skip to Main Content

Tid:  Torsdag d. 18. februar 2016 kl. 15.00-17.00
Sted: Hos Sociale Entreprenører i Danmark, MarselisborgCentret P. P. Ørumsgade 11. , byg. 4, 1. i Aarhus
Pris: Arrangementet var gratis for medlemmer af SED.
Tema: Crowdfunding til socialøkonomiske virksomheder med Michael Eis fra crowdfundingplatformen booomerang.dk.

Sociale Entreprenører i Danmark afholdt torsdag d. 18. februar 2016 temamøde om crowdfunding i SED´s lokaler i Aarhus, hvor Michael Eis der er stifter af Danmarks første og største crowdfundingplatform booomerang.dk gav en introduktion til crowdfunding, og hvordan den kan være aktuel for socialøkonomiske virksomheder.
Der var 20 deltagere.
Michael Eis har været iværksætter med mange forskellige typer af projekter siden 1997, hvor han forlod sit job i den finansielle branche. Han startede booomerang.dk i 2011, og i 2016 lanceres den nye aktie-crowdfunding-platform CrowdInvest.

Michael startede sit oplæg med en generel introduktion til crowdfunding, og hvordan den kan være aktuel for socialøkonomiske virksomheder.
Crowdfunding er en relativ ny form for fundraising, hvor man ved hjælp af sit netværk rejser penge til sine projekter og gode idéer, på forskellige internet-platforme og typisk med brug af de sociale medier.
I stedet for at søge at finansiere sit projekt med offentlige puljer eller private fonde eller søge et banklån, kan man præsentere sin idé på en crowdfunding-platform som og lade det være op til sit eget netværk og andre interesserede, om projektet skal blive en succes.

Denne internetbaserede indsamlings-form gør, at man kan nå mange mennesker på kort tid med relativt få omkostninger, og ofte kan man involvere flere typer af ‘publikum’ end ved andre typer indsamlinger. Crowdfunding kan også oversættes til netværksfinansiering, og den er et alternativ eller supplement til den mere formelle og traditionelle fundraising.

Michael Eis - SED temamøde om Crowdfunding

Michael præsenterede de fire kategorier af crowdfunding som eksisterer aktuelt:

• Donations-baseret. Fokus på velgørenhed/ “feelgood”-projekter. Et dansk eksempel er Caremaker
• Reward/ “belønning/gave”-baseret. Mange forskellige typer af projekter, et vigtigt incitament for at støtte er at få værdi retur der svarer nogenlunde til det man støtter, f.eks. giv 200 til et bogprojekt og få et eksemplar når den udkommer. Et dansk eksempel er booomerang.dk

• Låne-baseret. Mange forskellige typer af projekter, støtterne yder lån til projekterne som et alternativ til banklån der ofte kan være svære at få og ofte tilbydes på dårlige vilkår. Udlånerne kan være både private og banker. Betragtes ud fra finanstilsynets regler som en højrisiko-investering, men til dato ingen eksempler på misligholdte lån i DK. Et dansk eksempel er Lendino
• Egen-kapital/aktie-baseret. Et firma/projekt pitches for aktie-investorer, der ydes støtte mod aktie-tildeling til bidragsyderne. Et dansk eksempel er CrowdInvest der er startet af Michael Eis og lanceres for alvor i 2016.

Specifikt ift socialøkonomiske virksomheder anbefaler Michael, at man tænker i de to første kategorier, da dem der støtter her primært er motiveret ud fra bløde værdier/ “det gode formål” fremfor ud fra ønsket om økonomisk afkast. Også de andre kategorier kan være relevante, men der stilles nogle specifikke krav ift. CVR-nummer, at virksomheden skal have eksisteret og aflagt regnskab i mindst 2 år mv., som man skal være opmærksom på.

Michael fortalte herefter om, hvordan man kan starte et crowdfundingprojekt på booomerang.dk og gav eksempler på konkrete projekter og hvordan de havde grebet deres kampagne an. På booomerang.dk kan man oprette sit projekt, hvis det falder indenfor én af platformens mange kategorier. I forhold til socialøkonomiske virksomheder kan man vælge at anvende kategorier som “booomerang social” eller “social innovation”.

Hvis man opstarter et projekt her vælger man selv hvilket beløb man ønsker at indsamle og hvor lang kampagneperioden skal vare. Indsamlingen skal fuldføres helt ift. det ønskede beløb, platformen opererer ud fra “alt eller intet”-princippet.

booomerang.dk har ca. 46.000 registrerede medlemmer og crowdfonder aktuelt for ca. 500.000 kr. månedligt, og pt. kommer der ca. 1000 nye crowdfunders til på sitet hver måned. I 2015 ansøgte ca. 800 projekter og 244 blev godkendt. Succesraten i 2015 var på 44%, og det gennemsnitlige beløb der blev crowdfundet var 65.000 kr.

