skip to Main Content

Tid: 3 onsdage i april d. 4., 11. og 18. april 2018 kl. 15.00-18.00
Sted:
 Huset Venture Nordjylland, Bouet Møllevej 16, DK-9400 Nørresundby

Sociale Entreprenører i Danmark afholdt i samarbejde med Socialøkonomi Nordjylland Fundraisingkursus med Lone Christiansen fra  C MULIGHEDER 3 onsdage i april d. 4., 11. og 18. april 2018. Kurset var rettet mod sociale og kulturelle iværksættere, foreninger samt grønne ildsjæle og foregik hos Huset Venture Nordjylland i Nørresundby.
Der var 11 deltagere.

Der er over 1000 forskellige puljer og fonde. Udffordringen er at finde og vælge den rigtige pulje, der passer til netopens eget og til ens organisation og firmas behov.
Lone Christiansen fra C MULIGHEDER er specialist indenfor fondssøgning og på kurset blev der gået i dybden med emnet. Deltagerne fik mulighed for at lærer processen omkring at søge fonde, få ny inspiration og redskaber, som kan til deltagernes egen søgning.
De tre kursusdage bestod af en kombination af nyeste teori og praktiske øvelser.
Se uddybende program for kurset her
LONE CHRISTIANSEN
OM C C MULIGHEDER og Lone Christiansen
C MULIGHEDER tilbyder konsulentbistand inden for idéudvikling, forretningsudvikling, frivilligledelse og fondssøgning. C Muligheder hjælper små firmaer og organisationer med at komme videre og realisere deres idéer, hvad enten det drejer sig om at starte nyt firma op, udvikle nyt foretningskoncept eller bruge nye metoder til at få gratis hjælp eller arbejde med frivillige. C MULIGHEDER yder hjælp til alle, der brænder for en idé eller en sag. Læs mere på: cmuligheder.dk
Kontakt Lone på email lone@cmuligheder.dk
Lone Christiansen er uddannet inden for Historie og Afrikastudier. Hun har siden hun afsluttede sin uddannelse arbejdet med frivillige, projektstyring, ledelse, visuel strategiudvikling og koordinering. Gennem 6 år har hun bl.a. hjulpet organisationer i Swaziland og Mozambique i forhold til ide-udvikling, strategi og projektstyring.
Foruden C Muligheder har Lone været med til at starte en virksomhed (SNAP Aps) og været projektleder hos Wahlen Aps. Lone har udviklet værktøjer til fondssøgning og frivilligledelse. Hun er en stor fortaler for et øget fokus på gennemsigtighed, målingsteknikker og langsigtet udbytte, når der søges midler.
Lone omtaler sig selv som genbrugsfuturist, når det kommer til at rådgive og hjælpe både mennesker og virksomheder med at vokse. Det handler om at finde de specifikke værktøjer, som virksomheden har behov for. Det betyder, at hun med stor glæde går på tværs af normale faggrænser og tilpasser metoder og værkstøjer til den specifikke situation.
Back To Top