skip to Main Content

Tid: Onsdag d. 12. oktober 2016 kl. 14.00-17.00
Sted: Hos Sociale Entreprenører i Danmark, MarselisborgCentret P. P. Ørumsgade 11. , byg. 4, 1.

Sociale Entreprenører i Danmark afholdt torsdag d. 12. oktober 2016 til en tre timers workshop med Mogens Thomsen fra Thomsen Business Information. Workshoppen havde fokus på, hvordan man kan designe sin sociale ide på en sådan måde, at den også kan fungere som en forretningside.
Der var 12 deltagere.

Per Bach fra Sociale Entreprenører i Danmark (SED) bød velkommen til mødet, og ofrtalte at temamødet er en del af SED´s indsats for at gøre faglig viden tilgængelig for sociale iværksættere.

Herefter var der en kort præsentationsrunde af deltagerne.

Lene Nørgaard fra The Textstyle.
er i gang med at stable en webshop på benene med fair trade-lignende ide. Sloganet er etisk mode #madeinghana. Afrikansk stof med skandinavisk design. Ideen er at skabe arbejdspladser og vækst gennem fair handel og lokal produktion i Ghana.
Se: www.thetextstyleshop.com

Per Ponsaing og Marianne Thrane – DOKK8000
Projekt omkring at lave skabes økosamfundslignende by-bebyggelse. Det handler om at bo bæredygtigt og billigere i byen.
Kalder også konceptet for “Urban netværksbolig”. I forbindelse med projektet er der mulighed for at integrere udsatte i hotel restaurations arbejdet, viseværtsfunktion og rentgøring.
Se: http://dokk8000.dk 

Torben Simonsen – RespektRum
RespektRum er en ny almennyttig socialøkonomisk forening i Aarhus, der arbejder for at bringe særligt udsatte samfundsgrupper tættere på arbejdsmarkedet via en socialøkonomisk helhedsorienteret fleksjobindsats.
Se: www.respektrum.dk

Peter Mortensen – Konsulent for SØV i Jarmmerbugt
Der er ca 7 Socialøkonomiske virksomheder i kommunen. Peter arbejder bl.a. for at de bliver mere uafhængige af støtte fra kommunen.
Peter deltog for at få tips til at hjælpe virksomhederne.

Steffen og Annbritt – Skraldecafeen

Laver mad sammen med udsatte af overskudsmad.
Har bl.a. modtaget “Arhus Takker” prisen. De mangler økonomi i projektet.
Se: https://www.facebook.com/skraldecafeen/ 

Bente Pedersen
Er Master i Humanistisk Sundhedsvidenskab og Praksisudvikling
Arbejder med at lave et Mentalt Sundhedscenter. Tilbyder kurser og temadage til mennesker, der arbejder med folk med psykiske lidelser.
Har ikke midler nogen steder fra og vil gerne få mere forretning ind i projektet.

Charlotte – Tabt Barndom
Tabt Barndom er en socialøkonomisk virksomhed, hvor målet er at hjælpe folk som har været udsat for sexuelle overgreb i deres barndom eller ungdom.
Se: http://tabtbarndom.dk

Bo Andersen
Højt at flyve
Projekt der forsøger at bringe højt uddannede psykisk sårbares ressourcer i spil.
Bo er uddannet i organisation, strategi og ledelse.

Marianne og Elisabeth – Vimby
Fonden Vimby er en almennyttig fond, som skaber frivillige aktiviteter og dagtilbud til udviklingshømmede ved at drive bageri, butik, café, hønsehold og varetage viceværtsopgaver. Vimby har modtaget støtte fra Den A.P. Møllerske Støttefond til at udvikle sine aktiviteter og samarbejder, der sikrer en social og økonomisk bæredygtig social økonomisk virksomhed.
Se: http://vimby.dk

Få forretning/business ind i din sociale idé

Mogens THomsen introducerede derefter kort sig selv.
Mogens har eget konsulentvirksomhed og har tidligere været formand for Ulandsimporten og Max Havelaar.
Han har rådgivet masser af traditionelle iværksættere i det offentlige iværksættersystem.
I sit eget firma sælger Mogens kurser, og har bl.a lavet kursus for socialøkonomiske virksomheder, der skulle kvalificere sig til Den Sociale Kapital Fonds forløb.

