skip to Main Content

I forbindelse med folketræffet Det Fælles Bedste 2016 afholdt Sociale Entreprenører i Danmark nedenstående to workshops:

Bæredygtige flygtningelandsbyer
Tid:
 Fredag d. 22. april 2016 kl. 14:30-16:20
Sted: Hvalsø Skole (lokale nr. 13) i Hvalsø, Lejre Kommune Fredag
Pris: gratis
Oplægsholdere: Jørgen Olesen, arkitekt – Per Bach, Sociale Entreprenører i Danmark
Der var 16 deltagere til arrangementet

Bæredygtige flygtningelandsbyer er et projekt, som sigter mod at opføre billige og på alle måder bæredygtige
flygtningelejre, der kan etableres i nærområderne – eller i dansk
kontekst.
Dette indebærer en bæredygtig, spekulationsfri
finansieringsmodel såvel som en bæredygtig lokal produktion og drift af
boligerne.

Workshoppen sigtede mod præsentation af projektideen med efterfølgende dialog og feedback
til konceptet.
Blandt de fremmødte arbejdede flere med bæredygtige indsatser i forhold til flygtninge. Efter arrangementet var der derfor enighed om at fortsætte den konstruktive dialog og mødes igen og etablere et samarbejde de forskellige ideer imellem.
Torben Mariager fra projektetClimatopia Flex påtog sig at indkalde til næste møde.
Hvis du er interesseret i at indgå i arbejdsgruppen så send en email til per@socialeentreprenorer.dk
Læs projektbeskrivelse til projekt “Bæredygtige flygtningelandsbyer” her
Se PowerPoint præsentationen fra oplægget her

Socialt entreprenørskab – en status
Tid:
 Fredag d. 22. april 2016 kl. 16:40-17:25
Sted: Hvalsø Skole (lokale nr. 13) i Hvalsø, Lejre Kommune
Oplægsholder: Per Bach, Sociale Entreprenører i Danmark
Der var 13 deltagere.

Workshoppen gav en status for socialt entreprenørskab i Danmark anno 2016 og så i den forbindelse bla. på:

– Hvad er socialt entreprenørskab?
– Erfaringer med at anvende socialt entreprenørskab til at løse samfundsmæssige problemstillinger – caseeksempler fra Danmark og andre steder i verden.
– Barrierer for socialt entreprenørskab
Se PowerPoint fra oplægget her

Om DET FÆLLES BEDSTE

DET FÆLLES BEDSTE arrangerede Folketræf i Hvalsø, Lejre Kommune, d. 22.-24. april 2016. Bag initiativet stod otte landsdækkende foreninger, som arbejder med fællesskab, økologi, omstilling, klimaløsninger, nyt livssyn, ny økonomi, bæredygtighed og det der ligner.
DET FÆLLES BEDSTE var af den overbevisning, at det er tvingende nødvendigt at mødes og have en dialog og blive inspireret til, hvordan vi sammen kan skabe DET FÆLLES BEDSTE og finde nye måder at indrette os på lige fra privatsfæren til samfundet.
mere om DET FÆLLES BEDSTE på: http://detfaellesbedste.dk
Se hele programmet for Det Fælles Bedste her

Formålet med Folketræffet var at: 
– Give inspiration til hele landet om at engagere sig i den omstillingsproces, som spirer frem overalt
– Være afsæt for samfundets nye netværk og mange konkrete samarbejder i en grøn bevægelse
– Give et fantastisk samlingssted, hvor samfundets grønne ildsjæle kan mødes – med hinanden, med lokalbefolkningen og med engagerede folk fra hele landet
– Vise hvor langt vi er med omstillingen – mad, boliger, tøj, energi, transport osv. Del, køb, se, snus, oplev, lær og smil
– Dele den bedste viden inde for al bæredygtighed og styrke almindelige borgeres handlekraft.

Back To Top