skip to Main Content

Tid: d. 8. maj kl. 15.00-17.00
Sted: BOAS Specialisterne, Hermodsvej 5A, st. + 1., 8520 Åbyhøj
Pris: Arrangementet er gratis
Tema: Forretningssamarbejder mellem socialøkonomiske virksomheder

Sociale Entreprenører i Danmark afholdt Café- og netværksmøde for socialøkonomiske virksomheder og sociale iværksættere i Aarhus og Region Midt torsdag d. 8. maj 2014. Der var 26 deltagere til arrangementet.

Baggrund
Samarbejder mellem socialøkonomiske virksomheder kan styrke den enkelte virksomhed og kan måske være et af de tiltag, der kan være med til at være med til at  løfte den socialøkonomiske sektoren som helhed.

I Spanien og Italien findes flere såkaldte sociale kooperativer, hvor mange socialøkonomiske virksomheder er gået sammen i et større konsortium.
Det kan både give større sikkerhed for den enkelte virksomhed og give større mulighed for forretningsmæssige samarbejder, der kan være med til at øge effektiviteten for eden enkelte virksomhed og for konsortiet samlet set.
Et eksempel på sådan et konsortium er “
Il Concerto” Castelfranco nær Venedig i Italien. Her har man dannet et konsortium her bestående af 15 sociale kooperativer, som arbejder med behandling og beskæftigelse af fysisk og psykisk handicappede. Konsortiet har ca. 1000 medarbejdere og frivillige, og omsatte i 2007 for 35 millioner Euro.
Der er virksomheder indenfor industrielt vaskeri, rengøring, transport, industriel produktion
inden for elektronik og træ, gartneri og vedligeholdelse af grønne områder,
restaurantvirksomhed og pasta produktion og økologisk landbrug. De mange forskellige virksomhedstyper giver rig mulighed for samarbejde og internt salg af ydelser og produkter mellem de sociale kooperativer. 

Hvordan kan vi i Danmark lærer af sådanne eksempler? Og hvilke muligheder har vi for at styrke socialøkonomiske virksomheder forretningsmæssigt.
Hvis socialøkonomiske virkosmheder skal stå stærkere i op og nedgange, er det så ikke nødvendigt, at organisationerne bliver større?
Hvordan kunne man lave en større organisering af socialøkonomiske virksomheder? Skal vi f.eks. lave større paraply organisationer, der kan stå stærkere i forhold til salg til erhvervslivet ved at samle  ledelse og økonomi i én fælles administration?
 (  kunne det evt. være som erhvervsdrivende fonde? ). Findes der allerede i dag organiseringer man kan komme ”ind under” ?

 

Program

Per Bach fra Sociale Entreprenører i Danmark bød kort velkommen til SED´s 5. netværksmøde i Region Midt.

Allan Petersen, Direktør for BOAS Specialisterne, fortalte om den socialøkonomiske virksomheden.
BOAS Specialister er en del af Den Sociale Udviklingsfond (SUF), som siden 1991 har arbejdet med udvikling og drift af individuelle socialpædagogiske løsninger til unge og voksne.
Oprindelig er var BOAS Specialisterne en del af Specialisterne, men siden 2004 har man fungeret som selvstændig virksomhed under SUF.
Kvalitet er BOAS Specialisternes varemærke, og man gør meget for at  sikre
, at kvaliteten af virksomhedens ydelser lever op til vores kunders forventninger. Skal man hele tiden kunne levere den samme høje kvalitet, som sikrer at vores kunder kommer igen, kan det kun lade sig gøre, hvis man i arbejder sammen som et team og udnytter hinandens faglige kompetencer.
Der er ingen i virksomheden, der kan undværes, og alle har en rolle, der kan relateres til kvaliteten af virksomhedens.