Mogens indledte med kort at gennemgå programmet for dagen.
Han slog fast, at det var vigtigt at få et fælles socialøkonomisk spog og udgangspunkt for at drøfte, hvordan man får forretning ind i sin sociale ide. Han nævnte at hans fokus ville være på forretningsmodel med udgangspunkt i Osterwalders Business Canvas Model.
Alt sammen med henblik at finde nogle måder, hvorpå man kan tjene sine egne penge, så man kan komme fri af offentlige myndigheder og puljepenge.

Den måde man tænker socialøkonomi i Danmark tager udgangspunkt i den måde vi tænker samfundet på i Danmark

Det danske samfund er delt op i tre områder som tager sig af forskellige ting.
– Det offentlige tager sig af visse opgaver, sundhed, undervisning mm.
– Det private erhvervsliv skal tjene pengene til systemet .

– Civilsamfundet – der hvor vi har vores eget liv, foreninger går til sport – frivilligheden

De socialøkonomiske virksomheder sætter sig på en måde lige midt i det hele.
De laver offentlige opgaver – målgrupper er det samme som det offentlige, men vil også gerne lave business – som virksomheder.
Og endelig benytter sig af frivillige – hjemmehørende i civilsamfundet.

Mogens fortalte om de elementer der udgør de socialøkonomiske virksomheder.
Som er en blanding af input fra de tre sektorer Det offentlige, Det private og Civilsamfundet.

Socialøkonomiske principper:

1. Et socialt sigte (offentlig)

2. Salg af produkter (erhverv)

3. Geninvestering af overskud i virksomheden (offentlig/civil)

4. Oprette et CVR nummer (erhverv)

5. Demokrati og borgerinddragelse (civil)

 

Kan kan også godt være social entreprenør uden at have en virksomhed

Socialt entreprenørskab er kendetegnet ved:

• En eller flere personer, grupper eller initiativer

• Identificere et samfundsmæssigt eller individuelt uløst problem – og

• Udvikler innovative indsatser
• Med en signifikant social og økonomisk værdi -og samtidig

• Formår at engagere det civile samfund som en del af fornyelsen

Socialt entreprenørskab kan ofte munde ud i en socialøkonomisk virksomhed.

Socialøkonomiske virksomheder er ofte afhængige af fondsbevillinger og får ikke rigtig udviklet forretningen når midlerne slipper om.
Hvis man tænker i virksomhed er det faktisk godt at starte i nedgangstider – der er man tvungen til at være innovativ.

Mogens nævnte herefter forskellige eksempler på socialøkonomiske virksomheder.

Mogens nævnte herefter forskellige eksempler på socialøkonomiske virksomheder.

Allehånde – Catering virksomhed der skaber arbejde for Døve
Mormor.nu Har organiseret 130 ældre strikkekvinder som sælger
Bornholms Mosteri Kommunalt projekt der nu er købt at økologisk virksomhed.
Kaffegal Cafe for psykisk sårbare.
Telehandelshuset Phonerbureau som skaber jobs til blinde. Uddannelsesindsats.
Borups Pakkeri Tidligere traditionel virksomhed som er konverteret til SØV
Buddha Bikes der giver gamle cykler nyt liv
Se flere eksempler på SED´s liste oveer socialøkonomiske virksomheder i Danmark her

Få forretning/business ind i din sociale idé

Mogens viste herefter Den socialøkonomiske iværksætter gobelin, som er en planche han fik fremstillet da han skulle undervise i socialt entreprenørskab på VIA.

Gobelinen viser alle de ting man skal forholde sig til som social entreprenør bl.a. lovgivning, kommunal organisation, forretningsformer og forretningsdrift.
Det er lettere at starte traditionel virksomhed end det er at starte socialøkonomiske virksomhed, hvor der er flere ting man skal forholde sig til.

