skip to Main Content

Tid: Torsdag d. 11. september 2014 kl. 15.00-17.00
Sted: MarselisborgCentret, P. P. Ørumsgade 11, Bygning 8, 8000 Aarhus C
Pris: Arrangementet var gratis
Tema: Vækstcenter for Socialøkonomiske virksomheder – Socialstyrelsen.

Sociale Entreprenører i Danmark afholdt Netværksmødet for socialøkonomiske virksomheder og sociale iværksættere i Aarhus d. 11. september 2014 på MarselisborgCentret. Temaet for mødet var det nye Vækstcenter for Socialøkonomiske Virksomheder, der blev lanceret d. 4. september 2014.
Mødet havde 27 deltagere.

Per Bach fra Sociale Entreprenører i Danmark bød velkommen og fortalte kort nyt fra det socialøkonomiske område.

Hvis man er ung mellem 18-34 og vil starte virksomhed for at skabe social forandring i sit lokalsamfund kan man nu deltage i Jen & Jerry´s Join Our Core med vinderpriser på 10.000 euro. Netværksmøde for socialøkonomiske virksomheder i Aarhus og Region Midt 11.9.14

Læs mere her
Vækstregionerne afholder workshoppen ”Styrk dit salg til kommunerne” i alle landets 5 regioner i løbet af september
Læs mere her
Den 1. oktober 2014 åbner fødevareBanken en ny afdeling i Aarhus og søger i den anledning frivillige, stabile chauffører og assistenter til kampen mod madspild.

Læs mere her  Man kan få job som social iværksætter. ChangeMakers, der bl.a. driver den socialøkonomiske virksomhed Café Kaffegal i Aarhus, søger nu en ny leder til foreningens nyeste socialøkonomisk virksomhed, PixVision.
Læs mere her

Sociale Entreprenører i Danmark har sammen med 6 andre støtteorganisationer for sociale iværksættere fra lande i den Baltiske Region fået penge fra EU´s ERASMUS+ program til projektet ”Social entrepreneurship development in Baltic Sea region”.
Læs mere her 

Peter Jørgensen gav en introduktion til introduktion til MarselisborgCentret og Social Business Shelter.

Marselisborg blev for 100 år siden startet som et epidemihospital. I 1990 blev stedet omdannet til rehabiliteringscenter og fik navnet MarselisborgCentret.
Rehabiliteringscenter med fælles ledelse som består af Aarhus Kommune og Region Midt.
I dag bebos stedet af både offentlige, private, organisationer og socialøkonomiske virksomheder.

MarselisborgCentret har gennem de sidste 12 samarbejdet med utallige sociale projekter og betragtes i dag som Danmarks førende Rehabiliteringssted, både med hensyn til forskning og best practice.

Sidste skud på stammen er initiativet Social Business Shelter, der har til huse på 1. sal i bygning 4 og er tænkt som et inkubator miljø, hvor sociale iværksættere og spirende socialøkonomiske virksomheder, kan få midlertidig husly, hjælp og støtte til at realisere deres ide samt indgå i et støttende netværk af ligesindede.

Lige nu er Social Business Shelter fyldt op af Sociale Entreprenører i Danmark , Varietas – særlig tilrettelagt undervisningstilbud til mennesker med ADHD, et projekt med beskæftigelsesplatforme for mennesker med nedsat funktionsdygtighed, to praktikanter fra den socialøkonomiske virksomhed Teknologi i Praksis og projektet Culture by the Lake.

Peter Jørgensen er uddannet socialrådgiver har bl.a. stået bag opstarten af Huset Venture Denmark, Daghøjskolen for bevægelseshandicappede – HandiCa og Fleksicurity.

Anne Voss fra Teknologi i Praksis (TIP) om virksomheden, der også er placeret i MarselisborgCentret. TIP har været en offentlig virksomhed i mere end 20 år og er oprindelig startet på Solbakken i Aarhus, men måtte lukke ned for to år siden.
Umidelbart efter blev 
Teknologi i Praksis er pr. 1. juli 2012 etableret som en almennyttig forening og socialøkonomisk virksomhed, med tilbud om rådgivning i forbindelse med valg og implementering af kommunikations- og velfærdsteknologiske løsninger til borgere i alle aldre.

Teknologi i Praksis` tilbud henvender sig til private, kommuner, regioner, institutioner og skoler.
Virksomheden er et nonprofit foretagende, der er organiseret med en bestyrelse, som har rødder i både privat og offentligt regi.

