skip to Main Content

Tid: D.12. september kl. 15.00-17.00
Sted:  FO Aarhus, lok. 201 – Folkeoplysningens Hus, Vester Allé 8
Tema: Fundraising og financiering
Pris: Medlemmer af SED: Gratis. Ikke medlemmer: 25 kr.

Sociale Entreprenører i Danmark afholdte 12 september 2013 det andet Café- og netværksmøde for socialøkonomiske virksomheder og sociale iværksættere i Aarhus og Region Midt.
Der var 17 deltagere og en del afbud fra fra virksomheder og projekter, som har tilkendegivet, at de gerne vil komme til de fremtidige møder.

Per Bach gav en introduktion til SED´s Café møder for socialøkonomiske virksomheder og sociale iværksættere.
Møderne er tænkt som en tilbagevendende begivenhed, 4-6 gange årligt, hvor socialøkonomiske virksomheder og sociale i værksættere i Aarhus området (Region Midt) kan netværke, gensidigt inspirere, vidensdele, have dialog om problematikker i sektoren, få hjælp og feedback på konkrete problematikker og eventuelt udvikle et gensidigt handelsnetværk.

Per fortalte også om nyt og aktuelt på det socialøkonomiske område, hvor der sker en masse i denne tid.

– Udvalget for socialøkonomiske virksomheder har lige afleveret deres rapport til Regeringen: Se den her!
– Der er 4 konferencer og temamøder om emnet alene i september måned udover CSR Awards
– Hus Forbi har tema om socialøkonomiske virksomheder i deres september nummer.
– Der er en Ny bog på vej med titlen “God inklusionspraksis”, som indeholder en del om socialøkonomsike virksomheder. Bogen udkommer til jul på Frydendal.
– Århus Kommune arbejder på et Mentornetværk for socialøkonomiske virksomheder, og vil gerne have input fra socialkøkonomiske virksomheder om, hvad de savner sparring og mentorship. Ansvarlig er Jesper B. H. Christiansen i borgmesterens afdeling.
– Startvækst Aarhus vil i efteråret starte forløb op for socialøkonomiske virksomheder. Kontaktperson er Klavs Dahlgaard Hansen
– Det sociale vækstprogram har deadline for ansøgninger fra sociakøkonomiske virksomheder d. 28. oktober 2013.

Palle Vinter fra FO-Aarhus gav en introduktion til vores besøgssted. Netværksmøde 12.9.13Palle fortalte bl.a. kort om folkeoplysningens historie, som i høj grad har været knyttet til politiske partier. FO er ingen undtagelse. Oplysningsforbundet er oprettet af de Radikale i 1952.
Palle Vinter fortalte yderligere at folkeoplysning, i den forståelse FO har af den hænger godt sammen med socialøkonomisk virksomhed.
FO´s visioner og værdier for folkeoplysning bl.a. indeholder intentioner om:
Folkeoplysning som frirum for fysisk handicappede
At løfte og støtte ældreområdet
Folkeoplysning som udviklingsværksted
Folkeoplysning for sundhed
Folkeoplysning for ordblinde og andre med skrive- og læsevanskeligheder. 

Det er altsammen visioner som har stor moralsk, etisk og social tyngde, og FO har også et stærkt ønske om at tage et socialt ansvar, hvilket gør at det er oplagt at arbejde med socialøkonomisk virksomhed. Hvilket bl.a. fremgår af at FO i dag har ansat ca. 35 personer i skåne- og flexjob.
FO arbejder med en form , hvor man kapitaliserer frivilligheden. Altså for eksempel går ind og støtter et allerede eksisterende projekt og forsøger at gøre det selvbærende.
Palle nævnte eksemplet Musik og Medieværkstedet i Abyhøj, Brugerne af værkstedet er typisk voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. De har behov for socialpædagogisk støtte og føler sig trygge i Medieværkstedet, hvor de kan udvikle sig med arbejde der interesserer dem.
Medieværkstedet er fianancieret af folkeoplysningsmidler men har også en betydelig egenindtjening. Man har bl.a. netop aflevetret en serie på 6 musikportrætter til TV2, og orkestret Jakob Jensen Band, som er en del af medieværkstedet indtjener 200-3000.000 kr. om året ved koncertaktiviteter til projektet.
Al indtjening går tilbage til driften af værkstedet.

