skip to Main Content

Tid: Tirsdag d. 16. september 2014 kl. 16.00-18.00
Sted: I cafélokalet hos KBH+, Ragnhildgade 1, 2100 København Ø
Pris: Arrangementet var gratis
Tema: Vækstcenter for Socialøkonomiske virksomheder – Socialstyrelsen

Sociale Entreprenører i Danmark afholdt Netværksmødet for socialøkonomiske virksomheder og sociale iværksættere i København d. 16. september 2014  I cafélokalet hos KBH+. Temaet for mødet var det nye Vækstcenter for Socialøkonomiske Virksomheder, der blev lanceret d. 4. september 2014. Mødet havde 26 deltagere.

Annette Willig fra Sociale Entreprenører i Danmark bød velkommen og fortalte kort om Sociale Entreprenører i Danmarks arbejde.Café og netværksmøde for socialøkonomiske virksomheder i København 16.9.2014
SED arbejder primært med informationsaktiviteter i form af hjemmeside, stort månedligt nyhedsbrev og gennem facebook og andre sociale medier samt med Netværksmøder, som skal stille et forum til rådighed for sociale iværksættere hvor de kan mødes, lære hinanden at kende, udveksle erfaringer og evt. etablere samarbejder.
Annette nævnte at Sociale Entreprenører i Danmark netop, sammen med 6 andre støtteorganisationer for sociale iværksættere fra lande i den Baltiske Region, har fået penge fra EU´s ERASMUS+ program til projektet ”Social entrepreneurship development in Baltic Sea region”.
(Læs mere her ). Det betyder at man som del af SED´s lokale Nærværksmøder fremover nu også vil få adgang til netværk i Estland, Letland, Litauen, Polen, Sverige og Finland.
Annette opfordrede til at man meldte sig ind i SED for at støtte arbejdet og for at skabe en større og stærkere organisering af det sociale iværksætteri i Danmark.

Uffe Lembo og Tommy Egedal Kronborg fra Vækstcenter for Socialøkonomiske Virksomheder fortalte om centret og de 10 nye initiativer for socialøkonomiske virksomheder, som regeringen lancerede i udspillet “Flere og stærkere socialøkonomiske virksomheder i Danmark”  d. 4. september – samme dag som Vækstcentret oficielt åbnede.

Uffe Lembo indledte oplægget med 4 spørgsmål til deltagerne, som Vækstcentret gerne vil have feedback på fra socialøkonomiske virksomheder fremadrettet:
Hvor løber I ind i udfordringer?
Hvor har I brug for medvind?
Hvad forventer I af Vækstcentret?
Hvor lægger I jeres kræfter?

Vækstcenter for Socialøkonomiske Virksomheder er et resultat af Udvalget for socialøkonomiske virksomheders anbefalinger fra september sidste år.
Der har det seneste år været en længere proces, hvor man politisk har skullet finde ud af hvordan og hvilke af de anbefalinger, der skulle sætte i værk.
I mellemtiden er indsatsen for socialøkonomiske virksomheder fllyttet fra Socialministeriet til Socialstyrelsen.
Politikernes arbejde er afsluttet med udspillet, og derfor er indsatsen flyttet fra departementet i Misteriet til Styrelsen. Men der arbejdes fremadrettet meget sammen med Erhvervs- og Beskæftigelsesministeriet. I det hele taget forsøger man at arbejde på tværs af de skel, der er og tage udfordringerne op på tværs.

En del af de ti initiativer er sat ind i Vækstcentret, og er på den måde bundne opgaver og projekter, som det politisk er besluttet, at Vækstcentret skal arbejde med. Café og netværksmøde for socialøkonomiske virksomheder i København 16.9.2014
Vækstcentret er grundlæggende sat i verden for at spille en koordinerende rolle og for at samle viden og formidle den og Danmark er faktisk blandt frontløberene i forhold til at skabe et offentligt nationalt center – det findes ikke så mange andre steder i verden. I øjeblikket er der er 8 mand og en praktikant ansat i Vækstcentret, så der er naturligvis grænser for hvor meget centret kan formå.
Vækstcentret er derfor meget interesseret i at etablere samarbejder.
Centret har netop lanceret websiten www.socialvirksomhed.dk. Sitet er både Vækstcentrts ansigt udadtil og skal samtidig fungere som national indgang til viden og information om sociaaløkonomiske virksomheder. Her vil Vækstcentret forsøge at samle cases, regeringens udspil og forskellige former for viden og information for området. Vækstcentret vil gerne have feedback i forhold til indhold på sitet.

Når registreringsordningen for socialøkonomiske virksomheder er klar (Loven er vedtaget), vil man på sitet kunne gå ind og registre sig.
Der arbejdes på at få et it system op at køre, og det vil efter planen være færdigt i starten af 2015, hvorefter man så vil kunne registrere sig.

En af de opgaver Vækstcentret kommer til at arbejde med er en oplysningskampagne for socialøkonomiske virksomheder i Danmark.
Opgaven har været i udbud henover sommeren og er vundet af Bjerg K, som i den forbindelse skal lave en kendskabsanalyse for at undersøge, hvordan kendskabet til socialøkonomiske virksomheder ser ud i blandt relevante aktører.
På den baggrund skal der laves en oplysningskampagne om SØV bl.a. ved at fortælle nogen af de gode historier. Vækstcentret håber at, der kan laves en kampagne, hvor alle de der driver socialøkonomisk virksomhed kan være med til at sprede budskabet om og kendskabet til socialøkonomiske virksomheder.

