skip to Main Content

Tid: Torsdag d. 22. april kl. 15.00-17.00
Sted: Online

Sociale Entreprenører i Danmark afholdt torsdag d. 22. april 2021 online arrangementet “introduktion til FN´s verdensmål”.
Der var 4 deltagere.

Efter velkomst til arrangementet gav Per Bach en introduktion til FN´s verdensmål som kom ind på følgende punkter:
Historien bag verdensmålene
Udfordringer som verden står overfor
Hvordan går det med at indfri verdensmålene
Hvordan ser målene ud
Hvordan når vi målene: Regeringen, kommuner, virksomheder og organisationer, civilsamfund og dig og mig
Værktøjer til at arbejde med verdensmålene

Efterfølgende var, der spørgsmål og kommentarer fra deltagerne.

 

Om verdensmålene
Dokumentet med FN´s 17 verdensmål er et af de vigtigste nogenside. At indfri Verdensmålene er en af de største udfordringer i menneskehedens historie, samtidig er denne udfordring også en stor mulighed for personlig, organisatorisk og forretningsmæssig nytænkning og udvikling.
Til arrangementet bliver der givet en kort indføring i FN´s verdensmål for en bæredygtig udvikling (på engelsk kaldet SDG´s – Sustainable Development Goals) og historien bag deres tilblivelse.
Der fortælles målene i en dansk kontekst samt, hvordan man som enkeltperson, virksomhed eller organisation kan arbejde med at indfri målene samt hvilke værktøjer og guides, der kan anvendes i dette arbejde.
Arrangementet kommer også ind på, hvorfor arbejdet med at indfri verdensmålene er vigtigt for socialøkonomiske virksomheder, og giver eksempler på danske socialøkonomiske virksomheder, der arbejder konkret med verdensmålene.

SE også SED´s om verdensmålene her

 

Back To Top