Lotte Mathiasen fra LoMoVision og RugeStedet fortalte om sine erfaringer med fundraising.Netværksmøde 12.9.13 deltagere
Lotte driver til daglig Rugestedet, som er et kontorfællesskab for socialt udsatte iværksætteresom. Lotte kalder selv stedet for en iværksættercafé, hvor folk kan komme ind fra gaden med deres gode ide. De må meget  være f.eks. tidligere kriminelle eller stofmisbrugere.
Lotte hjælper så med fundraising og støtte fra sit store netværk af frivillige ressourcer, hvor de udsatte iværksættere bl.a. kan trække på pro bono hjælp og støtte til regnskab, jura, forretningsudvikling, markedsføring mm..
Lotte har pt. to ansatte i flexjobs.
Læs mere om Lomovision og Lottes arbejde på: www.lomovisoin.dk og på LomoVisions facebookside

Lotte lagde ud med at stille spørgsmålet: “Hvordan skaffer jeg alternativ financiering til mit projekt?”

Hun kom med nogle gode råd i den forbindelse.
Man skal ikke holde ideen for sig selv, men dele den med andre.
På den måde har man chancer for at få værdifuld feedback og støtte. Mennesker skal kende til ideen for at kunne støtte den.
Patent aktuelle ideer er måske en undtagelse.

Tænk ud af boksen.
Skal man have chancen for at finde nye veje, finansieringsmuligheder og samarbejdspartnere, skal man prøve at tænke utraditionelt.

Det er vigtigt at have samarbejdspartnere.
Man kan ikke gøre alt alene, så brænder man let ud.

Budgetter skal være gennemarbejdede.
Når man indsender ansøgninger til fonde er det vigtigt at have meget gennemarbejdede og realistiske budgetter. Og man må gerne finde nogle professionelle der kan hjælpe en.
Fonde og puljer har ansatte professionelle som er eksperter i at se på budgetter og er de ikke i orden kasseres ansøgningen ofte på det grundlag.

Netværk er utroligt vigtigt!
Det er her man har mulighed for at møde aktuelle frivillige, sponsorer og samarbejdspartnere.

Lotte nævnte yderligere at der er tre overordnede områder at skaffe finansiering fra: Fonde, sponsorer og samarbejder.

I Danmark er der ca 1200 aktuelle fonde. For at overskud det kan det godt betale sig at tegne abonnement på nogen af de databaseløsninger, som har samlet oversigter over fonde,  som man så kan søge specifikt i. Lotte nævnte at hun betaler 1200 kr. om året for et sådant abonnement, hvilket må betragtes som en lille udgift i forhold til det man kan få ind gennem fondsansøgninger.

I forhold til sponsorer og samarbejdepartnere finder Lotte en del af dem ved at indgå i så mange netværkssammenhænge som muligt og tale om sine ideer og projekter. Også blog, facebook og LinkedIn er vigtige midler til dette arbejde.

Maria Christiansen nævnte kort at man i forhold til EU-financiering kunne finde information og evt. støtte hos Central Denmark, der er Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles. Kontoret samarbejder med aktører fra hele Region Midtjylland bl.a. i forhold til EU-ansøgninger.
Se mere på deres hjemmeside: www.centraldenmark.eu‎

Der var til sidst en kort præsentationsrunde at de tilstedeværende.

Endelig blev der på mødet udtrykt interesse for at SED arrangerede en eftermiddagsworkshop, hvor man netværksdeltagerne i fællesskab kunne give støtte og ideudvikling på hinandens projekter.
Det arbejder Sociale Entreprenører i Danmark videre på at gennemføre en gang i efteråret.

Se mere om næste Netværksmøde er d. 7. november 2013: Klik her!
Se også referat fra Netværksmødet d. 21. juni 2013: Klik her!

Back To Top