skip to Main Content

Tid: Tirsdag d. 20. februar 2018 kl. 15.00-17.00
Sted: Hos Sociale Entreprenører i Danmark, MarselisborgCentret P. P. Ørumsgade 11, bygning 1A i Aarhus

Sociale Entreprenører i Danmark afholdt Åben workshop for sociale iværksættere tirsdag d. 20. februar 2018 i SED´s lokaler i Aarhus. Der var tre deltager med to projekt.
Kirsten Kjer Falkum, der i øjeblikket er i praktik hos Verdens mest Berejste Pølsevogn, hvor hun arbejder med kommunikation og markedsføring, fundraising, events, grafisk design m.m. . Kirsten vil gerne kunne fortsætte ad samme spor, når praktikken er forbi, og ønsker derfor at undersøge mulighederne for, er om andre socialøkonomiske virksomheder/organisationer kunne have samme behov – en professionel medarbejder, men på freelance timebasis, så omfanget kan tilpasses behov og økonomi – og man ikke står med de forpligtelser, som gælder for fastansatte.

Frank Vang, der arbejder på den retspsykiatriske afdeling i Risskov, har set at patienter, der kommer ud efter endt behandling ofte får tilbagefald, når de kommer ud pga. manglende netværk og arbejde mm. . Derfor vil han gerne lave en socialøkonomisk virksomhed, hvor patienter lærer kodning og IT-færdigheder mens de er indlagte og efterfølgende eller måske allerede under indlæggelsen kan begynnde at løse betalte opgaver for virksomheder og dermed tjene sin egen løn, få et netværk og meningsfuldhed ind i tilværelsen.

Her ud over deltog også Kim Ananda Thomsen
Iværksætterkonsulent  i Aarhus Kommune, Jobcenter Aarhus. Konkret sidder han i Ivæksætterhuset i Gjellerup, hvor han arbejder med den fremskudte beskæftigelsesindsats specielt rettet mod unge, der er på kant med loven.

Torben Simonsen og Per Bach fra SED bistod med ideudvikling.

 

Om SED´s Åbne workshops
SED´s Åbne workshops for sociale iværksættere er et uforpligtende forum, hvor sociale iværksættere med ideer til projekter og virksomheder, som kan løse samfundsmæssige udfordringer, kan få sparring og støtte til at videreudvikle ideen. Det kan f.eks. være projekter, som skaber jobs til udsatte, genbruger ressourcer eller skaber et bedre miljø.
Sparringen kan foregå individuelt i fortrolighed eller i samspil med andre sociale iværksættere.

 

Workshoppene er åbne for sociale iværksættere med helt nye ideer, som de gerne vil testet sammen med andre. Men på workshoppene er det også muligt at tage udfordringer op, som man har i et allerede eksisterende projekt eller en socialøkonomisk virksomhed, og som man gerne vil have friske øjne på eller faglige input til at løse.

 

Workshoppene afholdes en gang om måneden. Man kan deltage i en enkelt workshop, men er også velkommen til deltage i en række, hvis der er behov for det.

 

På workshoppene deltager der altid nogen af SED´s konsulenter og fagpersoner med specialviden kan evt. indkaldes efter behov.

 

Workshoppene er overordnet tænkt som et bidrag til at flere sociale iværksætter-ideer kan udvikles og realiseres.

Back To Top