BOAS Specialister er etableret på markedsmæssige vilkår, men med ønsket om at give mennesker med en autismeprofil mulighed for at anvende og udvikle deres kompetencer ud fra egne forudsætninger, styrker og motivation.
BOAS Specialister ønsker at bevise over for samfundet, at mennesker med en autismeprofil under de rette omstændigheder kan være ligeværdige bidragsydere til samfundsudviklingen. Så virksomhedens mission er kort og godt at 
få flest mulige mennesker med en autismeprofil i arbejde.Allan Pedersen
BOAS Specialister søger således at tilføre erhvervslivet arbejdskraft inden for områder, der kræver fokus, præcision, vedholdenhed og sans for detaljen.

Hos BOAS Specialister forsøger man at skabe en arbejdsplads med plads til den enkelte medarbejder. Det betyder, at der tages hensyn til alle medarbejderes individuelle behov og ønsker for støtte og udvikling. Derved sikrer man sig et godt arbejdsmiljø, der højner arbejdsglæden og minimerer stress blandt medarbejderne.
I hverdagen er det vigitgt, at hver enkelt medarbejder kender sine arbejdsopgaver og sin rolle i virksomheden. Ingen er eksperter på alle områder, og derfor anerkender man hinandens fagområder og drager nytte af  mangfoldigheden.

Allan Petersen fortalte også om BOAS Specialisternes nye opstartshjælpeordning til sociale iværksættere, der har en god ide til et produkt, som på sigt kan danne basis for en økonomisk bæredygtig forretning. BOAS Specialisterne kan her hjælpe med kontorplads og støtte til forretnigsudvikling mm.. I forlængelse heraf kan den virksomhed man etablerer få tilbud om at blive en afdeling under Den Sociale Udviklingsfond, som BOAS Specialisterne også er en afdeling under.
Se Allan Petersens PowerPoint: Klik her!

Uffe Bech var i 1980´erne med til at starte foreningen Kulturgyngen op i Aarhus. En forening som sidenhen knopskød til Gyngen, Musikcaféen, Kulturgyngens Rådgivning, City Sleep-In mm. Uffe Bech
Der var tale om et projekt, som på mange måder var socialøkonomisk. På det tidspunkt var der bare ikke nogen, som brugte den betegnelse.
Uffe Bech arbejder i dag som juridisk rådgiver med advokatansvar

Uffe Bech fra Kooperationen fortalte om organisationsformer og forretningssamarbejder mellem socialøkonomiske virksomheder.

Ulrik Haumann fra Den Sociale Kapitalfond fortalte nyt fra Den Sociale Kapitalfond, Social StartUp og Det Sociale Vækstprogram.

Den Sociale Kapitalfond (DSKF) er Danmarks første sociale venturefond, etableret af TrygFonden i 2011.
Fonden investerer i og rådgiver virksomheder, der målrettet skaber muligheder for udsatte mennesker i Danmark. DSKF hjælper virksomhederne med at vokse og gøre mere for flere på et økonomisk bæredygtigt grundlag – og udvikler viden om, hvordan virksomheder kan være sociale og konkurrencedygtige på samme tid.
Når investeringer tilbagebetales, geninvesterer DSKF kapitalen i nye virksomheder.

DSKF´s indsats er i øjeblikket koncentreret om:
1) Kapitalfonden: Som investerer kapital (typisk 2-4 mio. kr.) og kompetencer i etablerede virksomheder med vækstpotentiale, som målrettet skaber muligheder for udsatte grupper – i samarbejde med TrygFonden.

Den Sociale Kapitalfond  investerer i virksomheder, der som minimum lever op til 5 kriterier og kombinerer investeringen med løbende rådgivning og forretningsudvikling.
Investeringskriterier
Målrettet social indsats – virksomheden skaber beskæftigelse for udsatte mennesker i Danmark.
Forretningsbaseret – virksomheden bygger på forretning.
Vækstpotentiale – virksomheden vil ekspandere. *
Ledelse – virksomheden har en professionel og talentfuld ledelse.
God track record – både for personer og virksomheden eller forretningsmodellen.

