skip to Main Content

Tid: Onsdag d. 28. september 2022 kl. 15.00-16.00 (CET)
Sted: Online

Sociale Entreprenører i Danmark afholdt i forbindelse med Social Enterprise World Forum en dansk Community HUB d. 28. september 2022.
Der var 5 deltagere


Baggrund

Socialøkonomiske virksomheder og andre aktører i det danske socialøkonomiske kunne d. 28.-29. september 2022 deltage i verdens største konference om socialøkomiske virksomheder til stærkt reduceret pris.
D. 28.-29. september 2022 blev Social Enterprise World Forum (SEWF) afholdt online og i Brisbane, Australien. Det er den største event i verden for og om socialøkonomiske virksomheder med ca. 1500 deltagere fra 70 lande verden over.
Eventen bød på masser af spændende events om temaer i relation til socialøkonomiske virksomheder.
Program for SEWF 2022 kan ses her
Konferencen var i 2022 var organiseret i en hybrid version med både fysiske arrangementer i Australien og en række online arrangementer.

Lokale Community Hubs i forbindelse med SEWF 2022
I forbindelse med Social Enterprise World Forum konferencen i Brisbane Australien, ville SEWF gerne oprette lokale “Community Hubs” rundt om i verden. I praksis betød det at lokale grupper i hele verden både kunne deltage i programmet de to dage på SEWF og kunne afholde lokale arrangementer, dialoger og debatter via SEWF´s online platform Hopin. (Man fik et dedikeret “rum” på SEWF´s online konference-platform.)
Sociale Entreprenører i Danmark havde indvilliget i at afholde en Community Hub event for Danmark, og derfor havde danske deltagere mulighed for at deltage i hele SEWF 2022 til stærkt reduceret pris.
Prisen inkluderede adgang til streamet materiale fra konferencen i et halvt år.

 

Dansk arrangement i forbindelse med SEWF 2022 om sociale indkøb
Sociale Entreprenører i Danmark afholdt som tidligere nævnt et kort online Community Hub arrangement for danske deltagere i SEWF d. 28. september kl. 15.00-16.00 med fokus på sociale indkøb samt muligheden for internationalt samarbejde og networking. Arrangementet foregik på engelsk.

Per Bach fra Sociale Entreprenører i Danmark indledte arrangementet med kort at fortælle om danske hvad der sker i Danmark i forbindelse med sociale indkøb. Per fortalte bl.a. at der er oprettet en “Buy Social Taskforce Danmark” bestående af 25 centrale aktører i det danske felt for socialøkonomieke virksomheder med henblik på at løfte dagsordenen ofr sociale indkøb i Danmark. Taskforcen er samlet som opfølgning på en stor konference i København om verdensmål og værdikæder som basis for partnerskaber mellem socialøkonomiske og traditionelle virksomheder. Konferencen blev afholdt i samarbejde mellem Rummelig Genstart, KAB, Konsulenthuset, Kooperationen og Sociale Entreprenører i Danmark. Ved konferencen var der udtrykt interesse for at interesse for at arbejde videre med socialøkonomiske partnerskaber og sociale indkøb i en national kontakst. Derfor hart organisationerne bag konferencen taget initiativ til taskforcen. Taskforcens medlemmer tæller både socialøkonomiske virksomheder, støtteorganisationer for socialøkonomiske virksomheder og private virksomheder. Der er foreløbig afholdt to møder i taskforcen,  hvor der bl.a. er arbejdet med at afdække de barrierer der er for sociale indkøb i et Offentligt, privat virksomheds- og i et socialøkonomisk virksomhedsperspektiv. Taskforcen vil fremadrettet holde løbende møder – næste gang d. 15. november 2022.
Læs mere om Buy SOcial Taskforce Danmark her
Per fortalte også om SEWF verifikationsordningen som SED har introduceret i Danmark. Her er der bl.a. afholdt et webinar, hvor danske socialøkonomiske virksomheder interesseret i at lade sig verificere kunne deltage. I øjeblikket er 5-10 danske socialøkonomiske virksomheder i gang med at lade sig SEWF verificere.
Læs mere om Social Enterprise World Forums verificering af socialøkonomiske virksomheder her

Efterfølgende for talte Toby Gazeley fra Euclid Network om organisationens arbejde med sociale indkøb (social procurement). Toby fortalte at Euclid Network bl.a. arbejder på politisk niveau i forhold til at fremme dagsordenen for sociale indkøb i EU.
Toby fortalte også at Euclid Network hoster et Community of practice omkring social procurement, hvor medlemmer af Eucild Network udveksler erfaringer på tværs af lande. Euclid har også taget emnet op i forbindelse med forskellige events. Endelig er sociale indkøb også et af emnerne i den dataindsamling der er i forbindelse med European Social Enterprise Monitor rapporten.

Afslutningsvis var der diskussion om emnet.

Se program for arrangementet herunder:

Program
15.00-15.05
Velkommen
Welcome
15.05-15.15
Sociale Indkøb – hvad sker der i Danmark
Social procurement – what is happening in Denmark
Per Bach, Sociale Entreprenører i Danmark
15.15-15.25
Euclid Networks arbejde med sociale indkøb
Euclid Networks activities regarding social Procurement
Toby Gazeley, Policy lead at Euclid Network
15.25-15.35
Tyske erfaringer med sociale indkøb – Punktet udgik!
German experiences with social procurement – Canceled
Michael Wunch, Social Entrepreneurship Netzwerk Deutschland
15.35-15.55
Debat: Hvordan kan vi styrke sociale indkøb og hvordan kan de styrke den socialøkonomiske sektor
Debate: How can we strengthen social procurement, and how can social procurement strengthen the social economy sector.
15.55-16.00
Opsumering
Sum Up

Læs mere om SEWF 2022 og se programmet for konferencen her
More on SEWF 2022 and the programme for the entire conference here

Sociale Entreprenører i Danmark deltog i SEWF i Edinburgh i 2018, og kan bestemt anbefale konferencen.
Se evt. vores rapport fra SEWF 2018 her

Back To Top