skip to Main Content

Tid: Onsdag d. 7. oktober 2015 kl. 18.00-21.00 
Sted:
Foreningshuset, Sundholmsvej 8, 2300 København S
Tema: 
Socialt iværksætteri med og for børn og unge – opstart på SED temagruppe

Sociale Entreprenører i Danmark afholdt d. 7. oktober 2015 Netværksmøde for socialøkonomiske virksomheder og sociale iværksættere i København i Foreningshuset på Sundholmsvej i København. Temaet for mødet var omkring Socialt iværksætteri med og for børn og unge og hensigten var at starte en temagruppe op omkring emnet.
Der var 10 deltagere.

Initiativtager til mødet var Gitte Kirkeby, der har været aktiv i SED i flere år, og selv er social iværksætter. Hun fortalte om sit arbejde med børn og unge på anbringelsesområdet, og hvordan arbejdet med at skabe brugerorganisationen, De Anbragtes Vilkår, dels er sket ud fra ønsket om at styrke målgruppen, dels har været drevet af ønsket om at forandre om området, og skabe velfærdsinnovation i nye typer samspil med andre aktører.

Baggrund for mødet

Børn og unge – tematisk samling om fælles fokus
I SED vil vi gerne samle iværksættere – nye såvel som etablerede og andre interesserede – og drøfte hvordan man arbejder med temaet og hovedpersonerne – og hvad man evt. kan lave sammen. Der er en oplagt ide i indbyrdes at supplere og understøtte hinanden, bl.a. da man deler målgruppe og som social iværksætter vil kunne forskellige ting, sammen og hver for sig.

 

Netværk til videndeling, inspiration og samarbejde i SED-rammer
SED arbejder landsdækkende og kendskab til mange aktiviteter og aktører. Mødets intention var at samle aktører på området skal derfor også ses som en invitation til at indgå i en ny tema-netværksgruppe hos SED. Her vil man dels kunne vidensudveksle, inspirere, og debattere og koordinere internt, og dels vil man eksternt kunne gå til forhold sammen. Nogle vil måske henvise samarbejde, lave initiativer eller tiltag.

I SED vil der være mulighed for at drøfte forholdene på et lidt bredere og mere overordnet niveau, end alene og lokalt: Tanken er at et fælles fokus også er at drøfte muligheder og barriere for det sociale iværksætteri med børn, unge og unge voksne. Dvs. betingelserne for socialt entreprenørskab, social innovation og socialøkonomiske virksomheder – og særligt på børne-unge-området – og for udsatte børn og unge.

Tanken er også, at vi som sociale iværksættere i Danmark følger og lader os inspirere af, hvad der foregår i udlandet. Og her vil vi i SED i et vist omfang kunne orientere om forhold og formidle kontakt. Der sker fx mange ting i regi af EU og på tværs af lande, ligesom der er i landene i Norden er forskellige typer udvikling i gang. Hvis vi i Danmark formår at samle os, vil vi lettere kunne både inspirere og inspireres ift. andre.

Ideen er derfor at etablere en arbejdsgruppe, som i første omgang laver netværksmødet og herefter udvikler nye aktiviteter for sociale iværksættere, der arbejder med børn og unge og især udsatte børn og unge – og på sigt skaber kontakt til aktører i udlandet eller søger midler i EU eller andet.

Mere info og kontakt
Hvis du er interesseret i at høre mere om SED-arbejdsgruppe om socialt iværksætteri med og for børn og unge så kontakt Gitte Kirkeby på tlf. 2182 2268, eller email. gittekirkeby@gmail.com

Yderligere info om næste møde kommer senere under SED´s Arrangementer 

Back To Top