skip to Main Content

Tid: D. 7. november 2013 kl. 15.00-17.00
Sted: KlosterCaféen, Klostergade 37,  8000 Aarhus C
Pris: Arrangementet var gratis
Tema: De politiske visioner og holdninger til socialøkonomisk virksomhed og socialt iværksætteri.

Sociale Entreprenører i Danmark afholdte d. 7. november 2013 det tredje Café- og netværksmøde for socialøkonomiske virksomheder og sociale iværksættere i Aarhus og Region Midt. Der var 25 deltagere og 6 lokale politikere: Peder Udengaard – medlem af byrådet (S)
Theresa Blegvad byrådskandidat (V)
Jette Jensen – medlem af byrådet (EL)
Claus Thomasbjerg – medlem af byrådet (SF)
Lars Boje Mathiesen – byrådskandidat (LA)
Sander Jensen – byrådskandidat (R)

I anledning af det forestående kommunalvalg (d. 19. november) ville SED gerne give de kommunale politikere lejlighed til at fortælle om deres visioner og holdninger  i forhold til at styrke socialt iværksætteri og socialøkonomiske virksomheder i kommunen.

Per Bach bød velkommen og fortalte kort om SED´s virke, og lagde derefter op til en konstruktiv dialog med politikerne om, hvordan vi lokalt får skabt optimale forhold for socialt iværksætteri og
socialøkonomiske virksomheder.

Herefter var der korte oplæg fra politikerne med efterfølgende paneldebat.
Herunder er gengivet nogen af pointerne fra dialogen:

Overordnet var alle politikere enige om enige om, at der i forhold til socialøkonomiske viksomheder ligger en udfordring at arbejde på tværs af sektorerne – og i det hele taget at gøre tingene mere fleksible for de socialøkonomiske virksomheder.

Lars Boje Mathiesen (LA) nævnte at det ikke kun var socialøkonomiske virksomheder som udviste socialt ansvar. I hans egen café havde han f.eks. ansat 5 ufaglærte. som ellers kan have svært ved at finde arbejde. Han forslog i øvrigt de socialøkonomiske virksomheder (bl.a. Frida Kahlo) at opsøge nye kunder og få andre til at løse ikke-kerneopgaver, som f.eks. administration/ økonomi .

Et stort problem for socialøkonomiske virksomheder er at både myndigheder og borger mangler kendskab til området. Theresa Blegvad fra Venstre ville i den forbindelse gerne være med til at give penge til oplysningskampagne om socialøkonomiske virksomheder, og ville i øvrigt selv tage på besøgstur til de socialøkonomiske virksomheder i Aarhus.

SED Cafemøde 7.11.13Claus Thomasbjerg nævnte at SF  for nylig 23. oktober 2013 har stillet forslag om en styrkelse af Aarhus Kommunes handlingsplan for socialøkonomiske virksomheder (se SF´s forslag her), hvor det bl.a. forslås, at der etableres en aarhusiansk/østjysk socialøkonomisk portal for og om socialøkonomiske virksomheder, og at der kommer fokus på socialøkonomiske indkøb i Aarhus Kommunes indkøbspolitik. Han understregede også et behov for at synliggøre, at når kommunen køber ydelser og produkter af socialøkonomiske virksomheder spares der penge på andre kommunale budgetter.

Jette Jensen (EL) understregede de positive potentialer der er i socialøkonomiske virksomheder, men nævnte også at der er nogle problemstillinger, som det er vigtigt at få løst. F.eks. har mange socialøkonomiske virksomheder ikke tegnet overenskomster med de ansatte.

Sander Jensen (R) mente det ville styrke sektoren, hvis den begyndte at organisere sig, og dermed kunne udtale sig med større tyngde. Og mente i øvrigt, at der ikke skulle gøres forskel på socialøkonomiske virksomheder og almindelige virksomheder.

Peder Udengaard nævnte at virksomhederne selv skal arbejde med langsigtede strategoer i fht., hvad der skal ske når puljemidler hører op. Han nævnte også, at Århus Kommune har ikke været gode til at planlægge forbrug af køb af pladser. Han ytrede også ønske om en investeringsmodel på tværs af magistraterne, så man kan omsætte visionerne til handling. Det kunne f.eks. være i form af at investere penge afsat til sociale opgaver i beskæftigelsesindsatsen.

SED Cafemøde 7.11.13Sanne Gutkin fra Frida Kahlohuset opfordrede til en fælles arbejdsdag med politikerne og  politikerne kunne indgå som en del af SED´s Aarhus netværk for socialøkonomiske virksomheder og sociale iværkættere. Sanne Gutkin udtrykte også ønske om langsigtet planlægning for samarbejdet mellem socialøkonomiske virksomheder og kommunen i forhold til indkøb af forløb.
Kate Horslund Nielsen fra Soul Shine kom med en opfordring til politikerne om at komme på besøg hos de socialøkonomiske virksomheder for at få indblik i, hvad de laver, og hvad politikerne kan gøre for at benytte sig af og fremme de gode initiativer virksomhederne har i gang.

Efter paneldabatten var der dialog i mindre grupper, hvor der er mulighed for at tale med politikerne enkeltvis.

Endelig var der en kort afrunding.

Her var alle politikerne enige om, at man også gerne ville mødes med de socialøkonomiske virksomheder udenfor valgkampen, for at dialogen om hvordan området styrkes kan fortsættes.
Sociale Entreprenører i Danmark nævnte at foreningen har planer om at lave en socialøkonomisk dag på Aarhus Rådhus, hvor socialøkonomiske virksomheder i byen kan få lejlighed til at præsentere sig selv og deres produkter, det skulle samtidigvære en mulighed for at have dialog med politikerne. Dagen kunne evt. ligge i forbindelse med Iværksætterugen (uge 47)

Om cafémøderne
Sociale Entreprenører i Danmarks café- og netværksmøde for socialøkonomiske virksomheder og sociale iværksættere afholdes 6 gange årligt.
De er et forum, hvor socialøkonomiske virksomheder og sociale i værksættere i Aarhus og Region Midt kan netværke, gensidigt inspirere, vidensdele, have dialog om problematikker i sektoren, få hjælp og feedback på konkrete problematikker og på sigt udvikle et gensidigt handelsnetværk. Møderne tager forskellige temaer op, med oplæg fra eksterne oplægsholdere.

Se også
Referat fra Netværksmødet d. 21. juni 2013: Klik her!
REferat fra Netværksmødet d. 12. september 2013: Klik her!

 

Back To Top