skip to Main Content

Tid: Mandag d. 28. april 2014 kl. 16.00-18.00
Sted:  I cafélokalet hos KBH+, Ragnhildgade 1, 2100 København Ø.
Pris: Arrangementet var gratis
Tema: Opstart af netværk i København

Sociale Entreprenører i Danmark afholdt mandag d. 28. april 2014 sit første netværksmøde for socialøkonomiske virksomheder og sociale iværksættere i København hos KBH+ i Ragnhildsgade på Østerbro. Der var 13 deltagere.

Per Bach bød velkommen og fortalte, at Sociale Entreprenører i Danmark (SED) siden juni 2013 har afholdt en række café- og netværksmøder i Aarhus og gjort gode erfaringer med mødernes produktivitet i forhold til formålet. Derfor starter SED med dette møde en lignende møderække i København.

Møderne er tænkt som et forum, hvor socialøkonomiske virksomheder og sociale iværksættere kan netværke, gensidigt inspirere, vidensdele, have dialog om problematikker i sektoren, få hjælp og feedback og på sigt udvikle et gensidigt handelsnetværk.
Møderne tager forskellige emner op med oplæg fra eksterne oplægsholdere.

Tea Fromholt og Iben DjuraasTea Fromholt og Iben Djuraas fortalte om  KBH+ og deres arbejde med netværk.
KBH+ er den nyeste afdeling af Askovfonden. Her arbejdes med udvikling af innovative metoder og modeller for arbejdet med unge, uddannelse og beskæftigelse. KBH+ har fokus på inklusion og mangfoldighed, og på inddragelse af aktører fra både de private (virksomheder), det offentlige og civilsamfundet. KBH+ skaber nye løsninger og muligheder, som styrker og bidrager til udligning af social ulighed.
Se mere på www.kbhplus.dk – og i denne folder for KBH+: Klik her!
Som en del af denne vision arbejder KBH+ på at fremme socialøkonomiske virksomheders sociale og økonomiske bæredygtighed gennem KBH+ Netværk.

Her tilbyder KBH+ udvalgtesocialøkonomiske virksomheder:
Fysisk fleksibel kontorplads
Unikke netværksmuligheder
Energishots: events til inspiration, nysgerrighed og fremdrift
Rådgivning og opkvalificering på virksomhedernes præmisser
Branding på en række digitale platforme 

Derudover afholder KBH+ en række aktiviteter, hvor virksomhedernes samarbejdspartnere, interessenter mv. også er velkomne:
Energishots – vidensdelingsevents, mød spændende virksomhederInspiration via KBH+ bloggen
KBH+ netværk er en kreds af socialøkonomiske virksomheder, der på forskellige måder arbejder med at skabe social værdi på Nørrebro.
Netværket gør det muligt for virksomhederne at drage gavn af andres unikke erfaringer med socialøkonomi, modtage fleksibel og kvalificeret rådgivning og blive en del af Askovfondens afdeling KBH+, som ligger på Ragnhildgade 1.
Askovfonden vision er at give mennesker styrken og modet til at tage ansvar og ejerskab for deres liv. Det gør KBH+ ved at skabe meningsfulde indsatser, som reelt skaber forandring for den enkelte. Askovfonden tror på samfundet og på fællesskabet og ved at støtte til de svageste, er at styrke de stærkeste. KBH+ er en del af Askovfonden.
AskovFonden er en 70 år gammel NGO, der bruger alle vsine ressourcer på at skabe et endnu bedre velfærdssamfund for fremtiden.
Læs mere på www.askovfonden.dk

Ulrik Haumann fra Den Sociale Kapitalfond fortalte om nyt fra fonden, Det Sociale Vækstprogram og Social StartUp

Den Sociale Kapitalfond (DSKF) er Danmarks første sociale venturefond, etableret af TrygFonden i 2011.

Fonden investerer i og rådgiver virksomheder, der målrettet skaber muligheder for udsatte mennesker i Danmark. DSKF hjælper virksomhederne med at vokse og gøre mere for flere på et økonomisk bæredygtigt grundlag – og udvikler viden om, hvordan virksomheder kan være sociale og konkurrencedygtige på samme tid.
Når investeringer tilbagebetales, geninvesterer DSKF kapitalen i nye virksomheder.

DSKF´s indsats er i øjeblikket koncentreret om:

1) Kapitalfonden: Som investerer kapital (typisk 2-4 mio. kr.) og kompetencer i etablerede virksomheder med vækstpotentiale, som målrettet skaber muligheder for udsatte grupper – i samarbejde med TrygFonden.

Den Sociale Kapitalfond  investerer i virksomheder, der som minimum lever op til 5 kriterier og kombinerer investeringen med løbende rådgivning og forretningsudvikling.

Investeringskriterier
Målrettet social indsats – virksomheden skaber beskæftigelse for udsatte mennesker i Danmark.