DSKF investerer ikke i virksomheder, der udelukkende lever af at sælge beskæftigelsesrettede forløb til den offentlige sektor (anden aktører).

Læs mere om Den Sociale Kapitalfond: Klik her!

2) Vækstprogrammet: Som hjælper etablerede socialøkonomiske virksomheder med at skabe bedre resultater via målrettet rådgivning og udviklingsmidler (typisk 100.000 kr.) – for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering under Beskæftigelsesministeriet.

Det Sociale Vækstprogram er et unikt tilbud til socialøkonomiske virksomheder, der hjælper udsatte ledige i job. Over 5 måneder den udvalgte virksomhed hjælp til at udvikle sin forretning med udgangspunkt i din virksomheds særlige udfordringer.
Målet er, at virksomheden bliver endnu bedre til at skabe sociale resultater på et økonomisk bæredygtigt grundlag.
Forløbet er målrettet etablerede virksomheder og fokuserer på virksomhedens konkrete erfaringer, problemer og muligheder.
Det Sociale Vækstprogram lægger vægt på under hele forløbet at udvikle både forretningen og ledelsesteamet.

Der udvælges 5 socialøkonomiske virksomheder til hver runde af programmet på baggrund af ansøgninger og præsentationer.
Det Sociale Vækstprogram er dedikerede til at sikre virksomhederne succes, og forventer 
det samme af virksomhederne.Ulrik Haumann
Gennem Det Sociale Vækstprogram får virksomhederne:
• Forretningsudvikler: Her får hver virksomhed sin egen professionelle forretningsudvikler tilknyttet gennem hele forløbet med en ugentlig arbejdssession om konkrete mål og udfordringer, ideer og løsninger.
• Camps og kurser: Cirka to dage i hver måned mødes alle fem deltagervirksomheder til camps og kurser, hvor der deles erfaringer og værktøjer til udvikling af sociale virksomheder. Indholdet afhænger af deltagernes konkrete behov – men nøgleordene er bl.a. positionering, processer, salg, beskæftigelseslovgivning og sociale modeller samt organisation og ledelse.
Kurser og camps bliver holdt sammen med deltagervirksomheder fra Social StartUp.
• Udviklingsmidler: Virksomhed får mulighed for at søge en donation på 100.000 kr. til at søsætte nogle af de initiativer, som virksomheden udvikler via programmet. Samtidig kan Det Sociale Vækstprogram hjælpe med at sætte møder op med relevante fonde og långivere.
• Professionel rådgivning: Sparring med nogle af Danmarks førende revisorer og advokater inden for finansielle, erhvervsretslige samt beskæftigelsesretslige forhold.
• Netværk: Værdifuld kontakt til kommuner, fonde, långivere, virksomheder og andre socialøkonomiske virksomheder.

Det er gratis at deltage., og herudover får virksomhederne desuden betalt transport, ophold og forplejning i forbindelse med camps og kurser.
Alle deltagervirksomheder får desuden tilbud om tre måneders yderligere sparring som opfølgning på forløbet.

Det  Sociale Væksprogrammet har netop afsluttet anden runde.
Programmet har fået midler til at forlænge programmet yderligere 2½ år.

Næste runde af Det Sociale Vækstprogram begynder august 2014, og der kan ansøges frem til  d. 2. juni 2014. 

Læs mere om det Sociale Vækstprogram: Klik her!

3) Social StartUp: Som giver ambitiøse sociale iværksættere en stærk start via et intensivt udviklingsprogram med sparring, netværk og 100.000 kr. i opstartskapital samt mulighed for yderligere udviklingsmidler – med projektstøtte fra VELUX FONDEN i samfinansiering med VILLUM FONDEN.

