystemet.
– Udvikler og udgiver selv undervisningsmateriale

– Rådgiver om implementering af entreprenørskab i undervisning

– Er facilitator for samarbejde og netværk om entreprenørskabsundervisning.

– Afholder arrangementer bl.a. Danish Entrepreneurship Awards i november i Fredericia.

– Uddeler microlegater

Fonden for Entreprenørskab er i øvrigt også selv med til at generere ny viden om udbredelsen og effekterne af entreprenørskabsundervisning i Danmark.

Fonden har specielt fokus på socialt entreprenørskab i følgende sammenhænge:

Videregående uddannelser:

• Særlig udbudsrunde af puljemidler med fokus på socialt entreprenørskab

• Særlig udbudsrunde af mikrolegater med fokus på grøn omstilling, inkl. socialt
entreprenørskab

• Student Impact Investor Ball – doing good while doing business.

Ungdomsuddannelser:

• Undervisningsforløb

• Workshop for undervisere

Se Pernilles PowerPoint her

Netværksmøde for socialøkonomiske virksomheder på Fyn 15.9. 2016


Herefter fortalte Michael om crowfunding.
Michael fortalte, at han oprindelig blev for crowdfunding, fordi det efter finanskrisen er blevet vanskeligt for iværksættere at låne penge i banken. Og banken er på den måde blevet en slags ”gatekeeper” for, hvem der kan låne pengene. Michael var interesseret i at finde ud af, om man kunne finde en ny måde at finansiere iværksætteri på, og crowdfunding blev svaret – han kalder selv crowdfunding for ”Den Ny Andelsbevægelse”.
Michael Eis har været iværksætter med mange forskellige typer af projekter siden 1997, hvor han forlod sit job i den finansielle branche.

Han startede booomerang.dk i 2010 og dengang var der ikke mange, der vidste hvad Crowdfunding var.
I løbet af de seneste år er interessen steget betydeligt. Og for tre år siden blev foreningen Dansk Crowdfunding stiftet. Og i 2016 er der endelig blevet givet tilladelse af Finanstilsynet til at lancere den nye aktie-crowdfunding-platform CrowdInvest.

Også hos SKAT har det taget lang tid at få klarhed over hvordan det forholder sig med crowdfunding.
Michael forsøgte i flere år forgæves at få konkret svar på hvorledes crowdfunding skal beskattes.
Først da Benny Engelbrecht som skatteminister blev kontaktet, gik det stærkt i løbet af kort tid havde han lavet en vejledning om hvordan alle 4 former for crowdfunding beskattes.

Michael gav herefter en generel introduktion til crowdfunding, og hvordan den kan være aktuel for socialøkonomiske virksomheder.
Crowdfunding er en relativ ny form for fundraising, hvor man ved hjælp af sit netværk rejser penge til sine projekter og gode idéer, på forskellige internet-platforme og typisk med brug af de sociale medier.

I stedet for at søge at finansiere sit projekt med offentlige puljer eller private fonde eller søge et banklån, kan man præsentere sin idé på en crowdfunding-platform som og lade det være op til sit eget netværk og andre interesserede, om projektet skal blive en succes.

Denne internetbaserede indsamlings-form gør, at man kan nå mange mennesker på kort tid med relativt få omkostninger, og ofte kan man involvere flere typer af ‘publikum’ end ved andre typer indsamlinger. Crowdfunding kan også oversættes til netværksfinansiering, og den er et alternativ eller supplement til den mere formelle og traditionelle fundraising.

Netværksmøde for socialøkonomiske virksomheder på Fyn 15.9. 2016

Michael præsenterede de fire kategorier af crowdfunding som eksisterer aktuelt:
• Donations-baseret. Fokus på velgørenhed/ “feelgood”-projekter. Et dansk eksempel er Caremaker
• Reward/ “belønning/gave”-baseret. Mange forskellige typer af projekter, et vigtigt incitament for at støtte er at få værdi retur der svarer nogenlunde til det man støtter, f.eks. giv 200 til et bogprojekt og få et eksemplar når den udkommer. Et dansk eksempel er booomerang.dk
• Låne-baseret. Mange forskellige typer af projekter, støtterne yder lån til projekterne som et alternativ til banklån der ofte kan være svære at få og ofte tilbydes på dårlige vilkår. Udlånerne kan være både private og banker. Betragtes ud fra finanstilsynets regler som en højrisiko-investering, men til dato ingen eksempler på misligholdte lån i DK. Et dansk eksempel er Lendino
• Egen-kapital/aktie-baseret. Et firma/projekt pitches for aktie-investorer, der ydes støtte mod aktie-tildeling til bidragsyderne. Et dansk eksempel er CrowdInvest der er startet af Michael Eis i 2016