Forretningsbaseret – virksomheden bygger på forretning.

Vækstpotentiale – virksomheden vil ekspandere. *
Ledelse – virksomheden har en professionel og talentfuld ledelse.

God track record – både for personerog virksomheden eller forretningsmodellen.

DSKF investerer ikke i virksomheder, der udelukkende lever af at sælge beskæftigelsesrettede forløb til den offentlige sektor (anden aktører).

Læs mere om Den Sociale Kapitalfond: Klik her!

2) Vækstprogrammet: Som hjælper etablerede socialøkonomiske virksomheder med at skabe bedre resultater via målrettet rådgivning og udviklingsmidler (typisk 100.000 kr.) – for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering under Beskæftigelsesministeriet.

Det Sociale Vækstprogram er et unikt tilbud til socialøkonomiske virksomheder, der hjælper udsatte ledige i job. Over 5 måneder den udvalgte virksomhed hjælp til at udvikle sin forretning med udgangspunkt i din virksomheds særlige udfordringer.
Målet er, at virksomheden bliver endnu bedre til at skabe sociale resultater på et økonomisk bæredygtigt grundlag.

Forløbet er målrettet etablerede virksomheder og fokuserer på virksomhedens konkrete erfaringer, problemer og muligheder.
Det Sociale Vækstprogram lægger vægt på under hele forløbet at udvikle både forretningen og ledelsesteamet.

Der udvælges 5 socialøkonomiske virksomheder til hver runde af programmet på baggrund af ansøgninger og præsentationer. Ulrik Haumann - Den Sociale Kapitalfond
Det Sociale Vækstprogram er dedikerede til at sikre virksomhederne succes, og forventer 
det samme af virksomhederne.
Gennem Det Sociale Vækstprogram får virksomhederne:
• Forretningsudvikler: Her får hver virksomhed sin egen professionelle forretningsudvikler tilknyttet gennem hele forløbet med en ugentlig arbejdssession om konkrete mål og udfordringer, ideer og løsninger.

• Camps og kurser: Cirka to dage i hver måned mødes alle fem deltagervirksomheder til camps og kurser, hvor der deles erfaringer og værktøjer til udvikling af sociale virksomheder. Indholdet afhænger af deltagernes konkrete behov – men nøgleordene er bl.a. positionering, processer, salg, beskæftigelseslovgivning og sociale modeller samt organisation og ledelse.
Kurser og camps bliver holdt sammen med deltagervirksomheder fra Social StartUp.

• Udviklingsmidler: Virksomhed får mulighed for at søge en donation på 100.000 kr. til at søsætte nogle af de initiativer, som virksomheden udvikler via programmet. Samtidig kan Det Sociale Vækstprogram hjælpe med at sætte møder op med relevante fonde og långivere.

• Professionel rådgivning: Sparring med nogle af Danmarks førende revisorer og advokater inden for finansielle, erhvervsretslige samt beskæftigelsesretslige forhold.

• Netværk: Værdifuld kontakt til kommuner, fonde, långivere, virksomheder og andre socialøkonomiske virksomheder.

Det er gratis at deltage., og herudover får virksomhederne desuden betalt transport, ophold og forplejning i forbindelse med camps og kurser.
Alle deltagervirksomheder får desuden tilbud om tre måneders yderligere sparring som opfølgning på forløbet.

Det  Sociale Væksprogrammet har netop afsluttet anden runde.
Programmet har fået midler til at forlænge programmet yderligere 2½ år.

Næste runde af Det Sociale Vækstprogram begynder august 2014, og der kan ansøges frem til  d. 2. juni 2014. 

Læs mere om det Sociale Vækstprogram: Klik her!

3) Social StartUp: Som giver ambitiøse sociale iværksættere en stærk start via et intensivt udviklingsprogram med sparring, netværk og 100.000 kr. i opstartskapital samt mulighed for yderligere udviklingsmidler – med projektstøtte fra VELUX FONDEN i samfinansiering med VILLUM FONDEN.

Social StartUp er Danmarks første accelerator for sociale iværksættere, der vil beskæftige udsatte ledige. Over 5 måneder får de sociale iværksættere hjælp til at komme stærkt fra start, herunder intensiv professionel sparring og opstartskapital, netværk og matchmaking samt hjælp til yderligere fundraising.
Målet er at få etableret og udviklet en socialøkonomisk virksomhed, der skaber beskæftigelse for udsatte mennesker på et godt forretningsmæssigt grundlag.
Forløbet er målrettet sociale iværksættere og spin-offs i opstartsfasen og fokuserer på, hvordan de sociale iværksættere på bedst mulig vis kommer fra etablering til bæredygtig drift.
Social StartUp lægger vægt på at skabe en solid forretningsmodel, organisation og ledelse samt etablering af det nødvendige kapitalgrundlag.

