skip to Main Content

Tid: Torsdag d. 14. marts 2019 kl. 15.00-17.00
Sted: GrowAAL, C. A. Olesens gade 4 i Aalborg

 

Sociale Entreprenører  Danmark afholdt d. 14. marts 2019, i samarbejde med Socialøkonomi NordjyllandFN-ForbundetBusinessAalborg, arrangementet Introduktion til FN´s verdensmål.
Arrangementet blev afholdt i iværksætterhuset GrowAAL, C. A. Olesens gade 4 i Aalborg.
Der var 70 deltagere.

Introduktion til FNs verdensmaal 14.3 2019

Til arrangement gav Finn Reske-Nielsen fra FN-Forbundet en grundig  Introduktion til FN´s verdensmål og FN Forbundets arbejde, baggrunden for at vi har fået dem, og hvordan de er relevante for os hver især.

Frida Tarp fra BusinessAalborg fortalte herefter om, hvordan kan Aalborg Kommune kan bakke op om sociale iværksættere, der ønsker at arbejde med FN´s verdensmål.

Endelig fortalte Per Bach fra Sociale Entreprenører i Danmark om, hvordan FN´s verdensmål er relevante for sociale
iværksættere og socialøkonomiske virksomheder, der i særlig grad har en forpligtigelse i forhold til at hjælpe med at indfri verdensmålene.

Afslutningsvis var der debat omkring, hvordan vi hver især kan bidrage til indfrielsen af verdensmålene og de forskellige udfordringer, der er i at nå målene.

Introduktion til FNs verdensmaal 14.3 2019

Om FN´sverdensmål
FN´s verdensmål blev vedtaget af verdens stats- og regeringsledere d. 25. september 2015 på FN topmødet i New York.
Der er tale om en hidtil uset ambitiøs og transformativ udviklingsdagsorden.
Målene trådte i kraft den 1. januar 2016 og frem mod 2030 er det verdensmålene, der afstikker kursen mod en mere bæredygtig udvikling for både os mennesker og den planet, vi bor på.
Der er 17 konkrete mål og 169 delmål, og alle FN’s 193 medlemslande har forpligtiget sig til at arbejde for at indfri målene, der bl.a. er at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst.
Du kan læse mere om FN´s verdensmål på: www.verdensmaalene.dk

Back To Top