I forhold til reward baseret crowdfunding, der er mest udbredt blandt socialøkonomiske virksomheder fortalte Michael, at Danmark er det eneste land i verden hvor rewardbaseret cowdfunding er omfattet af købeloven.
Så de der donerer har krav på at få deres penge tilbage, hvis de ikke er tilfreds med rewarden.
Man skal også momses af det salg man har.
Så hvis man indsamler 100.000 kr., skal man betale 5% i provision til Booomerang og derefter 20% i moms af de resterende 95.000 og vil således få 74.000 kr. netto ud af kampagnen.

Michael Eis fortalte kort om Dansk Crowdfunding Forening, der har til formål at fremme viden, netværk og rammevilkår indenfor alternativ finansiering i Danmark, og også kan være et politisk talerør for crowdfunding.

Specifikt ift. socialøkonomiske virksomheder anbefaler Michael, at man tænker i de to første crowdfunding-kategorier, da dem der støtter her primært er motiveret ud fra bløde værdier/ “det gode formål” fremfor ud fra ønsket om økonomisk afkast. Også de andre kategorier kan være relevante, men der stilles nogle specifikke krav ift. CVR-nummer, at virksomheden skal have eksisteret og aflagt regnskab i mindst 2 år mv., som man skal være opmærksom på.

Michael fortalte herefter om, hvordan man kan starte et crowdfundingprojekt på booomerang.dk og gav eksempler på konkrete projekter og hvordan de havde grebet deres kampagne an.
På booomerang.dk kan man oprette sit projekt, hvis det falder indenfor én af platformens mange kategorier.

I forhold til socialøkonomiske virksomheder kan man vælge at anvende kategorier som “booomerang social” eller “social innovation”.

Hvis man opstarter et projekt her vælger man selv hvilket beløb man ønsker at indsamle og hvor lang kampagneperioden skal vare.
Indsamlingen skal fuldføres helt ift. det ønskede beløb, platformen opererer ud fra “alt eller intet”-princippet.

booomerang.dk har ca. 46.000 registrerede medlemmer og crowdfonder aktuelt for ca. 500.000 kr. månedligt, og pt. kommer der ca. 1000 nye crowdfunders til på sitet hver måned.
I 2015 ansøgte ca. 800 projekter og 244 blev godkendt. Succesraten i 2015 var på 44%, og det gennemsnitlige beløb der blev crowdfundet var 65.000 kr.

Som generelle gode råd til hvordan man skal køre en crowdfunding -kampagne på booomerang.dk anbefaler Michael følgende:

• Vær ærlig og troværdig i beskrivelsen af dit projekt.
• Fortæl om dit team, hvem I er og hvem der gør hvad.

• Lav en video omkring jeres projekt på max 2,5 minutter, gør noget ud af den fordi det er noget af det første folk klikker ind på.
• Lav et realistisk og gennemsigtigt budget for dit projekt.
• Spar ikke på incitamenterne til dine potentielle støtter: giv dem ting, oplevelser etc. der er autentiske ift. dit projekt.

• Aktiver dit netværk under hele kampagnen.
• Opdater dit projekt og hold det friskt under hele kampagnen.

Husk at en crowdfunding-kampagne kræver god planlægning, tager tid og indebærer mange arbejdstimer.

Start i god tid, 3-6 måneder, før du lancerer kampagnen og hav materiale klar før du går i gang.

Brug storytelling og bør brug af de sociale medier (især Facebook), det er der en stor del af støtterne får øje på dit projekt.
Størstedelen af støttepengene ruller typisk ind først og sidst i indsamlingsperioden, sørg for at være aktiv og aktivere netværket under hele perioden så kampagnen ikke går kold undervejs.

Michael understregede at den største værdi i et crowdfunding-projekt ikke er pengene, men den merværdi der skabes når projektet crowdfundes og netværket støtter:
• projektets værdi/relevans ‘blåstemplet’ og godkendt af (mange) andre
• man får en stor gruppe ambassadører der støtter og omtaler og derved arbejder for projektet
• man kan trække på støtternes ressourcer i bredere forstand (viden, netværk etc.)

