skip to Main Content

Tid:  Tirsdag d. 18. november 2014 kl. 15.00-17.00
Sted: Kofoeds Skole, Toldbodgade 6 i Aarhus
Pris: Arrangementet er gratis
Tema: Vækstudfordringen og Startvækst Aarhus
Tilmelding hos: Per Bach på email. per@timebank.dk
Arrangementet laves i samarbejde med Vækstcenter for Socialøkonomiske Virksomheder

Sociale Entreprenører i Danmark afholdt d. 18. november 2014 Netværksmøde for socialøkonomiske virksomheder og sociale iværksættere i Aarhus og Region Midt. Der var 20 deltagere.

Netværksmødet havde denne gang besøg af Vækstcenter for Socialøkonomiske Virksomheder, der der sammen med Connect Denmark fortalte om deres nye tilbud til socialøkonomiske virksomheder “Vækstudfordringen”.
Socialstyrelsen udvælger i 2014 op til 10 socialøkonomiske virksomheder til at deltage i Vækstudfordringen, hvor de kan få afklaret deres vækstpotentiale og få sparring af
nogle af Danmarks dygtigste erhvervsfolk.
På mødet var der også besøg af Startvækst Aarhus  der fortalte om, hvad de kan tilbyde sociale iværksættere. 

Netværksmøde for socialøkonomiske virksomheder og sociale iværksættere i Aarhus og Region Midt d. 18.11. 2014

Per Bach fra SED bød velkommen og fortalte kort nyt fra det socialøkonomiske område.

 

Efterfølgende fortalte Betina Møller fra Startvækst Aarhus fortalte, om de tilbud Startvækst Aarhus har
til de sociale iværksættere.Betina Møller
Startvækst  er den lokal
erhvervsservice i Aarhus og er sat i verden for at assisterer iværksættere samt
SMV’er i forbindelse med opstart, drift og udvikling 
af virksomheden. Startvækst Aarhus  er en del af væksthusene og holder i Aarhus til i Incuba (på Katrinebjerg) & Navitas, hvor Betina sidder sammen med sin kollega Klaus Dahlgaard Hansen.
Startvækst´s tilbud til iværksættere og dermed også sociale iværksættere er: Startmøder, Vejledning, Specialistrådgivning og temamøder
samt henvisking til netværk af Private rådgivere eller til Væksthusene.

Startmøderne holdes 10 gange om året og introducerer
iværksætterne til, hvordan man starter virksomhed. Her hører man f.eks. om
skatteforhold, moms, virksomhedsformer og hvordan man laver en forretningsplan.

De Personlige vejledning, som foregår sammen med en
konsulent, tager udgangspunkt I , hvad der er udfordringen her og nu. Her kan
man få sparring på udfordringer og få adgang til netværk og kontakter, enten brancherelaterede,
finansieringsmæssige eller strategiske partnere. Desuden præsenteres man for
værktøjer til det videre arbejde.

De sociale iværksætteres ideer spænder fra sociale projekter
til mere hardcore forretningsprojekter og Startvæksts opgave er at få dem til
at blive social økonomiske virksomheder, som ligger et sundt sted midt mellem
de to yderpunkter.

Startvækst tilbyder iværksættere forskellige værktøjer til
at udvikle deres virksomhed.

Det er bl.a. Forretningsmodel Canvas, der er god til at få
styr på forretningsplanen. Den sætter fokus på, hvad det er for en social værdi
virksomheden skaber og hvilken social målgruppe virksomheden har.
Væksthjulet som kommer ind på alle de områder, man skal tage stilling til , når
man skal starte virksomhed, og ak være et godt værktøj, når man som
socialøkonomisk virksomhed vil få overblik over, hvordan man vil sætte sin
forretningsmodel sammen.

Forretningsplanen, der er fra tidligere Center for
Socialøkonomi, er et naturligt og nødvendigt værktøj, når man skal lave en
virksomhed, lige som man har brug for en tegning, når man skal lave et hus.

Temamøderne tager relevante emner op for iværksættere.
F.eks. har Startvækst lige afholdt et møde med Den Sociale Kapitalfond om Det
sociale Vækstprogram og Social StartUp. Men det kan også være om crowdfunding, storrytelling mm.

Specialrådgivningen giver mulighed for at man kan tale med
personer med specialviden f.eks. advokat, marketingsekspert mm.

Det fremgår at Startvækst´s hjemmeside hvornår de forskellige
arrangementer finder sted.

Betina nævnte at Startvækst´s tilbud kun kan benyttes af
virksomheder i Aarhus Kommune.

