skip to Main Content

Tid: Lørdag d. 12. august 2023 kl. 14.30-15.30
Sted: Mariendal, 8330 Beder

Sociale Entreprenører afholdt d. 12. august 2023 i forbindelse med Mariendal Festival foredragsarrangementet ”Indre bæredygtighed og global bæredygtighed”
Der var 25 deltagere.

Per Bach bød kort velkommen til arrangementet, som havde fokus på både den indre og ydre bæredygtighed.
Som indledning spurgte Per kort salen om hvor mange der havde kendskab til FN´s verdensmål. Selv om flere kendte lidt til målene ville alle gerne have dem opfrisket. Per gav derfor en kort gennemgang af FN´s 17 verdensmål. Han delte også Steen Hildebrandts lille bog ”Verdensmålene vores største mulighed og udfiordring” ud til alle deltagere.
Per fortalte herefter om de nye Inner Development Goals, som man også kunne kalde de indre verdensmål.
Den måde hvorpå vi forsøger at løse de store udfordringer, som vi står overfor ser på mange måder ikke ud til at være tilstrækkelig. Hvis vi skal løse de udfordringer, som vi vel at mærke selv har skabt, indfri FN´s 17 verdensmål og gennemføre en global bæredygtig omstilling, så kan det ikke ske uden at der samtidig sker en indre menneskelig udvikling.
Det er hele baggrunden for Inner Development Goals (IDG) initiativet.
IDG er en ramme med 23 indre kompetencer og kvaliteter (mål), fordelt på fem kategorier, der er nødvendige for at kunne arbejde effektivt med at indfri de problemstillinger, der er oplistet i FN’s 17 verdensmål.

De indre verdensmål handler bl.a. om at udvikle egenskaber som at kunne være nærværende, at have en lærende indstilling, at have evne til meningsskabelse, at have langsigtet orientering og at kunne have omsorg for andre, at have kreativitet, optimisme og vedholdenhed.
Per fortalte at ideen til IDG´erne er opstået for tre år siden blandt række tænkere og konsulenter omkring den svenske organisation Ekskäret foundation i april 2019. Den er dog  inspireret af lignende initiativer fra forskellige steder i verden.
IDG initiativet har er blevet mødt med stor interesse flere steder i verden. Således har Costa Ricas regering allerede implementeret målene i landets offentlige sektor og en række større virksomheder som IKEA, Spotify, Ericsson og Telia samt organisationer som Ashoka er samarbejdspartnere i projektet.
Også Otto Scharmer (kendt fra Teorori U) har tilsluttet sig projektet.
Efterfølgende var der spørgsmål fra salen, hvor der bl.a. blev spurgt om hvordan man selv konkret kan arbejde med Inner Development Goals. Per fortalte, at der er udviklet en app, der hedder 29K, som indeholder en lang række værktøjer og øvelser, der understøtter udviklingen af de forskellige kompetencer i IDG´erne.

Per fortalte afslutningsvis at man kan læse mere om Inner Development Goals på: www.innerdevelopmentgoals.org

Back To Top