skip to Main Content

Tid:  Mandag d. 10. november 2014 kl. 15.00-17.00
Sted: Studenterhuset, Købmagergade 52, København
Pris: Arrangementet er gratis
Tema: Vækstudfordringen og Væksthus Hovedstadsregionen
Arrangementet var lavet i samarbejde med Vækstcenter for Socialøkonomiske Virksomheder

Sociale Entreprenører i Danmark (SED) afholdt Netværksmøde for socialøkonomiske virksomheder i København d. 10. november 2014.
Der var 20 deltagere.   

Mødet var
lavet i samarbejde med Vækstcenter for Socialøkonomiske Virksomheder  og
præsenterede Vækstcentrets nye tilbud, ”Vækstudfordringen”.

Mødet
præsenterede også Væksthus Hovedstadsregionen som et af de stående lokale
tilbud til iværksættere.

Annette
Willig fra SED orienterede indledningsvis om foreningens arbejde. Netværksmøde for socialøkonomiske virksomheder i København d. 10. november 2014.
Derefter tog
vi en præsentationsrunde, der – som det altid er tilfældet – viste stor
spredning i forhold til deltagernes interessefelt og det stadium, de er på i
forhold til virkeliggørelsen af deres idé. Denne spredning viser sig også altid
at være frugtbar: kommentarer knyttes til idéer undervejs, og kontakter knyttes
mellem deltagerne.
Vi havde planlagt at lægge præsentationsrunden mellem de to
programpunkter, men heldigvis foreslog en af oplægsholderne, Jens Christian
Foged fra CONNECT Denmark, at den lå i starten, så han vidste, hvem han talte
til, og den viden brugte han siden aktivt i sin del af oplægget. Så nu har vi
lært det: Præsentationsrunden skal altid
ligge i starten!

Vækstudfordringen
er et tilbud, som bygger på et samarbejde mellem Vækstcenter for Socialøkonomiske
Virksomheder og CONNECT Denmark, og det blev præsenteret af Ulrik Boe Kjeldsen
fra Vækstcentret, suppleret af Jens Christian Foged fra CONNECT.

CONNECT Denmark er en uafhængig, uvildig non-profit-forening med et netværk på mere end
800 virksomhedsledere og andre erfarne erhvervsfolk, der stiller sig gratis til
rådighed som sparringspartnere med det formål at skabe og udvikle
vækstvirksomheder i Danmark. Det er dette store netværk, som Vækstcentrets
tilbud introducerer til de deltagende socialøkonomiske virksomheder.

Det aktuelle
tilbud, ”Vækstudfordringen”, giver først og fremmest de deltagende virksomheder
mulighed for at teste deres forretningsidé og deres plan for vækst ved en
fælles Pitch-træningsdag, hvor man får sparring af erhvervsfolk fra det
traditionelle erhvervsliv og samtidig får trænet det at kunne præsentere
virksomhed og planer (på 5 min.) Gennem sparringen denne dag afklares behovene
for yderligere sparring og rådgivning, f.eks. gennem tilknytning af en mentor,
og deltagerne får mulighed for at danne netværk med ligesindede iværksættere og
ledere. Pitch-træningsdagen er 21. januar, og ansøgningsfristen er 25. november.

Ansøgningsskemaet
ligger på www.socialvirksomhed.dk, hvor man også kan læse yderligere
om tilbuddet, og selv om der naturligvis er nogle kriterier i forhold til at
blive deltager i ”Vækstudfordringen”, så opfordrede Jens Christian Foged så
mange som muligt til at søge. Hvis man ikke bliver optaget, vil CONNECT Denmark
nemlig ud fra ansøgningen henvise til den rådgivning og sparring, man mener der
vil være brug for. Som det fremgår af ansøgningsskemaet, kan man også søge,
selv om man endnu ikke har CVR nummer.

Alt i alt
altså en meget åben og inviterende tilgang. Sociale Entreprenører i Danmark blev
inviteret til og deltager på Pitch-træningsdagen som observatør, så vi vil
fortsat følge forløbet.

Efter pausen
var det tid til at blive klogere på et af de stående tilbud til iværksættere. Netværksmøde for socialøkonomiske virksomheder i København d. 10. november 2014.
Start-up
konsulent Lasse Sørensen orienterede om Væksthus Hovedstadsregionen og dets
rolle, og for at tage overskriften på det sidste først, så er Væksthuset sat i
verden for at hjælpe virksomheder med at skabe vækst, eksport og job.
Der
findes et Væksthus i hver af landets 5 Regioner, de er ejet af kommunerne, og
Væksthus Hovedstadsregionen  dækker Regionens 29 kommuner.
Væksthusets
tilbud er uvildig og gratis sparring til iværksættere og start ups og til
etablerede virksomheder. Det vil sige hjælp til problemafklaring, til vækstplan
med konkrete mål, henvisning til rådgivning og implementering. Lasse Sørensen
viste bl.a. en graf over en virksomheds livscyklus og behov, startende med nye
iværksætteres behov for hjælp til finansiering, forretningsmodel og valg af
marked og sluttende med den modne vækstvirksomheds behov for hjælp til
generationsskifte, produktudvikling mv. Væksthusets mange konsulenter har
baggrund i erhvervslivet og dækker hele spektret.

Væksthuset tjener
også som indgang til det store netværk af offentlige og private aktører og kan
dermed hjælpe med at give et overblik over de mange rådgivningstilbud og pege
på, hvad den enkelte virksomhed kan profitere af.

På spørgsmål
fra deltagerne blev det afklaret, at selv om Væksthuset dækker hele vejen rundt,
så skal man i den tidligste fase som iværksætter søge hjælp hos Københavns
Erhvervsservice, der tilbyder en række grundlæggende kurser og efterfølgende mulighed
for personlig vejledning.

Mødet
sluttede til lyden af den gode summen fra deltagernes netværkssnak. Næste netværksmøde
i København bliver i det tidlige forår 2015.

 

Netværksmøde for socialøkonomiske virksomheder i København d. 10.11. 2014

 

 

Back To Top