skip to Main Content

Tid: Tirsdag d. 8. marts 2016 kl. 15.00-17.00 
Sted: 
KPH Projects, Enghavevej 80-82, 3. sal, 2450 København
Tema: Fundraising til socialøkonomiske virksomheder. Oplæg ved Lone Christiansen fra cmuligheder.

Sociale Entreprenører i Danmark afholdt d. 8. marts 2016 Netværksmøde for socialøkonomiske virksomheder i København med fokus på fundraising.
Der var 30 deltagere.

Netværksmøde for socialøkonomiske virksomheder i København 8.3. 2016

Lone Christiansen var inviteret til at fortælle SEDs medlemmer om muligheder og faldgruber i fundraising, og her følger nogle af hendes pointer i kort form:

– Besparelser på velfærden kan aflæses i antal offentlige puljer, som er faldet, dette giver mere magt til de private puljer.

– Som studerende er der flere muligheder for at søge, når det gælder socialøkonomi.
www.inno-overblik.dk er en god side om fundraising
– Jo flere samarbejdspartnere, jo flere vinkler at spille på i sin ansøgning.
– Søgeprocessen har forskellige faser, hvor selve udformningen af ansøgningen er den sidste fase. Mange går direkte i gang med at skrive selve ansøgningen, og glemmer at forberede sig grundigt.

– Når man får afslag, er det oftest, fordi man har skudt med spredehagl.
– Send 2-3 ansøgninger der rammer plet og har en ordentlig strategi.
– Fondene vil hellere støtte noget nyskabende og ikke prøvet før.
– Man skal skelne og opdele mellem projekt og drift. De fleste fonde støtter ikke drift.
– Alle fonde har formelle og uformelle kriterier. De formelle er nemmere at gennemskue, hvor de uformelle ofte er knyttet til fondens værdisæt, og ofte er afgørende for om man for penge eller ej.
– I forb. med de uformelle kriterier, så tag kontakt til fonden, aftal gerne et møde og snak med dem om dit projekt og deres kriterier. På denne måde vil du være ambassadør for dit projekt, og de vil kunne husk din entuisiasme. Læs nøje på hvad fonden egentlig laver og tal det samme sprog som dem. Afklar ordene, lav research på de uformelle kriterier og snak evt. med et projekt, som har modtaget penge fra dem tidligere.

– Vi skal blive bedre til at lytte til de uformelle krav.

– Vi skal blive bedre til at tale sammen med andre ansøgere.

Der er tendenser til, at der bliver stillet større krav til ansøgninger.

– Donortræthed skal forstå sådan, at fondene vil have nogen, som brænder for deres projekt.

– Hvis du får et afslag, kan du måske sende ansøgningen ind igen, hvis du har mulighed for at forbedre den, måske ikke.

– Start hellere med et lille projekt og bevis, at I kan administrere midlerne.

– 3 typer fonde: klassisk – katalytisk – strategisk filantropi

– Der er større fokus på effektmåling end tidligere, altså hvordan vil du måle de sociale forandringer.

– 20. maj 2016 afholder SED en konference om bl.a. måling af social værdi og forandring i København

Reach for Change har lavet en video om deres krav om dokumentation for forandring for at man kan få støtte fra dem.

– Tendenser: 1. Puljer og fonde taler mere og mere sammen. 2. Større åbenhed overfor den 4. sektor. 3. Der er flere social ventures, hvor der investeres i de unge iværksættere og deres virksomheder.

– EU-fonde er administrativt MEGET tunge, almindeligt at de kræver en fuldtidmedarbejder til administration og afrapportering.

– Få professionel rådgivning af fundraisere, bl.a til at gennemskude de uformelle krav, men bevar det personlige ejerskab. Skriv selv ansøgningen. No cure no pay.

– Hvis du ansætter en fundraiser, så sæt det ind i budgettet som overhead.

– Budget – vær ærlige, men lav det ikke for udpindet. Et budget er også en projektbeskrivelse, hvor alle aktiviteter skal være dækket ind.

Se Lones PowerPoint oplæg her

Lone Christiansen

OM C Muligheder og Lone Christiansen
C Muligheder tilbyder konsulentbistand inden for idéudvikling, forretningsudvikling, frivilligledelse og fondssøgning. C Muligheder hjælper små firmaer og organisationer med at komme videre og realisere deres idéer, hvad enten det drejer sig om at starte nyt firma op, udvikle nyt foretningskoncept eller bruge nye metoder til at få gratis hjælp eller arbejde med frivillige. C Muligheder yder hjælp til alle, der brænder for en idé eller en sag.
Læs mere på: cmuligheder.dk
Kontakt Lone på email lone@cmuligheder.dk

Lone Christiansen er uddannet inden for Historie og Afrikastudier. Hun har siden hun afsluttede sin uddannelse arbejdet med frivillige, projektstyring, ledelse, visuel strategiudvikling og koordinering. Gennem 6 år har hun bl.a. hjulpet organisationer i Swaziland og Mozambique i forhold til ide-udvikling, strategi og projektstyring.

Foruden C Muligheder har Lone været med til at starte en virksomhed (SNAP Aps) og været projektleder hos Wahlen Aps. Lone har udviklet værktøjer til fondssøgning og frivilligledelse. Hun er en stor fortaler for et øget fokus på gennemsigtighed, målingsteknikker og langsigtet udbytte, når der søges midler.
Lone omtaler sig selv som genbrugsfuturist, når det kommer til at rådgive og hjælpe både mennesker og virksomheder med at vokse. Det handler om at finde de specifikke værktøjer, som virksomheden har behov for. Det betyder, at hun med stor glæde går på tværs
af normale faggrænser og tilpasser metoder og værkstøjer til den specifikke situation.

Back To Top