skip to Main Content

Tid: Torsdag d. 15. september 2022 kl. 15.00-17.00
Sted: Stiften Lounge, FO-Byen, Frederiksgade 78C, 8000 Aarhus C

Sociale Entreprenører i Danmark afholdt i samarbejde med FO-Aarhus arrangementet “Introduktion til FN´s verdensmål og til Inner Development Goals” d. 15. september 2022 i Aarhus.
Der var 4 deltagere

Efter en kort velkomst gav Per Bach fra Sociale Entreprenører i Danmark en kort gennemgang af FN´s verdensmål. Per nævnte bl.a. at FN´s 17 verdensmål efterhånden er kendte af de fleste. Rigtig mange virksomheder og organisationer har taget dem til sig og arbejder med dem på forskellige niveauer. Men der her næsten halvvejs gennem den periode, som er sat af til at nå målene (i 2030) – på mange punkter langt igen. Det gælder bl.a. i forhold til klima og biodiversitet men også mange andre af målene, hvor det går for langsomt eller i den forkerte retning. FN´s Klimapanel (IPCC) har f.eks. i sin rapport fra foråret 2022 sagt, at vi har 3 år til at knække klimakurven. Derfor er det vigtigt at både virksomheder og private tager et større ansvar for at bidrage til at indfri FN´s verdensmål.
I den anledning nævnte Per forskellige eksempler på virksomheder der tager et stort ansvar i forhold til at bidrage til indfrielsen af verdensmålene. Bl.a. hollandske Fairphone som har produceret verdens mest bæredygtige mobiltelefon, hvor der f.eks. er fokus på brug af sporbare mineraler og råstoffer, hvor minearbejdere har fået en ordentlig løn. Per nævnte også søgemaskinen Ecosia som planter træer for overskuddet og til dato har plantet 125 millioner træer.
Per kom også ind på hvor vigtigt det er at vi alle, også socialøkonomiske virksomheder bør intensivere arbejdet med at nå målene.
Til slut gav Per en introduktion til de nye Inner Development Goals, der er en ramme med 23 indre kompetencer og kvaliteter (mål) i de fem Være, Tænke, Relatere, Samarbejde og Handle. Ideen til IDG´erne er opstået fordi det ser ud til at det kræver at vi som mennesker opdyrker vores indre kompetencer, hvis vi skal nå i mål med verdensmålene.
Endelig nævnte Per at der d. 21. september lanceres en række værktøjer, som man kan anvende til at arbejde med IDG´erne.

OM Inner Development Goals
Vores systemer og tilgange ser på mange måder ikke ud til at være tilstrækkelige i forhold til at løse de problemer vi står overfor. Som vi jo vel at mærke selv har skabt. Derfor – hvis vi skal indfri FN´s 17 verdensmål og gennemføre en global bæredygtig omstilling, så kan det ikke ske uden at der samtidig sker en indre menneskelig udvikling.
Det er baggrunden for initiativet Inner Development Goals (IDG). Man kunne også kalde dem de Indre Verdensmål.
IDG er en ramme med 23 indre kompetencer og kvaliteter (mål), fordelt på fem kategorier, der er nødvendige for at kunne arbejde effektivt med at indfri komplekse problemstillinger som dem der oplistet i FN’s 17 verdensmål.
De indre verdensmål handler bl.a. om at udvikle egenskaber som at kunne være nærværende, at have en lærende indstilling, at have evne til meningsskabelse, at have langsigtet orientering og at kunne have omsorg for andre, at have kreativitet, optimisme og vedholdenhed.
Ideen til IDG blev fostret for tre år siden af række tænkere og konsulenter omkring den svenske organisation Ekskäret foundation i april 2019, men er  inspireret af lignende initiativer fra forskellige steder i verden. Costa Ricas regering har allerede implementeret målene i landets offentlige sektor og en række større virksomheder som IKEA, Spotify, Ericsson og Telia samt organisationer som Ashoka er samarbejdspartnere i projektet.
Man kan læse mere om Inner Development Goals på: www.innerdevelopmentgoals.org

 

 

Back To Top