skip to Main Content

Tid: Tirsdag d. 13. november 2018 kl. 15.00-17.00
Sted: Folkestedet, lokale 0.3, Carl Blochs Gade 28, 8000 Aarhus
 

Sociale Entreprenører i Danmark afholdt tirsdag d. 13. november 2018 arrangementet Introduktion til FN´s verdensmål i Aarhus.
Arrangementet blev afholdt i samarbejde med FN-Forbundet
Der var 35 deltagere.

 

Introduktion-til-FNs-verdensmaal-13-11-2018

Til arrangement gav Finn Reske-Nielsen fra FN-Forbundet en grundlæggende introduktion til FN´s verdensmål, baggrunden for at vi har fået dem og, hvordan de er relevante for os hver især.
Finn kunne krydre oplægget med personlige erfaringer om verdens tilstand fra mange rejser i forbindelse med sit lange arbejde for FN.
FN-forbundet er en selvstændig forening og medlemsorganisation, der har til formål at styrke interessen for FN. FN-forbundet sigter mod at påvirke og præge FN. Dette gør FN-Forbundet ved at arbejde aktivt og lokalt sammen med civilsamfundet i Danmark, FN-forbund verden over, samt politikere, organisationer og NGO’er.
Se Finn Reske Nielsens PowerPoint her

Introduktion til FN´s verdensmål 13.11.2018

Efterfølgende fortalte Per Bach hvordan verdensmålene er relevante for socialøkonomiske virksomheder. Per understregede bl.a. at socialøkonomiske virksomheder i særlig grad har en forpligtigelse i forhold til at hjælpe med at indfri målene. Samtidig påpegede han at socialøkonomiske virksomheders arbejde med målene også kan skabe muligheder for socialøkonomiske virksomheder bl.a. i forhold til at skabe partnerskaber med traditionelle virksomheder som også arbejder med verdensmålene. FN´s verdensmål, delmål og indikatore kan også anvendes til at dokumentere en socialøkonomisk virksomheds sociale værdiskabelse.
Se Pers PowerPoint her

Introduktion-til-FNs-verdensmaal-13-11-2018

Om FN´s verdensmål
FN´s verdensmål blev vedtaget af verdens stats- og regeringsledere d. 25. september 2015 på FN topmødet i New York.
Der er tale om en hidtil uset ambitiøs og transformativ udviklingsdagsorden. Målene trådte i kraft den 1. januar 2016 og frem mod 2030 er det verdensmålene, der afstikker kurssen mod en mere bæredygtig udvikling for både os mennesker og den planet, vi bor på.
Der er 17 konkrete mål og 169 delmål, og alle FN’s 193 medlemslande har forpligtiget sig til at arbejde for at indfri målene, der bl.a. er at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst.
Du kan læse mere om FN´s verdensmål på: www.verdensmaalene.dk

Back To Top