skip to Main Content

Arrangementet blev aflyst pga. manglende tilslutning!

Idrættens Samfundsansvar skulle have været en et-dags konference om hvordan idrætten skaber social forandring d. 29. maj 2018 i Høje Taastrup.. Konferencen var arrangeret af Idræt på Tværs i samarbejde med Ombold Gadefodbold Idrættens Analyseinstitut Gadeidræt Nordea-fonden Landsforeningen af Væresteder GAME Sociale Entreprenører i Danmark.

Herunder følger introduktionsteksten til konferencen:

29. maj Hedehuset, Hedehusene, Høje – Taastrup
Praktiske eksempler, inspiration og rådgivning på hvordan vi kan
skabe social forandring i Danmark gennem idræt og hvordan idrætten kan vise
mere samfundsansvar og aktivere dem der befinder sig i ’udenforskabet’

En konference for foreninger, kommuner, organisationer, idrætssocialøkonomiske virksomheder og andre der vil skabe social forandring i Danmark gennem idræt
I samarbejde med.

“Sport has the power to change the world. It has the power to inspire. It has the power to unite people in a way that little else does. It speaks to youth in a language they understand. Sport can create hope where once there was only despair.”
Nelson Mandela

Det danske samfund forandres. Urbanisering, digitalisering, indvandring, etnicitet og ændrede familiemønstre er bare nogle få af de faktorer der medvirker til at mange af vores institutioner og måder at gøre ting på bliver udfordrede.

Kommunerne ofte forventer, at foreningerne løfter sociale opgaver for særlige samfundsgrupper, som har brug for de kulturelle, sociale og sundhedsmæssige gevinster som idrætsdeltagelse kan skabe. Er foreningerne, generelt, interesserede i andet end ‘bare idræt’?

Er kommunerne klar til at, i større grad, at engagere sig med de ‘skæve’ udbydere og arbejde sammen med disse iværksættere, som ikke har samme struktur og kultur som de etablerede foreninger?

Socialt iværksætteri er ikke noget nyt fænomen i Danmark. Tværtimod er der stolte traditioner i foreningslivet, andelsbevægelsen og de selvejende institutioner at bygge på.

Der er jo også eksempler på traditionelle idrætsforeninger der har udviklet sig til socialøkonomiske virksomheder der arbejder med beboere i udsatte områder og derved skaber social forandring.

Sociale entreprenører kan være med til at skabe et Danmark der er sundere, mere aktivt, integreret og bedre uddannet gennem idræt og fysisk aktivitet. De byder ofte ind med relevante motionstilbud og tæt lokal forankring.

 

Målgrupper for konferencen:

Boligforeninger, væresteder, socialforvaltninger, folkesundhed, gadeidræt, sociale entreprenører, patientforeninger, selvejende institutioner, flygtningeorganisationer gazelleforeninger, fonde, idrætsforeninger og organisationer, kommuner, osv.

 

Om Idræt på Tværs IVS

Hele Idrættens Samfundsansvar forløbet er arrangeret af Idræt på Tværs IVS. Dette er en søsterorganisation af Sports Marketing Network, et britisk konsulentfirma med dansk ejer og grundlægger, som har specialiseret sig i at formidle og assistere idrætsiværksættere i Storbritannien og nu også i Danmark.

Via konferencer, seminarer, webinarer og rådgivning målrettet mod danske kommuner, idrætsiværksættere, foreninger og idrætsorganisationer bygger Idræt på Tværs på den viden og erfaring baseret på SMNs arbejde i Storbritannien og Danmark.

 

Idræt på Tværs IVS´ arbejde i Danmark har indtil videre inkluderet:
• indlæg på adskillige konferencer

• arrangement af Idræt på Tværs konferencen (oktober 2016) og Et sundere Danmark konferencen (maj 2017) i København i samarbejde med Københavns Kommune, Idan, DGI, Platform for Gadeidræt, Dansk Arbejder Idrætsforbund og andre

• 3 seminarer “Sådan bliver du en aktivitetsskaber seminarer” i samarbejde med Brøndby, Høje-Taastrup og Aarhus kommuner

• arrangement af studieture for Idan og kommuner til England for at lære mere om engelske erfaringer indenfor innovation, iværksætteri og lokalsamfund i breddeidrætten.

 

For mere information venligst kontakt Svend Elkjær via svend@idraetpaatvaers.com eller på 61 45 14 83.

 

 

 

 

Back To Top