Startvækst Aarhus  henviser i øvrigt til andre initiativer, hvor man
som social iværksætter kan finde hjælp som f.eks. hos SKAT, Iværksættermiljøet
i Aarhus der inkludere Godsbanen, Studentervæksthusene, Venture Cup, Start Up Lab m.fl.
Sociale entreprenører i Danmark, Vækstcenter for
Socialøkonomi, Center for frivilligt socialt arbejde og Den sociale kapitalfond.
Endelig nævnte Betina Møller en Erhvervskonference d. 26
november 2014.

Se Betina Møllers PowerPoint: Klik her!

Anne Willer Kold fra Aarhus Kommune fortalte i den
forbindelse at Erhvervskonferencen afholdes af Dansk Erhverv, VIA University College,
Region Midtjylland og Aarhus Kommune d. 26 november 2014 afholder en
erhvervskonference med fokus på uudnyttede forretningspotentialer i arbejdet
med virksomhedernes CSR og bæredygtighedspolitikker.

Læs om konferencen her

Jakob Wilbrandt fortalte om
Trinitas, der arbejder på at blive en bæredygtig socialøkonomisk virksomhed.

Trinitas arbejde indenfor området Social- og terapi hunde i Danmark. Det er
hunde der kan anvendes i forhold til mange forskellige målgrupper, såsom
krigsveteraner med PTSD, børn med læsevanskeligheder, autister, eller andre der
falder indenfor målgruppen, som er folk med sociale og/eller mentale
udfordringer af den ene eller anden art. Vores vision er et samfund hvor folk
både føler sig inkluderede, men også hvor de udnytter deres potentiale til
fulde og dermed bidrager med mest mulig værdi til det samfund vi lever i.

Trinitas’ hoved formål er tredelt:

1. At skabe en certificerings proces for placeringen og træningen af social- og
terapihunde i Danmark
Dette betyder at Trinitas kommer til at agere som et kvalitetsstempel, der
indikerer at processen er forløbet på en ansvarlig og værdigivende måde. Både
for træner, hund og bruger.

2. At skaffe resourcer. Vi har fået rigtig mange
henvendelser fra folk der gerne vil have en social/terapi hund. Men status pt.
er at alt (næsten) arbejde foregår på frivillig basis.Jakob Wilbrandt
Det vil sige at behovet
ikke bliver mødt. Hver bruger eller træner har resourcer til det arbejde der
skal til. Trinitas vil ansætte trænere der har gennemgået vores
certificeringsproces, således at trænerne bliver aflønnet gennem foreningen.
Trinitas er broen til brugeren, som også vil skulle betale for en hund, men på
et realistisk plan. Derfor er finansiering og det at skaffe ressourcer ét af
Trinitas hovedformål. Forløbig har foreningen modtaget Fonden af d. 24.
December 54.000 kr. Den har ikke haft store udgifter indtil nu, men det vil
komme, når man går i gang med opdræt af hunde.
Jakob udtrykte at foreningen har stort behov for sparring i forhold til
forretningsdelen for Trinitas – det at finde en bæredygtig forretningsmodel.  Det kan være udfordring at fonde en sådan
model, da målgruppen har ikke råd til at betale de op til 80.000 trænet hund
koster

3. At skabe opmærksomhed og accept af social- og terapi hunde
i DK. Dette gælder både ift. at folk rent praktisk skal kunne færdes i
samfundet med deres hund. Dette er ofte en udfordring da det handicap, der er
tale om ofte ikke er synligt og der derfor bliver sat spørgsmål ved om hunden
rent faktisk er en social/terapi hund. Opmærksomheden skal desuden rettes mod
en forståelse af den værdi som disse hunde faktisk kan skabe.
Hvis man accepterer den værdi som disse hunde kan bidrage med bliver der med
sikkerhed også tildelt de ressourcer der skal til.

Trinitas håber at man kan gøre værdien af terapihunde synlig
for kommuner, som så evt. kan blive kunder og købe ydelser af Trinitas.
I den forbindelse henviste Jakob til en undersøgelse fra
Holland omkring hvordan service hunde sparer samfundet for finanser.
Hvis TRINITAS kan lave en lignende undersøgelse i Danmark ville det danne et
godt udgangspunkt for en bæredygtig forretning.

Trinitas har en hjemmeside på vej, vil være i luften inden
længe. Indtil da kan spørgsmål vedr. projektet rettes til Jakob på email jww@kaospilot.dk eller tlf. 42 68 24 24

 

Se Jakobs PowerPoint: Klik her!

Se film om Jane der fik en terapihund: Klik her!