Mogens viste derefter de forskellige virksomhedstyper der arbejder i det sociale felt.

Det spænder fra meget sociale virksomheder som Kofoed Skole til virksomheder som Coop og andre store virksomheder, der har stor CSR profil.
Væsentligt er det at få designet sin virksomhed sådan, at man kan tegne sine egne penge i lige så høj grad, som man designer den til at gøre socialt godt.

Mogens gennemgik herefter Business model canvas, der er tænkt som et værktøj, til at udvikle ens virksomhed med. Det ændres mange gange og kan anvendes i samarbejde sammen med andre – medarbejdere mm.
Det er på den måde et godt værktøj til at skabe overblik og til at lave ”pingpong” med virkeligheden.
Modellen er God til at tvinge en til at tænke anderledes end man plejer at gøre at tænke ud af boksen.
Business model canvas består af 12 rubrikker.
Mogens gennemgik den med Allehånde som eksempel

• Værdifaktorer – Allehånde laver god mad.

• Social Værdi output (kortsigtede resultat) – Uddanner døve kokke

• Kunder – mindre virksomheder i København, ansatte m. frokostordninger…

• Målgruppe – mennesker med et hørehandicap

• Indtægter – salg af frokostordninger, catering, online madpakker

• Social værdi outcomes (langsigtet resultat) – døve får et almindeligt liv

• Kunderelationer – maden taler til kunderne, aflevering af catering, 1-1 salgssituation

• Vejen til kunderne – bil ud til kunder, pressen, god hjemmeside, opsøgende salg

• Aktiviteter – Produktion af mad, rengøring, opsøgende salg, produktion, læringsmiljø for døve

• Ressourcer – Godkendt køkken, bil, faglærte kokke, ledelseskompetencer

• Partnere – Fondsbestyrelse, døveorganisationer, markedsførings bureau, advokater, Københavns Kommune, Madleverandører
• Omkostninger – løn til medarbejdere, produktionslokaler, salgsomkostninger, administration.

 

Herefter blev deltagerne opdelt i 4 grupper der arbejde videre med deres respektive virksomhedside i en time ud fra business model canvas
En klog mand sagde engang ”Det er sjældent mangler på ambitioner der knækker virksomheder – det er mangel på fokus”.

Få forretning/business ind i din sociale idé

Efterfølgende samlede Mogens op på hvad de enkelte grupper havde arbejdet med.

Mogens fortalte derefter om EFU modellen – der kan anvendes i forbindelse med udvikling af værdi.

Egenskaber – Hvad er det man faktisk an se, det umiddelbare –
Fakta Fordele – Hvilke fordele giver det at egenskaberne er som de er.

Udbytte – hvad er udbyttet som personen/virksomheden får af de fordele som produktet/servicen giver?

Det er vigtigt at lede efter Fordele og Udbytte i den service eller det produkt du vil lancere.

Mogens nævnte, at det er altid godt at spørge og undersøge de eventuelle kunder virksomheden skal have.

Der blev fra deltagerne efterlyst et felt i business canvas hvor man kunne notere de udfordringer man står overfor.
Per foreslog, at virksomheder og projekter kunne beskrive deres forretningsmæssige udfordringer og problemstillinger mere konkret – de kunne så bringes ud via SED´s nyhedsbrev til et større fora, der kunne bidrage med løsningsforslag.

Se Mogens Thomsens slides fra mødet: Klik her!

På Mogens Thomsens side startupsvar.dk kan man downloade værktøjer til hjælp ved start og drift af en socialøkonomisk virksomhed. Bl.a.
Skabelon for en forretningsplan til en socialøkonomisk virksomhed
Driftsbudgetter for socialøkonomiske virksomheder
Social Business Model Canvas
Indtægtskilder for socialøkonomiske virksomheder
Gobelin for Socialøkonomisk Iværksætter

Download værktøjer: Klik her!

Få forretning/business ind i din sociale idé

Back To Top