skip to Main Content

Tid: Onsdag d. 15., 22. og 29. marts 2017 kl. 15.00-18.00
Sted: Hos Sociale Entreprenører i Danmark, MarselisborgCentret P. P. Ørumsgade 11, bygning 1A i Aarhus
Pris: 950 kr for medlemmer af SED. 1.450 for ikke medlemmer
Tema: Fondssøgning – tips, tricks og ny inspiration for sociale- og kulturelle iværksættere, foreninger og grønne ildsjæle.

Sociale Entreprenører i Danmark afholdt i marts 2017 fundraisingkursus i samarbejde med C MULIGHEDER i SED´s lokaler i Aarhus. Kurset var rettet mod sociale og kulturelle iværksættere, foreninger samt grønne ildsjæle.
Der var 13 deltagere.

Over tre onsdage blev deltagerne klædt på til at søge fonde. Undervisningen var en kombination af teori og praktiske øvelser.
Vi havde et blandet hold med både erfarne fundraisere, og deltagere, der ikke tidligere havde søgt fonde. De gik med imponerende mod og energi ind i de forskellige øvelser.
Blandt de temaer som blev vendt på kurset var: søgeprocessen, formelle kriterier, uformelle kriterier, teamet, mødet med fonden, tre typer af fonde og SMART(e) ansøgninger.
Underviser på kurset var Lone Christiansen fra rådgivningsfirmaet C Muligheder.

Hvis I er nysgerrige på programmet for kurset, er i meget velkomne til at kontakte Lone på mobil eller email. Mobil 26 46 52 95, email: lone@cmuligheder.dk

Se også folder om kurset her

LONE CHRISTIANSEN

OM C C MULIGHEDER og Lone Christiansen

C MULIGHEDER tilbyder konsulentbistand inden for idéudvikling, forretningsudvikling, frivilligledelse og fondssøgning. C Muligheder hjælper små firmaer og organisationer med at komme videre og realisere deres idéer, hvad enten det drejer sig om at starte nyt firma op, udvikle nyt foretningskoncept eller bruge nye metoder til at få gratis hjælp eller arbejde med frivillige. C MULIGHEDER yder hjælp til alle, der brænder for en idé eller en sag.

Læs mere på: cmuligheder.dk
Se video om C Muligheder her
Kontakt Lone på email lone@cmuligheder.dk

 

Lone Christiansen er uddannet inden for Historie og Afrikastudier. Hun har siden hun afsluttede sin uddannelse arbejdet med frivillige, projektstyring, ledelse, visuel strategiudvikling og koordinering. Gennem 6 år har hun bl.a. hjulpet organisationer i Swaziland og Mozambique i forhold til ide-udvikling, strategi og projektstyring.
Foruden C Muligheder har Lone været med til at starte en virksomhed (SNAP Aps) og været projektleder hos Wahlen Aps. Lone har udviklet værktøjer til fondssøgning og frivilligledelse. Hun er en stor fortaler for et øget fokus på gennemsigtighed, målingsteknikker og langsigtet udbytte, når der søges midler.

Lone omtaler sig selv som genbrugsfuturist, når det kommer til at rådgive og hjælpe både mennesker og virksomheder med at vokse. Det handler om at finde de specifikke værktøjer, som virksomheden har behov for. Det betyder, at hun med stor glæde går på tværs
af normale faggrænser og tilpasser metoder og værkstøjer til den specifikke situation.

Fundraisingkursus i Aarhus marts 2017

Fundraisingkursus i Aarhus marts 2017

Back To Top