skip to Main Content

Tid: Torsdag d. 6. februar 2014 kl. 15.00-17.00
Sted: Kofoeds Skole,  Kofoed Skole, Toldbodgade 6, 8000 Aarhus C
Pris: Arrangementet var gratis
Tema: “Udvikling af  produkter til socialøkonomisk virksomhed”

Sociale Entreprenører i Danmark afholdte d. 6. februar 2014 det fjerde Café- og netværksmøde for socialøkonomiske virksomheder og sociale iværksættere i Aarhus og Region Midt. Der var 12 deltagere.

Baggrund
At udvikle gode produkter til ens socialøkonomiske virksomhed er altid en udfordring.
Produkterne skal ikke bare kunne sælges, men skal helst være bæredygtige både økonomisk, socialt og miljømæssigt, hvis man skal kunne stå inde for den bærende ide i en socialøkonomisk virksomhed.

For at sætte gang i en dialog om temaet, havde vi til dette Café- og netværksmøde valgt en gammel etableret virksomhed og et helt nyt projekt, som begge på hver deres måde står overfor at skulle udvikle produkter til socialøkonomisk virksomhed.

Kofoeds Skole er en gammel etableret virksomhed, der har arbejdet for og med samfundets svageste i mange år. Skolen arbejder i øjeblikket på at udvikle nye produkter for at opstarte socialøkonomisk virksomhed, dels fordi det er en mulighed for at øge skolens indtægter, men i lige så høj grad også et pædagogisk redskab i forhold til at flytte eleverne tættere på arbejdsmarkedet.

Game Changer Studio er et helt nyt projekt , som to aarhusianske kaospiloter arbejder på. Ideen er at skabe computerspil, som kan inspirere spillerne til at løse sociale problemstillinger i den virkelige verden. Projektet står også i en situation, hvor ideen skal udvikles til en socialøkonomisk forretning, der kan give indtægt.

Velkomst til Café- og netværksmødet
Efter en kort præsentationsrunde bød Per Bach velkommen og fortalte kort om nyt fra det socialøkonomiske område.
Danmark har d. 3. februar 2014 fået ny social- , børne- og interrationsminister – Manu Sareen.
Det socialøkonomiske område vil fortsat ligge under social-, børne- og integrationsministeriet.
Der arbejdes pt. på et lovforslag omkring en registreringsordning for socialøkonomiske virksomheder, som forventes fremsat i slutningen af februar 2014.
Ligeledes  forventes det at regeringen snarrest vil komme med et udspil i forhold til hvilke af de anbefalinger, som Udvalget for socialøkonomiske virksomheder kom med i september sidste år regeringen vil følge.

Per fortalte kort om Innovationsprojektet i Aarhus, hvor VIA University gennemgår en innovationsproces med et antal aarhusianske socialøkonomiske virksomheder og medarbejdere fra Aarhus Kommune. Temaer i dette arbejde har været, hvordan de lokale socialøkonomiske virksomheder kan styrkes.
Og arbejdsgrupper i Innovationsprojektet har bl.a. arbejdet med, hvordan man kan lave PR for socialøkonomiske virksomheder, hvordan handle mellem kommune og socialøkonomiske virksomheder kan styrkes, og hvordan der kan udvikles nye socialøkonomiske virksomheder og produkter.
Læs mere om Innovationsprojektet i Aarhus: Klik her!

“Social Entrepreneurs have your say” konferencen fandt sted i Strasbourg d. 16.-17. januar 2014.
Formålet med arrangementet var at skabe sammenhæng og fortsætte opbygningen af ​​en sund og levende sektor i hele Europa inden for social entreprenørskab. Arrangementet skulle samle europæiske interesseparter med henblik på at formidle information og viden om, hvad der er sket indtil nu, og inspirere deltagerne til at tage yderligere initiativer og aktiviteter, som de er involveret i.
Resultatet af konferencen er opsumeret i et afsluttende dokument – “The Strasbourg Declaration”.
Deklarationen indeholder en kort beskrivelse af socialøkonomiske virksomheders bidrag til Europa samt en 10 punkts opfordring til handling for at realisere socialøkonomiske virksomheders potentiale.
Dokumentet er udtryk for forskellige holdninger fra interessenter i den socialøkonomiske sektor i Europa. Den er ikke nødvendigvis udtryk for EU institutioners holdning.
Hvis man er enig i deklarationens indhold, kan man underskrive den på EU´s hjemmeside.
Læs mere om konferencen: Klik her!
Se videos fra konferencen: Klik her!
Underskriv Strasbourg Deklarationen: Klik her! 