Uffe Lembo fortalte om lov om registrering af socialøkonomiske virksomheder. Vækstcentret håber at registreringsordningen kan være med til at skabe en fælles forståelse af identiteten som socialøkonomisk virksomhed. Centret håber også, at der på sigt kommer en eller anden form for mærke man kan bruge som registreret socialøkonomisk virksomhed.

Man skal leve op til 5 krav så kan man blive registreret som SØV:
1 Socialt formål
2 Væsentligt erhvervsdrift.
3 Uafhængighed af det offentlige
4 inddragende og ansvarlig ledelse
5 Social håndtering af overskud
Dokumentationskravene er ikke fuldstændigt fastlagt endnu.

Vækstcentret skal også arbejde med at styrke forretningsudvikling og iværksætteri.Café og netværksmøde for socialøkonomiske virksomheder i København 16.9.2014
Her er der sat penge af til et samarbejde med Connect Denmark, der har samlet et forum/panel af 800 erfarne erhvervsledere, som kan coache og vejlede socialøkonomiske virksomheder f.eks. i forhold til markedsføring, organisation mm.
Centret skal også lave et vejledningsværktøj til mennesker der vil starte socialøkonomiske virksomheder.
Centret kommer ikke selv til at lave konkret virksomhedssparring, men vil kunne henvise til relevante aktører, der kan gøre dette.
En del af indsatsen med at styrke forretningsudvikling og iværksætteri betyder, at Vækstcentret skal informere Væksthusene om, at der er en ny forståelse af virksomhedssammensætning, der hedder socialøkonomisk virksomhed, og også inspirere Væksthusene til hvordan disse bedst kan rådgives – det er en stor udfordring for Centret.

Kommunerne er også et indsatsområde for Vækstcentret.
Der kommer en pulje til kommuner, der vi sætte aktiviteter i gang på dette område af Beskæftigelsesministeriet . Puljen offentliggøres i løbet af den næste måneds tid og kan så søges i 2014 til aktiveteter, der igangsættes i 2015.

Vækstcentret kommer som en del af de ti initiativer også til at skulle arbejde med at udvikle værktøjer til at måle, hvilken værdi socialøkonomiske virksomheder skaber.
Følgegruppen for det arbejde skal mødes i nær fremtid og vil lave forløb med få virksomheder løbet af efteråret. De første værktøjer skal ligge klar i løbet af efteråret.

Som en del af de ti initiativer skal der nedsættes et Råd for socialøkonomiske virksomheder. Rådet kommer bl.a. til at bestå af repræsentanter fra relevante ministerier og styrelser og ministerier, repræsentanter fra forsknings og undervisningssektoren og fra relevante interesseorganisationer. Herudover er der repræsentanter, som Socialministeren udpeger.

Se slides fra Uffe Lembo og Tommy Egedal Kronborgs oplæg her

Iben Nova Rask fortalte kort om KBH+, der er Askovfondens sociale innovationszone med fokus på social bæredygtighed.
KBH+’s vision er at være frontløber på den sociale innovation inden for udviklingen af nye metoder for social inklusion af unge. KBH+ tror på, at alternative metoder skaber alternative løsninger og vores særlige fokus er unge, uddannelse og beskæftigelse.

En af KBH+´s aktiviteter er KBH+ netværk, der er en kreds af socialøkonomiske virksomheder, der på forskellige måder arbejder med at skabe social værdi på Nørrebro. Netværket gør det muligt for din virksomhed at drage gavn af andres unikke erfaringer med socialøkonomi, modtage fleksibel og kvalificeret rådgivning og blive en del af Askovfondens afdeling KBH+, som ligger på Ragnhildgade 1.
Formålet er at styrke virksomhedernes sociale og økonomiske bæredygtighed gennem fleksibel rådgivning og professionel netværksdannelse.
Virksomhederne vil sammen med KBH+’s rådgivere sætte et realistisk mål for, hvordan deres virksomhed kan styrkes, og det vil teamet bag KBH+ Netværk supportere virksomhederne i at nå.
Netværket er designet til, at virksomhederne selv kan tilpasse rådgivningen og emnerne til vidensevents og de fysiske rammer til dit individuelle behov, sådan at virksomhederne kan udvikle sig på sine egne betingelser!

Energishot er KBH+Netværks vidensdelingsevent, der afholdes på KBH+, Ragnhildgade 1. en gang om måneden om morgenen.
Hvert Energishot er baseret på de konkrete vidensbehov, der er udtrykt blandt KBH+Netværks socialøkonomiske virksomheder.
Alle med interesse inden for social entreprenørskab er velkommen.
Næste Energishot handler om CSR  og der er besøg af den socialøkonomiske virksomhed Cykelven.
Kontakt Iben Nova Rask for nærmere information: inr@kbhplus.dk

Afslutningsvis var der en kort præsentationsrunde af deltagerne.

Back To Top