skip to Main Content

Tid: Onsdag d. 27 september, onsdag d. 4. og onsdag d. 11. oktober 2017 kl. 15.00-18.00
Sted: Hos Sociale Entreprenører i Danmark, MarselisborgCentret P. P. Ørumsgade 11, bygning 1A i Aarhus

Sociale Entreprenører i Danmark afholdt i samarbejde med C MULIGHEDER fundraisingkursus i Aarhus 3 onsdage i september og oktober 2017 for sociale og kulturelle iværksættere, foreninger samt grønne ildsjæle.

Der var 7 deltagere.

Fundraisingkursus i Aarhus september-oktober 2017

Lone Christiansen fra C MULIGHEDER er specialist indenfor fondssøgning. På kursus blev der gået i dybden med emnet. Deltagerne fik indblik i processen omkring at søge fonde, fik ny inspiration og redskaber, som de kunne bruge til egen søgning.

Kurset var både for deltagere, der allerede havde en ide til et konkret projekt, og for dem, der ønskede generel viden om fondssøgning.
De tre kursusdage bestod af en kombination af nyeste teori og praktiske øvelser. Der blev gennemgået 2-3 praktiske værktøjer pr. gang.
Den sidste time på hver kursusdag gik med fri-workshop, hvor der var mulighed for sparring på deltagernes egen søgning.

Se uddybende program for kurset her
LONE CHRISTIANSEN
OM C C MULIGHEDER og Lone Christiansen
C MULIGHEDER tilbyder konsulentbistand inden for idéudvikling, forretningsudvikling, frivilligledelse og fondssøgning. C Muligheder hjælper små firmaer og organisationer med at komme videre og realisere deres idéer, hvad enten det drejer sig om at starte nyt firma op, udvikle nyt foretningskoncept eller bruge nye metoder til at få gratis hjælp eller arbejde med frivillige. C MULIGHEDER yder hjælp til alle, der brænder for en idé eller en sag. Læs mere på: cmuligheder.dk
Kontakt Lone på email lone@cmuligheder.dk
Lone Christiansen er uddannet inden for Historie og Afrikastudier. Hun har siden hun afsluttede sin uddannelse arbejdet med frivillige, projektstyring, ledelse, visuel strategiudvikling og koordinering. Gennem 6 år har hun bl.a. hjulpet organisationer i Swaziland og Mozambique i forhold til ide-udvikling, strategi og projektstyring.
Foruden C Muligheder har Lone været med til at starte en virksomhed (SNAP Aps) og været projektleder hos Wahlen Aps. Lone har udviklet værktøjer til fondssøgning og frivilligledelse. Hun er en stor fortaler for et øget fokus på gennemsigtighed, målingsteknikker og langsigtet udbytte, når der søges midler.
Lone omtaler sig selv som genbrugsfuturist, når det kommer til at rådgive og hjælpe både mennesker og virksomheder med at vokse. Det handler om at finde de specifikke værktøjer, som virksomheden har behov for. Det betyder, at hun med stor glæde går på tværs af normale faggrænser og tilpasser metoder og værkstøjer til den specifikke situation.
Back To Top