Kofoeds Skole
Michael Alber, forstander for Kofoeds Skole Aarhus og socialrådgiver Tina Jepsen fortalte om Kofoed Skoles historie, arbejde og om skolen som socialøkonomisk virksomhed.
Kofoeds Skole i Århus er en afdeling af Kofoeds Skole i København. Skolen yder hjælp til selvhjælp til mennesker med sociale problemer.Cafemøde for Socialøkonomiske virksomheder i Region Midt 6.2. 2014
Skolen har i dag 90 fuldtidspladser til aktivering af elever på kontanthjælp og yderligere 90 pladser til ledige på førtidspension, sygedagpenge. Eleverne kan bruge skolens tilbud som aktivering, jobtræning, forrevalidering m.v. efter aftale med egen sagbehandler.
Kofoeds Skole i Aarhus begyndte i 2003 som et 3 årigt projekt i samarbejde med Århus Kommune, Beskæftigelsesministeriet og Kofoeds Skole i København.
Opgaven var at levere en socialpædagogisk indsats efter princippet om: hjælp til selvhjælp.
Formålet med skolen var at udvikle og implementere en aktiveringsindsats, som bygger på Kofoeds Skoles grundmetode og erfaringer med aktivering af svage grupper. Endvidere at få en mere synlig og koordineret aktiveringsindsats for de socialt mest udsatte personer i Århus.
Skolen har 180 fuldtidspladser til ledige på kontanthjælp, førtidspension, dagpenge, sygedagpenge og overgangsydelse. Eleverne kan bruge skolens tilbud som aktivering, jobtræning, forrevalidering m.v. efter aftale med egen sagbehandler. 

Elever på skolen kommer fra 20 forskellige lande, så man kan rolig sige at Kofoed Skole er multietnisk. 

De seneste år er der kommet flere unge blandt skolens elever. Ofte unge der har forsøgt at få fodfæste på en ungdomsuddannelse, men er faldet igennem. I dag udgør unge mellem 18-30 år ca. 15% af skolens elever. Et tal man regner med vil stige fremover.
Faktisk har de unge spillet en stor rolle i forhold til at starte socialøkonomisk virksomhed på Kofoeds Skoles, da de begyndte at stille spørgsmålstegn ved den praksis man havde på skolen, med at man bare kunne tage de ting man havde lavet på skolens værksteder med hjem kvit og frit. De unge foreslog, om man ikke i stedet kunne sælge de produkter man fremstillede. Og det var opstarten til at udvikle salgbare produkter i skolens kunst-, træ- og syværksted. Eleverne har også selv fundet navnet til den socialøkonomiske virksomhed “Kofoed Design”.Kofoed Skole Træværkstedet
I første omgang er Kofoeds Skoles socialøkonomiske virksomhed  mest et tiltag som hænger sammen med skolens socialpædagogiske indsats. De bæprende kræfter i den socialøkonomiske virksomhed er eleverne og ideer til hvad der skal laves udspringer fra dem. Lærer og undervisere er bare med som vejledere. Det giver eleverne en positiv anerkende oplevesle, når de har mulighed for at opleve at det de producere kan sælges for penge.
Den socialøkonomiske virksomhed er på den måde et sted, hvor elever selv kan få  lov til at prøve kræfter med den “virkelige verden”.
De har bl.a selv stået for at lave stande med produkterne ved Julemarkedet i Ridehuset og i Fredensgade i  Aarhus. Og nogen af eleverne arbejder pt. på, at skolens produkter kan sælges via netsalg.

Fra 2006 har skolen fået en driftsaftale med Aarhus Kommune så skolen er økonomisk sikret.

For yderligere information se også Kofoeds Skoles Facebookside, hvor der bringes nyheder, billeder og lignende: www.facebook.com/kofoedsskoleaarhus

Michael Alber stod efterfølgende for en kort rundvisning til Kofoeds Skoles værksteder.

