skip to Main Content
Tid: d. 23. oktober, d. 30. oktober og d. 6. november 15.00-18.00
Sted:  KPH Projects, Enghavevej 80-82, 3. sal i København
Pris:
1) 1.010 kr. for medlemmer af SED.
2) 1.110 kr. “bliv medlem pris” – (prisen inkluderer et års standardmedlemskab af SED)
3) 1.510 kr. for ikke medlemmer.
Sociale Entreprenører i Danmark afholdt d. 23. oktober, d. 30. oktober og d. 6. november 15.00-18.00 i samarbejde med C MULIGHEDER fundraisingkursus for sociale og kulturelle iværksættere, foreninger samt grønne ildsjæle.
Der var 9 deltagere.
Der er over 1000 forskellige puljer og fonde. Udfordringen er at finde og vælge den rigtige pulje, der passer til netop jeres behov og firma.

Lone Christiansen fra C MULIGHEDER er specialist indenfor fondssøgning. På kurset gik deltagerene i dybden med emnet, og lærte processen omkring at søge fonde, får ny inspiration og redskaber der kunne bruges i deltagernes egen søgning.

Kurset var for alle, der allerede havde en ide til et konkret projekt, og for de, der ønskede generel viden om fondssøgning.
De tre kursusdage bestod af en kombination af nyeste teori og praktiske øvelser.
Der blev gennemgået 2-3 praktiske værktøjer pr. gang. Hver deltager havde ved slutningen af kurset fået lavet en  fondssøgningsstrategi.
Sidst på dagen var der hver af de tre gange en time med fri-workshop, hvor der var mulighed for sparring på deltagernes søgning.
LONE CHRISTIANSEN
OM C C MULIGHEDER og Lone Christiansen
C MULIGHEDER tilbyder konsulentbistand inden for idéudvikling, forretningsudvikling, frivilligledelse og fondssøgning. C Muligheder hjælper små firmaer og organisationer med at komme videre og realisere deres idéer, hvad enten det drejer sig om at starte nyt firma op, udvikle nyt foretningskoncept eller bruge nye metoder til at få gratis hjælp eller arbejde med frivillige. C MULIGHEDER yder hjælp til alle, der brænder for en idé eller en sag. Læs mere på: cmuligheder.dk
Kontakt Lone på email lone@cmuligheder.dk

 

Lone Christiansen er uddannet inden for Historie og Afrikastudier. Hun har siden hun afsluttede sin uddannelse arbejdet med frivillige, projektstyring, ledelse, visuel strategiudvikling og koordinering. Gennem 6 år har hun bl.a. hjulpet organisationer i Swaziland og Mozambique i forhold til ide-udvikling, strategi og projektstyring.
Foruden C Muligheder har Lone været med til at starte en virksomhed (SNAP Aps) og været projektleder hos Wahlen Aps. Lone har udviklet værktøjer til fondssøgning og frivilligledelse. Hun er en stor fortaler for et øget fokus på gennemsigtighed, målingsteknikker og langsigtet udbytte, når der søges midler.
Lone omtaler sig selv som genbrugsfuturist, når det kommer til at rådgive og hjælpe både mennesker og virksomheder med at vokse. Det handler om at finde de specifikke værktøjer, som virksomheden har behov for. Det betyder, at hun med stor glæde går på tværs af normale faggrænser og tilpasser metoder og værkstøjer til den specifikke situation.
Back To Top