skip to Main Content

Tid: Onsdag d. 25. april 2018 kl. 13.00-16.00
Sted: Stjerneskibet, Havnegade 29, Odense C

Sociale Entreprenører i Danmark afholdt i samarbejde med Odense Startup, Odense Kommune Introduktion til fundraising med Lone Christiansen d. 25. april 2018 i  fra C MULIGHEDER i Stjerneskibet, Havnegade 29 i Odense.
Der var 38 deltagere til arrangementet.

Fundraising med Lone Christiansen i Odense 25.4.2018

Ved arrangementet kom Lone Christiansen bl.a. ind på temaer som: søgeprocessen, formelle kriterier, uformelle kriterier, teamet, mødet med fonden, tre typer af fonde og SMART(e) ansøgninger.
Overordnet fortalte Lone, der at er mange penge at søge – ca 2,3 mia offentlige puljer og over 10 mia private fonde samt 500 mia i EU puljer. Ca en tredjedel af dem der søger får penge.

Se Lone Christiansens PowerPoint fra arrangementet her

LONE CHRISTIANSEN

OM C MULIGHEDER og Lone Christiansen
C MULIGHEDER tilbyder konsulentbistand inden for idéudvikling, forretningsudvikling, frivilligledelse og fondssøgning. C Muligheder hjælper små firmaer og organisationer med at komme videre og realisere deres idéer, hvad enten det drejer sig om at starte nyt firma op, udvikle nyt foretningskoncept eller bruge nye metoder til at få gratis hjælp eller arbejde med frivillige. C MULIGHEDER yder hjælp til alle, der brænder for en idé eller en sag.
Læs mere på: cmuligheder.dk
Se video om C Muligheder her
Kontakt Lone på email lone@cmuligheder.dk – mobil 26 46 52 95

Lone Christiansen er uddannet inden for Historie og Afrikastudier. Hun har siden hun afsluttede sin uddannelse arbejdet med frivillige, projektstyring, ledelse, visuel strategiudvikling og koordinering. Gennem 6 år har hun bl.a. hjulpet organisationer i Swaziland og Mozambique i forhold til ide-udvikling, strategi og projektstyring.
Foruden C Muligheder har Lone været med til at starte en virksomhed (SNAP Aps) og været projektleder hos Wahlen Aps. Lone har udviklet værktøjer til fondssøgning og frivilligledelse. Hun er en stor fortaler for et øget fokus på gennemsigtighed, målingsteknikker og langsigtet udbytte, når der søges midler.
Lone omtaler sig selv som genbrugsfuturist, når det kommer til at rådgive og hjælpe både mennesker og virksomheder med at vokse. Det handler om at finde de specifikke værktøjer, som virksomheden har behov for. Det betyder, at hun med stor glæde går på tværs af normale faggrænser og tilpasser metoder og værkstøjer til den specifikke situation.

Fotos fra arrangementet:

Fundraising med Lone Christiansen i Odense 25.4.2018

Fundraising med Lone Christiansen i Odense 25.4.2018

Fundraising med Lone Christiansen i Odense 25.4.2018

Back To Top