Som generelle gode råd til hvordan man skal køre en crowdfunding -kampagne på booomerang.dk anbefaler Michael følgende:

• Vær ærlig og troværdig i beskrivelsen af dit projekt.
• Fortæl om dit team, hvem I er og hvem der gør hvad.
• Lav en video omkring jeres projekt på max 2,5 minutter, gør noget ud af den fordi det er noget af det første folk klikker ind på.
• Lav et realistisk og gennemsigtigt budget for dit projekt.
• Spar ikke på incitamenterne til dine potentielle støtter: giv dem ting, oplevelser etc. der er autentiske ift. dit projekt.
• Aktiver dit netværk under hele kampagnen.
• Opdater dit projekt og hold det friskt under hele kampagnen.

SED temamøde om Crpwdfunding

Husk at en crowdfunding-kampagne kræver god planlægning, tager tid og indebærer mange arbejdstimer.
Start i god tid, 3-6 måneder, før du lancerer kampagnen og hav materiale klar før du går i gang.
Brug storrytelling og bør brug af de sociale medier (især Facebook), det er der en stor del af støtterne får øje på dit projekt.
Størstedelen af støttepengene ruller typisk ind først og sidst i indsamlingsperioden, sørg for at være aktiv og aktivere netværket under hele perioden så kampagnen ikke går kold undervejs.

Michael understregede at den største værdi i et crowdfunding-projekt ikke er pengene, men den merværdi der skabes når projektet crowdfundes og netværket støtter:

• projektets værdi/relevans ‘blåstemplet’ og godkendt af (mange) andre
• man får en stor gruppe ambassadører der støtter og omtaler og derved arbejder for projektet
• man kan trække på støtternes ressourcer i bredere forstand (viden, netværk etc.)

• man får større frihed/uafhængighed, kan tage selvstændigt ejerskab og større kontrol over sit projekt.

Som afrunding fortalte Michael Eis kort om Dansk Crowdfunding Forening, der har til formål at fremme viden, netværk og rammevilkår indenfor alternativ finansiering i Danmark, og også kan være et politisk talerør for crowdfunding.

Yderligere informaiton
Links:
booomerang.dk

Se YouTube Video om Boomerang her
Læs en kort introduktion til Crowfunding fra SEDs nyhedsbrev fra januar 2016 her
Se en liste med relevante links til Crowdfunding på SED’s linkside under punktet “Puljer og Fonde”: Klik her!
Dansk Crowdfunding Forening: danskcrowdfundingforening.dk

SKAT har lanceret en enkel vejledning på skat.dk, som skal hjælpe iværksættere, der overvejer at finansiere deres nystartede projekt gennem crowdfunding. Læs vejledningen her
For yderligere uddybende og fyldestgørende juridisk information, kan man se den juridiske vejledning her

Erhvervs- og Vækstministeriet har i maj 2015 udgivet en rapport om crowdfunding, som giver en systematisk gennemgang af de reguleringsmæssige rammer for crowdfunding i Danmark.
Download rapporten her

Om booomerang.dk og Michael EisMichael Eis
Michael Eis har været iværksætter siden 1997, hvor han forlod sit job i din finansielle branchen. Herefter arbejdede han med internettet/e-handel og i mange forskellige sammenhænge, men blev senere gallerist. Her kom han i kontakt med rigtig mange kreative iværksættere og oplevede, at det var fælles for alle, at pengene hele tiden var i centrum. Forstået på den måde, at alle manglede penge. Samtidig var banker, bl.a. i forbindelse med krisen, ikke særlig villige til at låne penge til iværksættere.
På en tur til Key West læste Michael en artikel om crowdfunding og den amerikanske crowdfunding platform Kickstarter.
Han blev inspireret til prøve idéen af, som en ny finansiel metode, der kunne være med til at realiserer flere projekter i Danmark.
I april 2011 gik booomerang.dk så live med 3 projekter.
booomerang.dk er danmarks første og største reward baseret crowdfunding–platform, hvor iværksættere, kunstnere, foreninger og andre kreative iværksættere kan rejse penge til at realisere deres gode idéer og projekter gennem økonomisk støtte fra enkeltpersoner – i egne og nye netværk.
booomerang.dk kan man oprette sit projekt, hvis det falder indenfor én af platformens mange kategorier. I forhold til socialøkonomiske virksomheder kan man anvende kategorier som “booomerang social” eller “social innovation”. booomerang.dk er i øvrigt villige til at oprette nye kategorier, hvis det giver mening. Det kunne evt. være en kategori for Socialøkonomiske virksomheder

Back To Top