skip to Main Content

Tid: Tirsdag d. 19. september 2017 kl. 15.00-17.00
Sted: Hos Sociale Entreprenører i Danmark, MarselisborgCentret P. P. Ørumsgade 11, bygning 1A i Aarhus

Arrangementet blev aflyst pga. manglende fremmøde!!

 

Sociale Entreprenører i Danmark havde programsat arrangementet “Åben workshop for sociale iværksættere” tirsdag d. 6. juni 2017. Der var 2 tilmeldte projekter men ingen fremmødte – hvorfor arrangementet blev aflyst.

 

Om SED´s Åbne workshops
SED´s Åbne workshops for sociale iværksættere er et uforpligtende forum, hvor sociale iværksættere med ideer til projekter og virksomheder, som kan løse samfundsmæssige udfordringer, kan få sparring og støtte til at videreudvikle ideen. Det kan f.eks. være projekter, som skaber jobs til udsatte, genbruger ressourcer eller skaber et bedre miljø.
Sparringen kan foregå individuelt i fortrolighed eller i samspil med andre sociale iværksættere.

Workshoppene er åbne for sociale iværksættere med helt nye ideer, som de gerne vil testet sammen med andre. Men på workshoppene er det også muligt at tage udfordringer op, som man har i et allerede eksisterende projekt eller en socialøkonomisk virksomhed, og som man gerne vil have friske øjne på eller faglige input til at løse.

Workshoppene afholdes en gang om måneden. Man kan deltage i en enkelt workshop, men er også velkommen til deltage i en række, hvis der er behov for det.

På workshoppene deltager der altid nogen af SED´s konsulenter og fagpersoner med specialviden kan evt. indkaldes efter behov.

Workshoppene er overordnet tænkt som et bidrag til at flere sociale iværksætter-ideer kan udvikles og realiseres.

Back To Top