skip to Main Content

Tid: Tirsdag d. 15. maj 2018 kl. 15.00-17.00
Sted: KPH Projects, Enghavevej 80-82, 3. sal i København

Sociale Entreprenører i Danmark afholdt i samarbejde med KPH Projects temamødet “Hvordan brander og markedsfører du din socialøkonomiske virksomhed” med det socialøkonomiske kommunikationsbureau SIVIL d. 15. maj 2018 hos KPH på Enghavevej i København.
Der var 40 deltagere.

Se video fra arrangementet her

Hvordan brander du din socialøkonomiske virksomhed med SIVIL d. 15.5.2018

For den socialøkonomiske sektor som helhed og for de enkelte socialøkonomiske virksomheder er en af de helt store udfordringer at øge kendskabet fænomenet socialøkonomisk virksomhed, til den positive effekt man skaber og til de produkter, man som virksomhed fremstiller og  sælger.

Til temamødet gav Lasse Alfasten og Camilla Schwalbe fra det socialøkonomiske kommunikationsbureau SIVIL konkrete, brugbare input til, hvordan man som socialøkonomisk virksomhed kan brande sin virksomhed og sine produkter, og hvordan man på effektiv måde kan kommunikere sine budskaber, så man når bredere ud og styrker sin forretning.

Se SIVIL´s PowerPoint fra arrangementet her

Om SIVIL
SIVIL er Danmarks første socialøkonomiske kommunikationsbureau, og blev stiftet i foråret 2017.
Virksomheden ønsker sammen med sine kunder at skabe sociale og bæredygtige forandringer i samfundet bl.a. ved at fremme samarbejdet mellem civilsamfundet, virksomheder og den politiske verden.
SIVIL arbejder bl.a. med strategisk kommunikation og branding, hvor der specifikt arbejdes med at skabe en rød tråd i organisationers kommunikation ved at udvikle strategier og koncepter, der styrker forretningen.
SIVIL kan også hjælpe med politisk interessevaretagelse, hvor der bla. arbejdes med at udvikler strategier, der virker i det politiske landskab, og styrker organisationers stemme og gennemslagskraft over for beslutningstagere.
SIVIL består i dag af 5 medarbejdere heriblandt de to ejere Camilla Schwalbe og Lasse Alfasten, der henholdsvis arbejder med politisk interessevaretagelse og strategisk kommunikation og branding.
SIVIL bakkes op af repræsentanter fra de tre sektorer i et rådgivende advisory board, der bl.a. tæller professor Steen Hildebrandt og direktør for KPH. Anne Katrine Heje Larsen.

FOTOS fra Arrangementet:

Hvordan brander du din socialøkonomiske virksomhed med SIVIL d. 15.5.2018

Hvordan brander du din socialøkonomiske virksomhed med SIVIL d. 15.5.2018

Hvordan brander du din socialøkonomiske virksomhed med SIVIL d. 15.5.2018

Back To Top