skip to Main Content

Ekstraordinær generalforsamling i Sociale Entreprenører i Danmark

 

Tid: Onsdag d. 6. marts 2019 kl. 15.00-16.00
Sted: Hos Sociale Entreprenører i Danmark, MarselisborgCentret P. P. Ørumsgade 11, bygning 1A i Aarhus

Sociale Entreprenører i Danmark afholdt d. 6. marts 2019 Ekstraordinær generalforsamling (jvf vedtægternes § 9).

Formålet med generalforsamlingen var, at behandle et forslag fra bestyrelsen om en tilføjelse til de gældende typer medlemskaber og deres kontingentsatser.
Medlemskaber og de tilknyttede kontingentsatser skal besluttes på en generalforsamling (jvf vedtægterne § 3,Stk.3).

Bestyrelsens forslag:
“Bestyrelsen foreslår, at der tilføjes endnu et medlemskabstype – Mikromedlemsskab til 30 kr årligt. Mikromedlemsskabet giver adgang til gratis SED arrangementer, der kræver medlemskab. Mikromedlemsskabet giver ikke adgang til reduceret pris til andre arrangementer, hvor der er lavere priser for SED-medlemmer”.

Forslaget blev vedtaget.

 

 

Back To Top