skip to Main Content

Tid: Tirsdag d. 27. oktober 2020 kl. 15.00-17.00
Sted: Kooperationens mødelokale, Reventlowsgade 14, 5. sal København V

Arrangementet blev aflyst pga. Corona restriktioner og pga. manglende tilmeldinger.
Beskrivelse af det planlagte arrangement følger herunder:

 

Baggrund
Socialøkonomiske virksomheder er vant til at tage et stort socialt og samfundsmæssigt ansvar ift. de mennesker, de har ansat og de produkter og services, de tilbyder.
Færre af dem er måske opmærksomme på, at de gennem deres egne indkøb har mulighed for at øge dette samfundsansvar ved mere målrettet at arbejde med en ansvarlig leverandørstyring. Det kan f.eks. være i forhold til at bidrage til at indfri FN´s Verdensmål.
Mange har måske viljen og interessen i at være mere bæredygtig ift. virksomhedens indkøb men mangler konkrete metoder og værktøjer til at kunne gøre det mere struktureret.
Til dette arrangement vil vi se nærmere på de udfordringer og fordele, der er ved at arbejde mere struktureret med virksomhedens indkøb og leverandørstyring samt hvilke tilgange, metoder og værktøjer man kan anvende for at opnå det bedste resultat med arbejdet.

Udover at øge virksomhedens egen positive impact kan arbejdet med ansvarlig leverandørstyring være med til at styrke socialøkonomiske virksomheders egen sociale profil og derigennem stille virksomheden bedre i ift. at opnå partnerskaber og handelskontrakter.

Program
15.00-15.15
Velkommen og introduktion samt præsentationsrunde

15.15-16.00
Ansvarlig leverandørstyring, muligheder, metoder og værktøjer
Oplæg ved Karen Elisabeth Høeg Gottschalck, socialøkonomisk konsulent i Kooperationen

16.00-17.00
Debat og sparring: Hvordan kan du implementere ansvarlig leverandørstyring i din socialøkonomiske virksomhed

Om arrangørerne:

Kooperationen –  er en arbejdsgiver,- og interesseorganisation for kooperative og socialøkonomiske virksomheder. Kooperationen blev stiftet i 1922, og vi er i dag 115 medlemsvirksomheder.  Kooperationen er en medlemsorganisation, som er uafhængig af det offentlige og af partipolitiske interesser.

Sociale Entreprenører i Danmark – er en landsdækkende forening for alle med interesse i socialt iværksætteri. Sociale Entreprenører i Danmark har siden 2010 arbejdet for at fremme socialt iværksætteri gennem vidensformidling, afholdelse af arrangementer og deltagelse i projekter. Foreningen har i dag 150 medlemmer.

 

Back To Top