Social StartUp udvælger 5 sociale iværksætterteams til første runde af programmet på baggrund af ansøgninger og præsentationer.

De sociale iværksættere, som deltager i Social StartUp får:
Forretningsudvikler: Hvert iværksætterteam får sin egen professionelle forretningsudvikler tilknyttet gennem hele forløbet.
Der er ugentlige arbejdssessioner om konkrete mål og udfordringer, ideer og løsninger.

Opstartskapital og fundraising: Alle deltagende iværksætterteams tildeles 100.000 kr. i opstartskapital doneret af VELUX FONDEN.
Derudover kan man søge om yderligere donationer fra en pulje på i alt 5 mio. kr.

Bestyrelser og Advisory Boards: Hvis der er behov for det, hjælper Social StartUp med at etablere en stærk bestyrelse og et kompetent Advisory Board, så teamet er sikret optimal sparring fremover.

Camps og kurser: Cirka to dage i hver måned mødes alle fem iværksætterteams til camps og kurser, hvor der deles erfaringer og værktøjer til udvikling af sociale virksomheder.
Indholdet afhænger af deltagernes konkrete behov – men nøgleordene er bl.a. positionering, processer, salg, beskæftigelseslovgivning og sociale modeller samt organisation og ledelse.
Kurser og camps bliver holdt sammen med deltagervirksomheder fra Vækstprogrammet.

Professionel rådgivning: Mulighed for rådgivning fra nogle af Danmarks førende revisorer og advokater inden for finansielle, erhvervsretslige samt beskæftigelsesretslige forhold.

Netværk: Værdifuld kontakt til kommuner, fonde, lånegivere, virksomheder og andre socialøkonomiske virksomheder.

12 måneders opfølgning: De bedste deltagere får desuden tilbud om op til 12 måneders yderligere sparring og opfølgning – hver 14. dag eller hver måned efter behov.
Det er gratis at deltage.

Deltagerne får desuden betalt transport, ophold og forplejning i forbindelse med camps og kurser.

Første runde af Social StartUp begynder august 2014.
Det er muligt at ansøge frem til d. 2. juni 2014.
En ny runde starter i februar 2015 med ansøgningsfrist 9. januar 2015.

Læs mere om Social StartUp: Klik her!

Efterfølgende var der en kortpræsentationsrunde af de tilstedeværende og netværkstid.

SED Netværksmøde28.4.2014

 

Til stede var:
Charlotte Winding, der 6. maj 2014 lancerer Help2HelpPilot en portal om frivilligt arbejde og en slags supplement til frivilligjob.dk
Se yderligere præsentation på: www.help2helppilot.dk

 

Sussanne Kjær fra Café Sygemeldt, som er en frivillig social forening etableret i 2007. Café Sygemeldt fungerer som et meningsfyldt fristed for sygemeldte, ledige fleksjobbere. Siden starten har Caféen afholdt næsten 400 oplægsholdere til sine arrangementer.
Se mere på www.cafesygemeldt.dk 

Pernille Norre og Søren Ryberg fra Café Chaplin i Helsingør. Udover at fungere som café og spiserestaurant er Café Chaplin et beskæftigelsestilbud for mennesker med psykiske og/eller fysiske handicaps og andre, der har mistet tilknytningen til arbejdsmarkedet, og som ønsker større livskvalitet gennem meningsfuld beskæftigelse. Caféen er med i Det Sociale Vækstprogram.
Se mere på: www.cafechaplin.dk

Helle
Haugaard fra Tiny Gardens er en socialøkonomisk virksomhed, der producerer og sælger vindueshaver. Formålet med virksomheden er at give alle mennesker muligheden for at dyrke sin egen mad og opleve glæden herved. Virksomheden har fokus på miljørigtige materialer og økologi.
Se mere på: www.timygardens.dk

Tobias Uldall-Espersen fra Media-Now, der er socialøkonomiske virksomhed indenfor webudvikling, apps, brugervenlighed og grafisk design.
Media-Now er netop flyttet til Askovfondens bygninger på Ragnhildsgade.
Se mere på: www.median-now.dk

Lea Korsgaard har tidligere arbejdet som freelancer i filmbranchen bl.a. som lydteknikker. Lea vil gerne lave en virksomhed omkring en terapihave, og overvejer pt., hvordan det kan laves rentabelt. Grundtanken i projektet handler om , hvordan man kan få det bedre ved at være i naturen.
Lea kan kontaktes på email: lea.korsgaard@gmail.com

Du kan læse mere om SED´s netværksmøder i Aarhus/Region Midt på linkene herunder:
Referat fra Netværksmødet d. 21. juni 2013: Klik her!
Referat fra Netværksmødet d. 12. september 2013: Klik her!
Referat fra netværksmødet d. 7. november 2013: Klik her!
Referat fra netværksmødet d. 6. februar 2014: Klik her!

Back To Top