Foreningens formål
er at afprøve og udvikle teknologibaserede løsninger til udvikling af rehabiliteringen af borgere i alle aldre med funktionsnedsættelse i samarbejde med borgerne, netværk, offentlige og private institutioner, organisationer og virksomheder samt at medvirke til at den enkelte borger tilbydes den optimale velfærdsteknologiske løsning i forhold til styrkelse af selvstændighed og deltagelse – herunder aktivitet, læring, kommunikation og omverdenskontrol.

Herudover vil TIP gerne formidle viden via kurser og individuelle undervisningsforløb, arrangere temadage og indgå i kompetenceudvikling og skabe og formidle forbindelse og netværk mellem offentlige og private virksomheder og organisationer med interesse for velfærdsteknologi til gavn for borgere og fagfolk.

Et vigtigt punkt for TIP er også at være samarbejdspart i udviklingen af Rehabiliteringsparken MarselisborgCentret, så den seneste udvikler ikke TIP udvikler ikke teknologi selv, men udvikler og finder nye løsninger for i forudsætningen for at bruge den teknologi der er.
TIP Sociale formål er at få teknologien til at fungere i praksis hos borger, og et evt. overskud geninvesteres i formålet.

TIP´s ydelser er primært rådgivning til enkeltpersoner, fagpersoner, institutioner, kommuner og sygehuse samt undervisning til uddannelsesinstitutioner, fagpersoner m.m.: TIP er f.eks. på Fæøerne og undervise og give vejledning i midten af september 2014.
TIP Skræddersyr kurser til fagpersoner, institutioner, kommuner, sygehuse m.m. og organiserer temadage og konferencer bl.a. den store konference CAREWARE.
Herudover foretager TIP udredning og rådgivning i brugen af ASK (alternativ og supplerende kommunikation) og har i øvrigt salg af specialudstyr og software til computer. TIP har også en abonnementsordning til afprøvning af specialcomputerprogrammer til børn og unge med handicap.
Det er primært kommunerne der er kunderne, og v
irksomheden har i dag et strategisk partnerskab med Aarhus kommune i forhold til velfærdsteknologi. TIP har idag ansat 4 personer i virksomheden. Et stort ønske er at få ansat en person, der kan lave PR for virksomheden.

Uffe Lembo og Tommy Egedal Kronborg fra Vækstcenter for Socialøkonomiske Virksomheder fortalte om centret og de 10 nye initiativer for socialøkonomiske virksomheder, som regeringen lancerede i udspillet “Flere og stærkere socialøkonomiske virksomheder i Danmark”  d. 4. september – samme dag som Vækstcentret officielt åbnede. Det var derfor også første gang at Vækstcentret lavede en offentlig præsentation.

Vækstcenter for Socialøkonomiske Virksomheder er et resultat af Udvalget for socialøkonomiske virksomheders anbefalinger fra september sidste år.
Netværksmøde for socialøkonomiske virksomheder i Aarhus og Region Midt 11.9.14
Der har det seneste år været en længere proces, hvor man politisk har skullet finde ud af hvordan og hvilke af de anbefalinger, der skulle sætte i værk.

I mellemtiden er indsatsen for socialøkonomiske virksomheder fllyttet fra Socialministeriet til Socialstyrelsen.

Politikernes arbejde er afsluttet med udspillet, og derfor er indsatsen flyttet fra departementet i Misteriet til Styrelsen. Men der arbejdes fremadrettet meget sammen med Erhvervs- og Beskæftigelsesministeriet. I det hele taget forsøger man at arbejde på tværs af de skel, der er og tage udfordringerne op på tværs.

En del af de ti initiativer er sat ind i Vækstcentret, og er på den måde bundne opgaver og projekter, som det politisk er besluttet, at Vækstcentret skal arbejde med.
Vækstcentret er grundlæggende sat i verden for at spille en koordinerende rolle og for at samle viden og formidle den og Danmark er faktisk blandt frontløberene i forhold til at skabe et offentligt nationalt center – det findes ikke så mange andre steder i verden. I øjeblikket er d
er er 8 mand og en praktikant ansat i Vækstcentret, så der er naturligvis grænser for hvor meget centret kan formå.
Vækstcentret er derfor meget interesseret i at etablere samarbejder.
Centret har netop lanceret websiten www.socialvirksomhed.dk. Sitet er både Vækstcentrts ansigt udadtil og skal samtidig fungere som national indgang til viden og information om socialøkonomiske virksomheder. Her vil Vækstcentret forsøge at samle cases, regeringens udspil og forskellige former for viden og information for området. Vækstcentret vil gerne have feedback i forhold til indhold på sitet.

