skip to Main Content

Tid: Torsdag d. 16. november 2023 kl. 14.30-16.30
Sted: Beboerhuset, Lundtoftegade 41 B, København

Sociale Entreprenører i Danmark afholdt i samarbejde med Konsulenthuset for Socialøkonomi arrangementet “Hvad betyder ny EU Rådserklæring om socialøkonomi for Danmark” d. 16. november 2023 hos AKB i Lundtoftegade i København.
Arrangementet blev afholdt i anledningen af #SocialEnterpriseDay 2023.
Der var 11 deltagere.

Per Bach fra Sociale Entreprenører i Danmark bød velkommen til arrangementet og gav herefter en gennemgang af baggrunden for den nye Rådshenstilling, som kommer ovenpå en række udspil fra EU selv og fra internationale organisationer oplistet i kronologisk rækkefølge herunder.

 • December 2021: EU-Kommissionen lancerer Social Economy Action Plan
 • Juni 2022: ILO ”Resolution concerning decent work and the social and solidarity economy”
 • Juni 2022: OECD ”Recommendation on Social and Solidarity Economy and Social Innovation”
 • November 2022: EU-Kommissionen ”Transition Pathway for Proximity and Social Economy”
 • April 2023: UN ”Promoting the Social and Solidarity Economy for Sustainable Development”

EU-Kommissionen forelagde d. 13. juni 2023 et forslag til en Rådshenstillingen for Rådet for Den Europæiske Union  om udvikling af socialøkonomiske rammebetingelser.
EU-ministre er ved et møde i Rådet d. 9. oktober 2023 blevet enige om at vedtage Rådshenstillingen.
Henstillingen er den første nogen sinde om socialøkonomi. I Henstillingen forstås den sociale økonomi som: Kooperativer, foreninger og fonde, som prioriterer mennesker, såvel som sociale eller miljømæssige formål, frem for profit (definition s. 26 i henstillingen).
Det er hensigtin at henstillingen skal hjælpe med at nå målene i EU´s European Pillar of Social Rights Action Plan og European Green Deal.
Henstillingen gennemgår på de første 25 sider alle de initiativer der er baggrunden for henstillingen samt hvordan den sociale økonomi bidrager positivt på en lang række områder.
Herefter oplister henstillingen en lang række forslag til initiativer som medlemsstaterne kan iværksætte for at støtte de sociale økonomi i at nå sit fulde potentiale ift. at hjælpe udsatte grupper ind på arbejdsmarkedet og bidrage til den bæredygtige omstilling inden for nedenstående områder:

 • Lette adgangen til Arbejdsmarkedet
 • Fremme Social Inklusion
 • Udvikle færdigheder
 • Fremme Social Innovation
 • Udvikling af bedre rammebetingelser for den sociale økonomi
 • Adgang til offentlig og privat finansiering
 • Adgang til markeder og offentlige indkøb
 • Statsstøtte
 • Aktiv brug af skattepolitik
 • Måling og styring af social impact
 • Synlighed og anerkendelse

Til slut nævnes hvordan EU støtter implementere Rådshenstillingen f.eks. gennem initiativerne i EU´s Social Economy Action Plan og endelig er der et afsnit om implementering, monitorering og evaluering. Her nævnes at medlemsstaterne har 2 år til at iværksætte initiativerne i henstillingen, og at medlemsstaterne skal melde tilbage til EU, hvordan det går med implementeringen efter 4 år
Man kan læse hele den vedtagede anbefalingen “Council Recommendation on developing social economy framework conditions” her
Pers PowerPoints kan ses her

I den dialog der var i forbindelse med arrangementet blev der bl.a. gjort opmærksom på vigtigheden af at have data gode data og god statistik for det socialøkonomiske felt. I dag er der ikke meget tilgængeligt.
Vigtigheden af at socialøkonomiske virksomheder i højere grad bliver kan måle og dokumentere deres sociale og miljømæssige impact. Især hvis de skal samarbejde med traditionelle virksomheder.

Der blev i øvrigt drøftet, hvordan henstillingen kan anvendes som lejlighed til at få politikere i folketing og kommuner til at interessere sig mere for det potentiale, der ligger i socialøkonomiske virksomheder. Forhåbentlig kan det lykkes at få regering og folketing til at interessere sig så meget til at politikerne vil iværksætte nogen af de forslag til handling, der ligger i henstillingen. I den forbindelse var der enighed om, at det er oplagt at kæde indsatsen for at implementere Rådshenstillingen sammen med det kommende danske formandskab for EU som falder i andet halvår af 2025.
Både Frankrig, Sverige og Spanien har i forbindelse med deres formandskaber i de seneste par år afholdt større arrangementer omkring socialøkonomi, så det vil være oplagt at arbejde på at Danmark kunne gøre det samme.
Det vil vi gerne sammen med resten af det socialøkonomiske felt i Danmark arbejde videre på nu.

Back To Top