skip to Main Content

Fredag d. 9. december på RUC kl. 16.30-18.00

Der var ca 20 deltagere

Baggrund

2 millioner mennesker er på overførselsindkomster i Danmark.
Det offentlige system og offentlige serviceydelser er under massivt pres på grund af store besparelser.
Vi har masser af opgaver i vores samfund, der trænger til at blive løst og som kan løses uden at man behøver stor faglig viden.

Samtidig er der masser af eksempler på at initiativer, frivillige organisationer, projekter, indsatser mm., som arbejder for at løse nogle af samfundets problemer og hjælpe udsatte grupper ikke værdsættes og belønnes, men snarere må slås med regler og bureaukratiske systemer og manglende politisk støtte. På den måde svigtes en masse mennesker, og samtidig er der også mange menneskelige ressourcer og muligheder, der ikke udnyttes til det fælles bedste.
70% af jobcentrenes egne medarbejdere mener ifølge en rundspørge, som DR Nyheder har lavet, at jobcentrenes aktiveringstilbud nærmest er ubrugelige og ikke får (får ikke) de ledige i arbejde. Samtidig efterlyser medarbejderne mere fleksible regler, så de har tid til at snakke med den enkelte ledige, så det også bliver muligt at og lave individuelle planer for den enkelte ledige.
Ifølge beskæftigelsesminister Mette Frederiksen skal der ske en gennemgribende ændring af hele beskæftigelsespolitikken i løbet af 2012, så man kan få en indsats der understøtter, et dynamisk arbejdsmarked, gavner virksomhederne og den enkelte ledig og ikke spilder mange menneskers tid og skatteydernes penge.
Det kan derfor være meget aktuelt at spørge, hvordan socialt entreprenørskab kan anvendes i denne sammenhæng.
Samtidig vil vi gerne hører, hvordan det går tidligere masterstuderende i Socialt Entreprenørskab i den virkelige verden. Så vi har inviteret et par stykker af dem til at gøre status for deres nuværende aktiviteter og dermed også til at give input til debatten.
Medusa projektet er et eksempel på den specielle indsats, der er nødvendig for at hjælpe udsatte grupper tilbage på arbejdsmarkedet. Og Medusa arbejder løbende på at udvikle projektet til en regulær socialøkonomisk virksomhed.

Og Hanne Biehls oplæg stiller stiller skarpt på dilemmaet i, at der er et stigende antal mennesker på overførselsindkomster samtidig med, at der er en række opgaver samfundet ikke får udført.

Program:

Kl. 16.30 velkomst og introduktion

Kl. 16.40

Projekt “Medusa- et liv uden vold”
V/Ane Voss og Gitte Olin Larsen
Foreningen Medusa fik i juli 2010 satspuljemidler til at iværksætte projekt “Medusa- et liv uden vold”. Projektets formål er at nå den gruppe af voldsramte kvinder, der ellers ikke søger hjælp.
Medusa tilbyder gratis anonym rådgivning, mentorforhold og netværksgrupper. Projektet har særlig fokus på kvindernes behov for at genopbygge deres sociale netværk og tilknytning til arbejdsmarkedet.
Projektet arbejder desuden på at udbrede viden, skabe dialog og bryde tabuer omkring partnervold. Et vigtigt mål i den forbindelse er at udvikle et bredt lokalt engagement gennem samarbejde og partnerskaber med lokale institutioner, foreninger og virksomheder.

Kl. 17.10

Hvordan kan man nedbringe antallet af borgere på ledighedsydelser?
V/ Hanne Biehl
Kan man finde og implementere nye tiltag, der kan nedbringe det stærkt stigende antal borgere på ledighedsydelse samt varigheden af de enkelte forløb? Kan det evt. gøres ved at opbygge en socialøkonomisk virksomhed?
Hanne vil for tælle om sin analyse af beskæftigelsesindsatsen i en af landets større kommuner. Og derefter vil hun lægge op til en debat om, hvordan det gennem en anderledes indsats kan lade sig gøre at nedbringe tallene til gavn og glæde for de pågældende borgere samt for samfundsøkonomien.

Kl. 17.30
Debat:
“Hvordan kan socialt entreprenørskab anvendes til at skabe et arbejdsmarked/samfund – hvor alle får mulighed for at bidrage til fællesskabet”.

Kl. 18.00

Afrunding

Back To Top