Kim Winter fra CONNECT Denmark fortalte at CONNECT Denmark
er startet i 2000 og er en uafhængig, uvildig non-profit-forening med et
netværk på mere end 800 virksomhedsledere og andre erfarne erhvervsfolk, der
stiller sig gratis til rådighed som sparringspartnere med det formål at skabe
og udvikle vækstvirksomheder i Danmark. Kim Winther
Det er dette store netværk, som
Vækstcentrets tilbud introducerer til de deltagende socialøkonomiske
virksomheder.
Virksomhederne tilbyder deres viden gratis dels for at blive
klogere, og fordi de vil gerne have indsigt i hvordan brancher fungerer.
Man
hjælper ikke kun iværksættere men også etablerede virksomheder.
CONNECT Denmark
hjælper ca. 200 virksomheder om året, men kan ikke hjælpe alle. Derfor udvælger
man de virksomheder man de bedste efter forskellige kriterier. Man kigger bl.a.
på om virksomheden kan skabe vækst og arbejdspladser, om det er en virksomhed
der kan skaleres og om det er en virksomhedsmodel der  giver mulighed for eksport.

Ulrik Boe Kjeldsen fra Vækstcenter for Socialøkonomiske Virksomheder
fortalte at centret primært arbejder med at udføre regeringens prioriterede
indsats på det socialøkonomiske område. Man kan læse mere om den indsats i udspillet “Flere og stærkere socialøkonomiske virksomheder i Danmark

Vækstudfordringen” er en af disse indsatser, hvor socialøkonomiske virksomheder kan få afklaret deres vækstpotentiale og få sparring af nogle af Danmarks dygtigste erhvervsfolk.
Socialstyrelsen udvælger i 2014 op til 10 socialøkonomiske virksomheder til at deltage i “Vækstudfordringen“.
Alle virksom kan deltage, men i udvælgelsen af virksomheder til “Vækstudfordringen” vil der blive set på om virksomheden:
Er en socialøkonomisk virksomhed (lever op til de 5 kriterier for at kunne blive en registreret socialøkonomisk virksomhed).
Er økonomisk levedygtig.
Er vækstklar og motiveret.
Leverer samfundsmæssig effekt.

Udover at give socialøkonomiske virksomheder adgang til sparring ønsker Vækstcenter for Socialøkonomiske Virksomheder også at blive klogere på, i hvilket omfang socialøkonomiske virksomheder kan have glæde af det “traditionelle vækstorienterede” erhvervsliv og erhvervsfremmesystem – og hvilke udfordringer, der er forbundet med dette. 

Derfor følges de enkelte forløb tæt blandt andet ved at lave en netværks- og erfaringsdelingsgruppe for de deltagende socialøkonomiske virksomheder. Det er hensigten at denne gruppe skal mødes 3 gange i løbet af forløbet i 2015.

Baggrunden for “Vækstudfordringen” er enkel; ”mere vækst” i socialøkonomiske virksomheder er lig med flere ressourcer, der arbejder for positiv samfundsmæssig forandring.

Vækstudfordringen”, giver først og
fremmest de 5-10 deltagende virksomheder mulighed for at teste deres
forretningsidé og deres plan for vækst ved en fælles Pitch-træningsdag. Ulrik Boe Kjeldsen
På Pitchdagen får sparring af erhvervsfolk fra det traditionelle erhvervsliv og samtidig
får trænet det at kunne præsentere virksomhed og planer (på 5 min.)
Gennem
sparringen denne dag afklares behovene for yderligere sparring og rådgivning,
f.eks. gennem tilknytning af en mentor, og deltagerne får mulighed for at danne
netværk med ligesindede iværksættere og ledere.
Pitch-træningsdagen finder sted d. 21. Januar i Høje
Taastrup i Handicaporganisationernes Hus.
Der er ansøgningsfristen d. 25. november 2014.
Vækstudfordringen” udvælger igen til efteråret  2015 nye 5-10 virksomheder til forløbet.

Man kan finde ansøgningsskemaetwww.socialvirksomhed.dk,
hvor man også kan læse yderligere om tilbuddet, og selv om der naturligvis er
nogle kriterier i forhold til at blive deltager i ”Vækstudfordringen”, så
opfordrede Kim Vinter at man brugte den kommende uge til at søge.

Hvis man ikke bliver optaget, vil CONNECT Denmark nemlig ud
fra ansøgningen henvise til den rådgivning og sparring, man mener der vil være
brug for.

Som det fremgår af ansøgningsskemaet, kan man også søge,
selv om man endnu ikke har CVR nummer.

Kim Winter fortalte at Medlemskab af CONNECT Denmark for privatpersoner
kan koste 6.000 eller 10.000 kr.  I
øvrigt er det sådan, at mange medlemmer, som har fået hjælp fra netværket
melder sig ind i CONNECT Denmark efterfølgende – for selv at hjælpe nye
virksomheder.

Se Ulrik Boe Kjeldsens PowerPoint: Klik her!

Efterfølgende var der
er kort præsentation af de deltagerne.

Næste netværksmøde er i  februar 2015

Back To Top