skip to Main Content

Tid: Lørdag d. 23. november 2013 kl. 13.00-14.30
Sted: Settlementet, Dybbølsgade 41, 2. sal, 1721 København V

SED afholdt lørdag d. 23. november 2013 dialogmøde med temaet: “Hvordan ser fremtiden ud for den sociale iværksætter i Danmark?”
Der var 15 deltagere.

Herunder er kort information om mødet – et større sammendrag kommer i januar 2014

SED arbejder i øjeblikket på at lave en møderække på 3 møder om temaet i løbet af foråret 2014.

Baggrund
I sommer fik Danmark så et Charter for samspil mellem den frivillige verden og det offentlige. Pt. arbejdes i regi af Udenrigsministeriet på udarbejdelse af en civilsamfundsstrategi, som NGO-Forum og CISU leverer et input til. Udvalget for socialøkonomiske virksomheder anbefaler støtte til nye udviklingsperspektiver for socialøkonomiske virksomheder.
Samtidig oplever vi pres på de offentlige budgetter, hvilket kalder på et øget engagement fra frivillige.
Mange vil gerne gøre noget og finder en identitet som forandrings- og omstillingsagenter.

Hvor står den sociale iværksætter?
I et krydsfelt mellem en politisk verden, business og civilsamfund?
Og hvor skal vi hen?
Kan krisen også være et udgangspunkt for nyorientering og nye retninger for socialt iværksætteri?

Mødet foregik som panelsamtale og dialog med publikum

Panelet bestod af:

Formand for Frivilligt Forum Johannes Bertelsen

Stifter af DANSIC Steffen Thybo Møller

Formand for Sociale Entreprenører i Danmark Per Bach

Niels Johan Juhl-Nielsen fra Omstilling Danmark var mødeleder.

 

Link til materiale:

Civilsamfundsstrategien

CISU´s input til formulering af ny Civilsamfundsstrategi  

Anbefalingsrapport fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

Frivilligcharter

Back To Top