Game Changer Studio
Jonas Klemmensen og Robin Sverd fra Game Changer Studio fortalte om deres projekt, der går ud på at skabe computerspil, som kan inspirere spillerne til at løse sociale problemstillinger i den virkelige verden.
Projektet er en del af Jonas og Robin´s Kaospilotuddannelse. Tredje år på uddannelsen er et projektår, hvor man får lov til at arbejde meget praktisk.

Baggrunden for projektet er at spilindustrien har overhalet både film- og musikindustrien mht. omsætning. I dag er der 1 milliard mennesker, som spiller computerspil. Disse bruger ca. 7 milliarder timer hver uge på at spille primært underholdningsspil, og en del af disse er voldlige.
Hvad nu hvis der fandtes computerspil, som kunne inspirere mennesker til at løse problemer i den virkelige verden? Hvordan ville sådanne spil så se ud og hvem ville lave dem? Det er spørgsmål som de to projektmagere stiller. Og ideen med projektet er i høj grad at trækken nogen af de mange timer der bruges på spil i en mere seriøs retning – så de f.eks. bruges på at løse virkelige problemer.
Det er en begyndende trend i spilbranchen, som går under navnet Serious Gaming.
Hør mere om Serious Gaming
 fra en TED talk med en af fortalerne for dette – Jane McGonigal: Klik her! 

Computerspillet “Foldit” er et godt eksempel på potentialet i Serious Gaming og udvikling af positive spil. Gamere fra hele verden var i løbet af 10 dage i stand til at gøre det som biokemikere hvavde forsøgt i 15 år nemlig at skabe en proteinstruktur af et protein der hedder “retroviral protease”, et enzym der en nøgle til den måde, som HIV opformere sig og vokser på. At kunne se hvordan dette protein opbygges vil højst sandsynligt kunne hjælpe vidensskabsmænd med at kunne udvikle medicin,der kan forhindre denne vækst.
Læs mere om Foldit historien: Klik her!

Inspireret af Nordic Game Jam og Good for Nothing ønsker projektet at invitere alle med interesse i spildesign til Game Changer Game Jam, en event der finder sted  i IT Aarhus på Kartinebjerg d. 2.-4. maj 2014.
Her vil fokus være på at skabe computerspil i en større sags tjeneste, så spillere får mulighed for at spille i en større sags tjeneste. Cafe- og neværksmøde 6.2. 2014
Det er tanken at samle et fællesskab af spildesignere og sociale innovatører til begivenheden, hvor deltagerne præsenteres for en social udfordring i en ramme, der tillader dem at bruge spildesign til at fortolke denne udfordring. Den store udfordring består i at finde ud af hvordan emnet skal vælges og også at finde et emne der er sexet nok til at gamere vil engagere sig.
Projektet satser på ca. 100 deltagere til eventet og prisen for at deltage kommer til at lægge på 300 kr.
Når Game Jamet er slut efter 48 timer, er målet at der er skabt en løbende proces for det/de vindende spil, der skal sikre virkeliggørelsen og vedvarende støtte til den løbende udvikling/iværksættelse af denne løsning.

Det er svært at forudsige eventens resultat, men de to kaospiloter bag projektet tror på, at denne type event vil skabe et væld af muligheder, der vil inspirere fremtiden for spil.
Alle med interesse i computerspil og løsning af sociale problemer kan deltage, så man er velkommen hvad enten man er spildesigner, programmør, kunstner, social entreprenør, studerende eller lærer eller bare interesseret i at se hvad der sker til sådan en event.

Jonas og Robin håber at eventet kan være med til, at Aarhus begynder at anerkende spillemiliøet og de store potentialer, der ligger i her f.eks. i form af lokale arbejdspladser.

Læs mere om Game Changer Game Jam: Klik her!

Facebookside for Game Changer Game Jam: Klik her!

Se også
Referat fra Netværksmødet d. 21. juni 2013: Klik her!
Referat fra Netværksmødet d. 12. september 2013: Klik her!
Referat fra netværksmødet d. 7. november 2013: Klik her!

 

 

Back To Top