skip to Main Content

Tid: Fredag d. 6. november 2015 kl. 15.30-17.30
Sted: Hos Sociale Entreprenører i Danmark, MarselisborgCentret P. P. Ørumsgade 11. , byg. 4, 1. i Aarhus

Sociale Entreprenører i Danmark afholdt d. 6. november 2015 arrangementet Fundraising til din sociale ide i SED´s lokaler på MarselisborgCentret i Aarhus.
Der var 14 deltagere.

Per Bach fra Sociale Entreprenører i Danmark (SED) bød velkommen og fortalte af arrangementet er en del af SED´s betræbelser på at gøre faglig viden tilgængelig for foreningens medlemmer. I den anledning arbejder SED i øjeblikket på at udvikle et netværk af fagpersoner inden for bl.a. fundraising, jura, bogføring, forretningsudvikling og IT, som kan holde oplæg ved tema-arrangementer, og som kan tilbyde SED medlemmer med opstartsprojekter individuel vejledning til overkommelige priser. Konceptet er under udvikling og SED vil lave flere lignende arrangementer med forskellige fagpersoner i løbet af 2016.

Torkild Kjeldager Sørensen fra virksomheden Best of Networks indledte herefter sit oplæg med at fortælle at han 35 års erfaring med socialt arbejde samt erfaringer med Socialfonds ansøgninger, med masser af fondsansøgninger og med at hjælpe projekter til Den sociale kapitalfond programmer. Fundraising til din sociale idé 6.11.2015
Torkild arbejder i det daglige meget med at hjælpe ideer videre, så de er klar til at søge penge.
Torkild nævnte at der efterarrangementet var mulighed for at SED´s medlemmer kunne lave individuelle aftaler om sparring med ham.
Torkild nævnte herefter, at når man skal søge penge, er det som udgangspunkt vigtigt, at man får lavet en kort og klar pitch. Det er også vigtigt at gøre sig klart, hvorfor man gør det man gør, og hvordan man gør det.
Når man har det på plads er det også vigtigt at tænke på “Suboptimering”. Ofte arbejder man meget alene med sin egen ide, og vil helst ikke fortælle det til andre. Men ofte er det andre, der kan fortælle, hvordan ideen bliver bedre.
Man skal ikke nødvendigvis give ideen væk i et forum man ikke kender, men vælger selv et forum man gerne vil dele ideen med.
Torkild nævnte, at Alexander Ostervalders Business Canvas model er et rigtig godt værktøj når man skal skrive en projektbeskrivelse. Det kan også anvendes til at lave en kort beskrivelse, som andre kan give feedback på.

Herefter kom Torkild ind på, hvilke 7 spørgsmål man kan stille sig selv i forbindelse med en ansøgning til en fond.
1. Hvordan er projektet unikt i lokalsamfundet?

Man tænker i en samfundsgevinst først – så kommer gevinsten senere.
Man skal gøre klart – hvad det er man vil forandre ude i samfundet.

2. Har projektet et socialøkonomisk potentiale ?

I forhold til Den Sociale Kapitalfond – skal man have en skarp social profil
3. Hvordan løser projektet (lokal)samfundets problem?

4.  Har projektet den optimale organisation?

5. Har projektet en medfinansiering?

6. Kan projektet leve op til den nævnte tidsplan

7. Har projektet et realistisk budget?

Fundraising til din sociale idé 6.11.2015

I forhold til om der er penge at søge fortalte Torkild, at der blev givet donationer i Danmark i 2012  for 7 mia. kr..
Han nævnte at man både kan anlægge en taktik, hvor man søger få og store fonde og at man kan gå efter ansøgninger til mange fonde om små beløb. Det er også godt at få små beløb til projektet – de kan være basis for medfinansiering og de kan være med til at sætte processen i gang.
Det blev også nævnt, at mange
 mange fonde arbejder med at man kan få en forhåndstilkendegivelse, hvis man afleverer en kort projektbeskrivelse.

Efter oplægget var der dialog i mindre grupper i en halv times tid.
Og til sidst en kort opsamling, hvor Torkild tilbød, at man kunne gå videre i et samarbejde med ham om at udvikle sit projekt.

Flere har valgt at lave individuelle aftaler med Torkild om videreudvikling.

 

Back To Top