Når registreringsordningen for socialøkonomiske virksomheder er klar (Loven er vedtaget) kommer, vil man på sitet kunne gå ind og registre sig.
Der arbejdes på at få et it system op at køre som vil være færdigt i starten af 2015 og på det tidspunkt kan man så registrere sig. 

En af de opgaver Vækstcentret kommer til at arbejde med er en oplysningskampagne for socialøkonomiske virksomheder i Danmark.
Opgaven har været i udbud henover sommeren og er vundet af Bjerg K, som i den forbindelse skal lave en kendskabsanalyse for at undersøge, hvordan kendskabet til socialøkonomiske virksomheder ser ud i blandt relevante aktører.

På den baggrund skal der laves en oplysningskampagne om SØV bl.a. ved at fortælle nogen af de gode historier. Vækstcenetret håber at, der kan laves en kampagne, hvor alle de der driver socialøkonomisk virksomhed kan være med til at sprede budskabet om og kendskabet til socialøkonomiske virksomheder.

Uffe Lembo fortalte om lov om registrering af socialøkonomiske virksomheder. Samtidig håber Vækstcentret at registreringsordningen kan være med til at skabe en fælles forståelse af identiteten som socialøkonomisk virksomhed. Centret håber også, at der på sigt kommer en eller anden form for mærke man kan bruge som registreret socialøkonomisk virksomhed. Der er i ordningen 5 krav, som virksomheder skal leve op til for at få lov til at blive registrerede som socailøkonomisk virksomhed.
Man skal leve op til 5 krav så kan man blive registreret som SØV:
1 Socialt formål
2 Væsentligt erhvervsdrift.
3 Uafhængighed af det offentlige
4 inddragende og ansvarlig ledelse
5 Social håndtering af overskud

Dokumentationskravene er ikke fuldstændigt fastlagt endnu.

Vækstcentret skal også arbejde med at styrke forretningsudvikling og iværksætteri.
Her er der sat penge af til et samarbejde med Connect Denmark, der har samlet et forum/panel af 800 erfarne erhvervsledere, som kan coache og vejlede socialøkonomiske virksomheder f.eks. i forhold til markedsføring, organisation mm.
Centret skal også lave et vejledningsværktøj til mennesker der vil starte socialøkonomiske virksomheder.
Centret kommer ikke selv til at lave konkret virksomhedssparring, men vil kunne henvise til relevante aktører, der kan gøre dette.
En del af indsatsen med at styrke forretningsudvikling og iværksætteri betyder, at Vækstcentret skal informere Væksthusene om, at der er en ny forståelse af virksomhedssammensætning, der hedder socaløkonomisk virksomhed, og også inspirere VÆksthusene til hvordan disse bedst kana rådgives – det er en stor udfordring for Centret.

Fra salen fortalte Karen Elsgagard at EU´s strukturfonde har afsat penge til socialøkonomiske virksomheder, som Væksthusene kunne søge for at lave en øget indsats.

Kommunerne er også et indsatsområde for Vækstcentret
Der kommer en pulje til kommuner, der vi sætte aktiviteter i gang på dette område af Beskæftigelsesministeriet . Offentliggøres i løbet af den næste måneds tid og kan så søges i 2014 til aktiveteter, der igangsættes i 2015.

Vækstcentret kommer som en del af de ti initiativer også til at skulle arbejde med at ludvikl værktøjer til at måle, hvilken værdi socialøkonomiske virksomheder skaber.
Følgegruppen for det arbejde skal mødes i nær fremtid og vil lave forløb med få virksomheder løbet af efteråret. De første værktøjer skal ligge klar i løbet af efteråret.

Som en del af de ti initiativer skal der nedsættes et Råd for socialøkonomiske virksomheder. Rådet kommer bl.a. til at bestå af repræsentanter fra relevante ministerier og styrelser og ministerier, repræsentanter fra forsknings og undervisningssektoren og fra relevante interesseorganisationer. Herudover er der repræsentanter, som Socialministeren udpeger.

Uffe Lembo og Tommy Egedal Kronborg afsluttede  oplægget med 4 spørgsmål til deltagerne, som de gerne vil have feedback på fremadrettet:
Hvor løber I ind i udfordringer?
Hvor har I brug for medvind?
Hvad forventer I af Vækstcentret?
Hvor lægger I jeres kræfter?

Se slides fra Uffe Lembo og Tommy Egedal Kronborgs oplæg her

 

 

 

 

 

Back To Top