Social StartUp er Danmarks første accelerator for sociale iværksættere, der vil beskæftige udsatte ledige. Over 5 måneder får de sociale iværksættere hjælp til at komme stærkt fra start, herunder intensiv professionel sparring og opstartskapital, netværk og matchmaking samt hjælp til yderligere fundraising.
Målet er at få etableret og udviklet en socialøkonomisk virksomhed, der skaber beskæftigelse for udsatte mennesker på et godt forretningsmæssigt grundlag. Forløbet er målrettet sociale iværksættere og spin-offs i opstartsfasen og fokuserer på, hvordan de sociale iværksættere på bedst mulig vis kommer fra etablering til bæredygtig drift.
Social StartUp lægger vægt på at skabe en solid forretningsmodel, organisation og ledelse samt etablering af det nødvendige kapitalgrundlag.

Social StartUp udvælger 5 sociale iværksætterteams til første runde af programmet på baggrund af ansøgninger og præsentationer.

De sociale iværksættere, som deltager i Social StartUp får:
Forretningsudvikler: Hvert iværksætterteam får sin egen professionelle forretningsudvikler tilknyttet gennem hele forløbet.
Der er ugentlige arbejdssessioner om konkrete mål og udfordringer, ideer og løsninger.
Opstartskapital og fundraising: Alle deltagende iværksætterteams tildeles 100.000 kr. i opstartskapital doneret af VELUX FONDEN.
Derudover kan man søge om yderligere donationer fra en pulje på i alt 5 mio. kr.
Bestyrelser og Advisory Boards: Hvis der er behov for det, hjælper Social StartUp med at etablere en stærk bestyrelse og et kompetent Advisory Board, så teamet er sikret optimal sparring fremover.
Camps og kurser: Cirka to dage i hver måned mødes alle fem iværksætterteams til camps og kurser, hvor der deles erfaringer og værktøjer til udvikling af sociale virksomheder.
Indholdet afhænger af deltagernes konkrete behov – men nøgleordene er bl.a. positionering, processer, salg, beskæftigelseslovgivning og sociale modeller samt organisation og ledelse.
Kurser og camps bliver holdt sammen med deltagervirksomheder fra Vækstprogrammet.
Professionel rådgivning: Mulighed for rådgivning fra nogle af Danmarks førende revisorer og advokater inden for finansielle, erhvervsretslige samt beskæftigelsesretslige forhold.
Netværk: Værdifuld kontakt til kommuner, fonde, lånegivere, virksomheder og andre socialøkonomiske virksomheder.
12 måneders opfølgning: De bedste deltagere får desuden tilbud om op til 12 måneders yderligere sparring og opfølgning – hver 14. dag eller hver måned efter behov. Det er gratis at deltage.

Deltagerne får desuden betalt transport, ophold og forplejning i forbindelse med camps og kurser.

Første runde af Social StartUp begynder august 2014. Det er muligt at ansøge frem til d. 2. juni 2014.
En ny runde starter i februar 2015 med ansøgningsfrist 9. januar 2015.

Læs mere om Social StartUp: Klik her!

 

Om cafémøderne
Sociale Entreprenører i Danmarks lokale Café- og netværksmøde for socialøkonomiske virksomheder og sociale iværksættere afholdes 4-6 gange årligt. De er et forum, hvor socialøkonomiske virksomheder og sociale i værksættere kan netværke, gensidigt inspirere, vidensdele, have dialog om problematikker i sektoren, få hjælp og feedback på konkrete problematikker og på sigt udvikle et gensidigt handelsnetværk. Møderne kan tage forskellige temaer op, og evt. have oplæg fra eksterne oplægsholdere.
Cafémøderne har foreløbigt været afholdt i Aarhus/Region Midt siden juni 2013 og startes fra april 2014 også op i København og Hovedstadsregionen.

 

Du kan læse mere om møderne i Aarhus/Region Midt på linkene herunder:
Referat fra Netværksmødet d. 21. juni 2013: Klik her!
Referat fra Netværksmødet d. 12. september 2013: Klik her!
Referat fra netværksmødet d. 7. november 2013: Klik her!
Referat fra netværksmødet d. 6. februar 2014: Klik her!

Back To Top