• man får større frihed/uafhængighed, kan tage selvstændigt ejerskab og større kontrol over sit projekt.

Fakta om booomerang.dk
Største projekt på booomerang indtil nu 3,6 millioner (Streetfood Aarhus)

Fundede i 2015 – 15 mill – I 2016  forventes platformen at funde 28 millioner
52% af alle projekter bliver fuldt fundet.

Ca 1000 nye crowdfunders pr måned

3000-4000 unikke besøg pr dag

 

Andre tal
Lendino og Flexfunding har udlånt 110 millioner i deres tid.
I England sælger aktier via crowdinvestplatformen Crowdcube for 50 millioner kr. om ugen

Yderligere informaiton

Links: booomerang.dk
Se YouTube Video om Boomerang her
Læs en kort introduktion til Crowfunding fra SEDs nyhedsbrev fra januar 2016 her
Se en liste med relevante links til Crowdfunding på SED’s linkside under punktet “Puljer og Fonde”: Klik her!
Dansk Crowdfunding Forening: danskcrowdfundingforening.dk

SKAT har lanceret en enkel vejledning på skat.dk, som skal hjælpe iværksættere, der overvejer at finansiere deres nystartede projekt gennem crowdfunding. Læs vejledningen her
For yderligere uddybende og fyldestgørende juridisk information, kan man se den juridiske vejledning her

Erhvervs- og Vækstministeriet har i maj 2015 udgivet en rapport om crowdfunding, som giver en systematisk gennemgang af de reguleringsmæssige rammer for crowdfunding i Danmark.
Download rapporten her

Om booomerang.dk og Michael EisMichael Eis
Michael Eis har været iværksætter siden 1997, hvor han forlod sit job i din finansielle branchen. Herefter arbejdede han med internettet/e-handel og i mange forskellige sammenhænge, men blev senere gallerist. Her kom han i kontakt med rigtig mange kreative iværksættere og oplevede, at det var fælles for alle, at pengene hele tiden var i centrum. Forstået på den måde, at alle manglede penge. Samtidig var banker, bl.a. i forbindelse med krisen, ikke særlig villige til at låne penge til iværksættere.
På en tur til Key West læste Michael en artikel om crowdfunding og den amerikanske crowdfunding platform Kickstarter.
Han blev insprireret til prøve idéen af, som en ny finansiel metode,der kunne være med til at realiserer flere projekter i Danmark.
I april 2011 gik booomerang.dk så live med 3 projekter.
booomerang.dk er danmarks første og største reward baseret crowdfunding–platform, hvor iværksættere, kunstnere, foreninger og andre kreative iværksættere kan rejse penge til at realisere deres gode idéer og projekter gennem økonomisk støtte fra enkeltpersoner – i egne og nye netværk. 

På booomerang.dk kan man oprette sit projekt, hvis det falder indenfor én af platformens mange kategorier. I forhold til socialøkonomiske virksomheder kan man anvende kategorier som “booomerang social” eller “social innovation”. booomerang.dk er i øvrigt villige til at oprette nye kategorier, hvis det giver mening. Det kunne evt. være en kategori for Socialøkonomiske virksomheder.

Michael Eis har sidenhen også stiftet Dansk Crowdfunding Forening, der har til  formål at fremme viden, netværk og rammevilkår indenfor alternativ finansiering i Danmark og også kan være et politisk talerør for crowdfunding.

Om crowdfunding
Crowdfunding er en ny form for fundraising, hvor man ved hjælp af sit netværk rejser penge til sine projekter og gode idéer. I stedet for at lade fagpersoner i f.eks. Statens Kunstfond, kommunale puljer eller banker bestemme, om ens projekt skal blive til noget, præsenterer man sin idé på en crowdfunding platform som booomerang.dk og lader det være op til venner, familie, kollegaer og andre interesserede, om projektet skal blive en succes. Man tager med andre ord sagen i egen hånd og fører en kampagne for sin idé, hvor alle interesserede kan hjælpe projektet på vej ved at donere små eller større beløb efter eget valg. Ud fra devisen ‘mange bække små, gør den store å’, forsøges beløbet man skal bruge indsamlet. Crowdfunding kan oversættes til netværksfinansiering, og den er et alternativ eller supplement til den mere formelle og traditionelle fundraising.

Back To Top