skip to Main Content

Sted: MarselisborgCentret, P. P. Ørumsgade 11, Bygning 4, 8000 Aarhus C

Der blev afholdt ekstraordinær generalforsamling i Sociale Entreprenører i Danmark tirsdag d. 16.12. 2014 i henhold til vedtægterne og efter nedenstående dagsorden:

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmetællere
4. Indkomne forslag

Torben Simonsen blev valgt til dirigent, og han startede med at konstatere af den ekstraordinære generalforsamling var lovlig indkaldt, i henhold til indkaldelse via SED´s nyhedsbrev udsendt d. 19. november 2014 og konstaterede, at de fremmødte var betalende medlemmer af SED og dermed stemmeberettigede.

Til referent blev valgt Per Bach og til stemmetæller Maria Christiansen.

Da dirigenten kunne konstatere, at der ikke var indkommet yderligere forslag, var eneste forslag til behandling på den ekstraordinære generalforsamling bestyrelsens forslag til generel revision af vedtægterne.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Se de vedtagne vedtægter: Klik her!

Back To Top